צורים – גברים

רכזי התכנית

  • הרב עמיחי גורדין argordin@gmail.com

תיאור התכנית

תכנית להכשרת אנשי חינוך מובילים בעלי יכולות גבוהות בתחום ההוראה והחינוך ובניית עתודה ניהולית. התכנית מתמקדת בעיקר בתחום ההכשרה המעשית.

מטרות התכנית

מטרת התכנית לפתח אצל הסטודנט יכולות מעשיות שיסייעו לו להיות מורה מעניין ומלהיב המוביל את הכיתה ולא מובל על ידיה והמנסה לקדם ולהוביל את החבורה שעליה הוא מופקד.

התכנית שמה דגש על הצד המעשי ולא על הצד התיאורטי. התחומים שאותם אנו לומדים מועברים בצורה של התנסות ולא בצורה של הרצאות מופשטות.

הערות

  • התכנית נלמדת בנוסף לשאר ההתמחויות שבוחר הסטודנט.
  • הקורסים הנלמדים בתכנית ממירים קורסים בחוגים אחרים.

תנאי קבלה

התכנית הינה תכנית מצוינות אך אין בה דרישות סף לקבלה. הדרישה המרכזית של התכנית הינה יחס רציני להכשרה. אנו דורשים מהתלמידים להגיע למפגשים לא בשביל לסמן נוכחות אלא בשביל לקבל מהמפגש. לשמחתנו כך מרגישים התלמידים.

בנוסף חשוב לעיין בסעיף המתייחס למועדי התכנית.

תכנית הלימודים

תכנית הלימודים מתמקדת בעיקר בהכשרה המעשית שתוצג להלן. ההכשרה המעשית בנויה מלבנים לבנים. כל לבנה מתמקדת בתחום אחר ויחדיו יוצרות הלבנים מבנה הכשרה אחד ושלם.

הלבנים הם: רטוריקה, קיצור ובהירות, אקלים לימודי, כניסה לכיתות א', יצירת עניין בשיעור, אקלים לימודים מתקדם, סדנת מספרי סיפורים, סדנת לימוד גמרא, כניסה לכיתות ב' ושיחות אישיות.

בהמשך עתידות להיכנס שתי לבנות נוספות – העצמת תלמידים, ואסרטיביות (אסרטיביות בניגוד לאגרסיביות ולחילופין פסיביות).

במהלך ההכשרה מוצמדים הסטודנטים למורים שאותם הם מלווים ולומדים מהם ברמה אישית.

מועדי התכנית

התכנית פתוחה לכלל הסטודנטים אך לוח הזמנים שלה הינו מותאם לתלמידי ישיבת הר-עציון. לכן לוח הזמנים הינו שונה מלוח הזמנים השגרתי וחלים בו לא אחת שינויים. השתתפות בתכנית דורשת מהסטודנט להיות נכון ללוח זמנים דינמי.