צורים – הכשרת מחנכים

רכזי התוכנית

  • הרב עמיחי גורדין argordin@gmail.com

תיאור התוכנית

תוכנית להכשרת אנשי חינוך מובילים בעלי יכולות גבוהות בתחום ההוראה והחינוך ובניית עתודה ניהולית. התוכנית מתמקדת בעיקר בתחום ההכשרה המעשית.

מטרות התוכנית

מטרת התוכנית לפתח אצל הסטודנט יכולות מעשיות שיסייעו לו להיות מורה מעניין ומלהיב המוביל את הכיתה ולא מובל על ידיה והמנסה לקדם את החבורה שעליה הוא מופקד.

התוכנית שמה דגש על הצד המעשי ולא על הצד התיאורטי. התחומים שאותם אנו לומדים מועברים בצורה של התנסות ולא בצורה של הרצאות מופשטות.

הערות

  • התוכנית נלמדת בנוסף לשאר ההתמחויות שבוחר הסטודנט.
  • הקורסים הנלמדים בתוכנית ממירים קורסים בחוגים אחרים.

תנאי קבלה

התוכנית הינה תוכנית מצוינות אך אין בה דרישות סף לקבלה. הדרישה המרכזית של התוכנית היא יחס רציני להכשרה. אנו דורשים מהתלמידים להגיע למפגשים לא בשביל לסמן נוכחות אלא בשביל לקבל מהמפגש. לשמחתנו כך מרגישים התלמידים.

בנוסף חשוב לעיין בסעיף המתייחס למועדי התוכנית.

תוכנית הלימודים

תוכנית הלימודים מתמקדת בעיקר בהכשרה המעשית. ההכשרה המעשית בנויה מלבנים לבנים. כל לבנה מתמקדת בתחום אחר ויחדיו יוצרות הלבנים מבנה הכשרה אחד ושלם.

הלבנים הם: רטוריקה, קיצור ובהירות, אקלים לימודי, כניסה לכיתות א', יצירת עניין בשיעור, אקלים לימודים מתקדם, סדנת מספרי סיפורים, סדנת לימוד גמרא, כניסה לכיתות ב' ושיחות אישיות.

בהמשך עתידות להיכנס שתי לבנות נוספות – העצמת תלמידים, ואסרטיביות (אסרטיביות בניגוד לאגרסיביות ולחילופין פסיביות).

במהלך ההכשרה מוצמדים הסטודנטים למורים שאותם הם מלווים ולומדים מהם ברמה אישית.

מועדי התוכנית

התוכנית פתוחה לכלל הסטודנטים אך לוח הזמנים שלה הינו מותאם לתלמידי ישיבת הר-עציון. הוא שונה מלוח הזמנים השגרתי וחלים בו לא אחת שינויים. השתתפות בתוכנית דורשת מהסטודנט להיות נכון ללוח זמנים דינמי.