לפני ולפנים – נשים

רכזי התכנית

  • מיכל קורניץ michalkurn@gmail.com

תיאור התכנית

תוכנית 'לפני ולפנים' היא תוכנית להכשרת אנשי חינוך והוראה בהשראת דרכה החינוכית של ישיבת 'מקור חיים'. התוכנית מבקשת לפתח מחנכים ומחנכות הפועלים מתוך הווייתם הדתית, והנמצאים בתהליך מתמיד של צמיחה והתחדשות. דגש רב מושם על אמנות ועל מפגש כן ואמיתי בין המורה ותלמידיו.

מטרות התכנית

התוכנית מבקשת לתרום לפיתוח של מחנכות הפועלות מתוך עמקות ורחבות אופקים רואות את הפעולה החינוכית כהזדמנות למפגש התמודדות וצמיחה הן של התלמיד והן של המורה.
דגש רב מושם על אמנות ומיומנות המפגש, מפגש כן ואמיתי בין המורה ותלמידיו, בין הלומד והטקסט הנלמד, ובין אדם ואלוקים. במסגרת התוכנית נעסוק בכלים על מנת לשכלל את עבודתנו כמורות וכמלמדות אך גם נתרכז בתהליך פנימי, אישי וקבוצתי, מתוך הכרה שכדי לחולל שינוי אצל אחרים עלינו לעבור תהליך בתוכנו. ההכשרה מתקיימת בשילוב בין עבודה מעשית לבין סדנאות ולימוד משותף, כאשר הלומדות מוזמנות להביא את עצמן ועולמן ולהיפתח למפגש מחולל ונוגע.
בסדנאות מתנסות פרחי ההוראה בהתרחשויות חינוכיות ולימודיות מגוונות.

הערות

  • התוכנית נלמדת במקביל לשאר ההתמחויות שבוחר הסטודנט.
  • הקורסים הנלמדים בתוכנית ממירים קורסים בחוגים אחרים.

תנאי קבלה

לתוכנית יכולות להצטרף לומדות העומדות בתנאי הקבלה של המכללה, לאחר ראיון עם מרכזת התוכנית – מיכל קורניץ.

לפרטים נוספים –מיכל קורניץ michalkurn@gmail.com

תכנית הלימודים

מוקדי עניין מרכזיים בתוכנית כוללים: פיתוח ההקשבה ומודעות לעצמי ולזולת, דרכים חדשות להחייאת והפנמת לימוד תורה, שכלול עבודת הלב והנפש,  עידון הרגישות והיצירתיות, דרכי הוראה מתקדמות, ועוד. התוכנית כוללת גם סדנאות לא מילוליות – תנועה, אומנות, דרמה, מוסיקה. השתתפות בתכנית ממלאת חלק מדרישות ההכשרה המעשית של המכללה, והקורסים שבה נחשבים כקורסים בחוג לחינוך והוראה. התוכנית מתקיימת בימי שני בקמפוס במגדל-עוז בסמסטר א' ובימי שני ורביעי בסמסטר ב'. במהלך היום מתקיים לימוד בית מדרשי,  סדנאות שונות שמטרתן הרחבת מיומנויות השיח, העצמה ויכולת מפגש פנימית ובין אישית, ודגש רב מושם על יצירת חבורה שיש בה שיח פנימי ומפגש אמיתי ונוגע. בסמסטר ב' מתקיימת גם עבודה מעשית (בימי שני או רביעי, בהתאם להרשמה). העבודה המעשית מתקיימת בתוך מרחב בית הספר בגבעה הצהובה, ובה מנסים אנו להביא לידי ביטוי את הנושאים בהם אנו עוסקים ואת הניסיון ללמידה שיש בה התרחשות ומפגש, למרחב הכיתה בבית הספר.

מועדי התכנית

התוכנית משולבת במסגרת ההכשרה המעשית בשנת ההכשרה הראשונה. המפגשים נערכים בימי ב' וד' (במסגרת יום הלימודים במכללה) וכוללים סדנאות שיעורים ועבודה מעשית.

אנשי סגל