מסע נודד לתקוות ישראליות- קורס משותף

רכזי התוכנית

  • רוחמה גבל-רדמן

תיאור התוכנית

קורס 'נודד' לשתי קבוצות סטודנטים לחינוך והוראה מהאוניברסיטה העברית וממכללת הרצוג. חווית למידה פעילה, שבמרכזה מפגש בין שתי קבוצות של סטודנטים מרקעים שונים ומפגש משותף ודיאלוגי שלהם עם סוגיות, מקומות ואנשים בחברה הישראלית.

הסטודנטים ירכשו ידע: לימוד והעמקה בסוגיות ודילמות של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית
כישורים: מיומנויות ניהול שיח סביב סוגיות במחלוקת, בעיקר עם אנשים וקבוצות שיש ביניהם אי הסכמות.
חוויות: סיור ומפגש עם מקומות ואנשים, כבסיס ללמידה משמעותית.

הקורס בהיקף 2 ש"ש בשנה"ל תשע"ט.

מטרות התוכנית

א. יצירת מפגש בלתי אמצעי עם מגזרים שונים בחברה הישראלית, על בסיס סקרנות ופתיחות.

ב. ביסוס של ידע מעמיק והכרות עם 'ציפור הנפש' של מגזרים שונים בחברה הישראלית.

ג. הצבת נושא החינוך לשותפות ולשיח דיאלוגי על סדר יומם של אנשי החינוך וההוראה, מתוך כבוד לעמדות ולתפיסות עולם מגוונות.

ד. מידול (modeling) של תהליך חינוכי המבוסס על שילוב בין הנחלת ידע, הקניית כישורים ועיבוד חוויות, כבסיס לפעילות של מפגש בין קבוצות שונות באוכלוסייה.

תנאי קבלה

  • סטודנטים מצטיינים בשנת לימודים ג' או ד'
  • ריאיון אישי
  • התכנית מוגבלת ל-15 סטודנטים/יות.

חובות הקורס

  • השתתפות בכל המפגשים
  • קריאת מאמרים
  • כתיבת עבודה מסכמת,שתשלב בין ידע אקדמי לבין התבוננות רפלקטיבית על התהליך שעברו הסטודנטים ועל ההיבטים החינוכיים-פדגוגיים שלו.

הרשמה

יש ליצור קשר לראיון ראשוני עם רוחמה גבל-רדמן בטלפון 054-4884801