לפני ולפנים – נשים

רכזי התוכנית:

רננה אייזנברג renanaeis@gmail.com

רננה אייזנברג

תיאור התוכנית

תוכנית המצטיינים 'לפני ולפנים' היא תוכנית להכשרת אנשי חינוך והוראה בהשראת דרכה החינוכית של ישיבת 'מקור חיים.' אשר חרטה על דגלה שחינוך מתקיים באמצעות קשר.

התוכנית מתקיימת כעשרים שנה ומביאה עמה מסורת של עשיה יחד עם התחדשות ומקוריות בתחום החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי.

התוכנית מבקשת לפתח מחנכים ומחנכות הפועלים מתוך הווייתם הדתית, והנמצאים בתהליך מתמיד של צמיחה והתחדשות, תוך מתן דגש על אמנות ומיומנות המפגש, ועל מפגש כן ואמתי בין המורה ותלמידיו, בין הלומד והטקסט הנלמד ובין האדם והבורא.

תלמידים מצטרפים לתוכנית כדי ללמוד וללמד, אך גם כדי להשתנות ולעבור תהליך פנימי באופן אישי וקבוצתי, מתוך הכרה שכדי לחולל שינוי אצל אחרים, עליי לעבור תהליך בתוכי.

להכשרה אופי סדנאי, כאשר הלומדים מוזמנים להביא את עצמם ואת עולמם באופן ממשי. בסדנאות אלו מתנסים פרחי ההוראה בהתרחשויות חינוכיות ולימודיות מגוונות.

מטרת התוכנית

פיתוח אישי ומקצועי של תלמידים בעלי יכולות תקשורת בין-אישית גבוהה המעוניינים לעסוק בחינוך ובהוראה, ולתת להם הזדמנות ללמוד בתוכנית אשר תפתח את יכולותיהם.

להכשיר אנשי חינוך המוכנים להוביל שינוי חינוכי – ערכי – אישי ומוכנים לקחת על עצמם אתגרים בתחום זה.

לפתח את יכולות המודעות העצמית יחד עם חשיפה למקורות עיוניים מתחום הטיפול והתאמתם לשדה החינוכי.

לאפשר ללומדים הכשרה משמעותית אישית ולמידה באמצעות התנסות, אנו מאמינים ש"ההתנסות האישית היא מקור למידה".

לפתח את יכולת החיבור וההמשגה בין לימודים עיוניים לבין החוויה אישית.

להוביל תהליכי שינוי בהכשרה להוראה: העמקה בפיתוח יכולות יצירת קשר אישי וקבוצתי.

הערות:

• התכונית נחשבת לאחת מהתוכניות המיוחדות עבור סטודנטיות רג"ב – המחויבות לקחת גם את השיעור בתוכנית תל"ם וגם את השיעור בתוכנית לפל"ף, כלומר בהיקף 2 ש"ש.
• כל הסטודנטיות במכללה מוזמנות להשתתף בסדנאות כקורס בחינוך בהיקף עד 1 ש"ש.
• התוכנית נלמדת בנוסף לשאר ההתמחויות שבוחרת הסטודנטית.

לפני ולפנים – נשים

רכזי התוכנית

תנאי קבלה

לפני ולפנים – נשים

רכזי התוכנית:

רננה אייזנברג renanaeis@gmail.com

רננה אייזנברג

תיאור התוכנית

תוכנית המצטיינים 'לפני ולפנים' היא תוכנית להכשרת אנשי חינוך והוראה בהשראת דרכה החינוכית של ישיבת 'מקור חיים.' אשר חרטה על דגלה שחינוך מתקיים באמצעות קשר.

התוכנית מתקיימת כעשרים שנה ומביאה עמה מסורת של עשיה יחד עם התחדשות ומקוריות בתחום החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי.

התוכנית מבקשת לפתח מחנכים ומחנכות הפועלים מתוך הווייתם הדתית, והנמצאים בתהליך מתמיד של צמיחה והתחדשות, תוך מתן דגש על אמנות ומיומנות המפגש, ועל מפגש כן ואמתי בין המורה ותלמידיו, בין הלומד והטקסט הנלמד ובין האדם והבורא.

תלמידים מצטרפים לתוכנית כדי ללמוד וללמד, אך גם כדי להשתנות ולעבור תהליך פנימי באופן אישי וקבוצתי, מתוך הכרה שכדי לחולל שינוי אצל אחרים, עליי לעבור תהליך בתוכי.

להכשרה אופי סדנאי, כאשר הלומדים מוזמנים להביא את עצמם ואת עולמם באופן ממשי. בסדנאות אלו מתנסים פרחי ההוראה בהתרחשויות חינוכיות ולימודיות מגוונות.

מטרת התוכנית

פיתוח אישי ומקצועי של תלמידים בעלי יכולות תקשורת בין-אישית גבוהה המעוניינים לעסוק בחינוך ובהוראה, ולתת להם הזדמנות ללמוד בתוכנית אשר תפתח את יכולותיהם.

להכשיר אנשי חינוך המוכנים להוביל שינוי חינוכי – ערכי – אישי ומוכנים לקחת על עצמם אתגרים בתחום זה.

לפתח את יכולות המודעות העצמית יחד עם חשיפה למקורות עיוניים מתחום הטיפול והתאמתם לשדה החינוכי.

לאפשר ללומדים הכשרה משמעותית אישית ולמידה באמצעות התנסות, אנו מאמינים ש"ההתנסות האישית היא מקור למידה".

לפתח את יכולת החיבור וההמשגה בין לימודים עיוניים לבין החוויה אישית.

להוביל תהליכי שינוי בהכשרה להוראה: העמקה בפיתוח יכולות יצירת קשר אישי וקבוצתי.

הערות:

• התכונית נחשבת לאחת מהתוכניות המיוחדות עבור סטודנטיות רג"ב – המחויבות לקחת גם את השיעור בתוכנית תל"ם וגם את השיעור בתוכנית לפל"ף, כלומר בהיקף 2 ש"ש.
• כל הסטודנטיות במכללה מוזמנות להשתתף בסדנאות כקורס בחינוך בהיקף עד 1 ש"ש.
• התוכנית נלמדת בנוסף לשאר ההתמחויות שבוחרת הסטודנטית.

תוכנית הלימודים

לפני ולפנים – נשים

רכזי התוכנית:

רננה אייזנברג renanaeis@gmail.com

רננה אייזנברג

תיאור התוכנית

תוכנית המצטיינים 'לפני ולפנים' היא תוכנית להכשרת אנשי חינוך והוראה בהשראת דרכה החינוכית של ישיבת 'מקור חיים.' אשר חרטה על דגלה שחינוך מתקיים באמצעות קשר.

התוכנית מתקיימת כעשרים שנה ומביאה עמה מסורת של עשיה יחד עם התחדשות ומקוריות בתחום החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי.

התוכנית מבקשת לפתח מחנכים ומחנכות הפועלים מתוך הווייתם הדתית, והנמצאים בתהליך מתמיד של צמיחה והתחדשות, תוך מתן דגש על אמנות ומיומנות המפגש, ועל מפגש כן ואמתי בין המורה ותלמידיו, בין הלומד והטקסט הנלמד ובין האדם והבורא.

תלמידים מצטרפים לתוכנית כדי ללמוד וללמד, אך גם כדי להשתנות ולעבור תהליך פנימי באופן אישי וקבוצתי, מתוך הכרה שכדי לחולל שינוי אצל אחרים, עליי לעבור תהליך בתוכי.

להכשרה אופי סדנאי, כאשר הלומדים מוזמנים להביא את עצמם ואת עולמם באופן ממשי. בסדנאות אלו מתנסים פרחי ההוראה בהתרחשויות חינוכיות ולימודיות מגוונות.

מטרת התוכנית

פיתוח אישי ומקצועי של תלמידים בעלי יכולות תקשורת בין-אישית גבוהה המעוניינים לעסוק בחינוך ובהוראה, ולתת להם הזדמנות ללמוד בתוכנית אשר תפתח את יכולותיהם.

להכשיר אנשי חינוך המוכנים להוביל שינוי חינוכי – ערכי – אישי ומוכנים לקחת על עצמם אתגרים בתחום זה.

לפתח את יכולות המודעות העצמית יחד עם חשיפה למקורות עיוניים מתחום הטיפול והתאמתם לשדה החינוכי.

לאפשר ללומדים הכשרה משמעותית אישית ולמידה באמצעות התנסות, אנו מאמינים ש"ההתנסות האישית היא מקור למידה".

לפתח את יכולת החיבור וההמשגה בין לימודים עיוניים לבין החוויה אישית.

להוביל תהליכי שינוי בהכשרה להוראה: העמקה בפיתוח יכולות יצירת קשר אישי וקבוצתי.

הערות:

• התכונית נחשבת לאחת מהתוכניות המיוחדות עבור סטודנטיות רג"ב – המחויבות לקחת גם את השיעור בתוכנית תל"ם וגם את השיעור בתוכנית לפל"ף, כלומר בהיקף 2 ש"ש.
• כל הסטודנטיות במכללה מוזמנות להשתתף בסדנאות כקורס בחינוך בהיקף עד 1 ש"ש.
• התוכנית נלמדת בנוסף לשאר ההתמחויות שבוחרת הסטודנטית.