מסע נודד לתקוות ישראליות- קורס משותף

רכזי התכנית

  • רוחמה גבל-רדמן

תיאור התכנית

קורס 'נודד' לשתי קבוצות סטודנטים לחינוך והוראה מהאוניברסיטה העברית וממכללת הרצוג. חווית למידה פעילה, שבמרכזה מפגש בין שתי קבוצות של סטודנטים מרקעים שונים ומפגש משותף ודיאלוגי שלהם עם סוגיות, מקומות ואנשים בחברה הישראלית.

הסטודנטים ירכשו ידע: לימוד והעמקה בסוגיות ודילמות של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית
כישורים: מיומנויות ניהול שיח סביב סוגיות במחלוקת, בעיקר עם אנשים וקבוצות שיש ביניהם אי הסכמות.
חוויות: סיור ומפגש עם מקומות ואנשים, כבסיס ללמידה משמעותית. י

הקורס בהיקף 2 ש"ש בשנה"ל תשע"ט .

מטרות התכנית

א. יצירת מפגש בלתי אמצעי עם מגזרים שונים בחברה הישראלית, על בסיס סקרנות ופתיחות.

ב. ביסוס של ידע מעמיק והכרות עם 'ציפור הנפש' של מגזרים שונים בחברה הישראלית.

ג. הצבת נושא החינוך לשותפות ולשיח דיאלוגי על סדר יומם של אנשי החינוך וההוראה, מתוך כבוד לעמדות ולתפיסות עולם מגוונות.

ד. מידול (modeling) של תהליך חינוכי המבוסס על שילוב בין הנחלת ידע, הקניית כישורים ועיבוד חוויות, כבסיס לפעילות של מפגש בין קבוצות שונות באוכלוסייה.

תנאי קבלה

  • סטודנטים מצטיינים בשנת לימודים ג' או ד'
  • ריאיון אישי
  • התכנית מוגבלת ל-15 סטודנטים/יות.

לו"ז התוכנית

– 2 מפגשים מקוונים
– יום רביעי 9/1/19 – מפגש פתיחה משותף 18:30-20:30, בית רשות הרבים (בית גיורא), רבינוביץ' 33 ירושלים.

– יום חמישי 2/5/19 – מפגש מסכם לקורס הנודד בקמפוס אלון שבות (לא משותף) 12:10-13:30

ימי סיור משותף מרוכזים:
– יום שלישי (22/1/19) 8:00-16:30 – סוגיות מגדר- נשים בין מסורת ומודרנה

– יום שלישי (5/2/19) 8:00-16:30- קוים אדומים בדיון החינוכי

– יום שלישי (2/4/19) 8:00-17:00- מזרח העיר- עם הפנים לאן?

חובות הקורס

  • השתתפות בכל המפגשים
  •  קריאת מאמרים
  • כתיבת עבודה מסכמת,שתשלב בין ידע אקדמי לבין התבוננות רפלקטיבית על התהליך שעברו הסטודנטים ועל ההיבטים החינוכיים-פדגוגיים שלו.

הרשמה

יש ליצור קשר לראיון ראשוני עם רוחמה גבל-רדמן בטלפון 054-4884801