צורים – נשים

רכזי התכנית

  • סמדר שלום smadish10@gmail.com
  • בת שבע סמט nbsamet3@gmail.com

תיאור התכנית

תכנית להכשרת נשות חינוך מובילות ובעלות יכולות גבוהות בתחום ההוראה והחינוך ובניית עתודה ניהולית, המכוונת במיוחד לתלמידות שנה ב' במדרשת מגדל עוז.

התכנית מתמקדת בתחום ההכשרה המעשית ומטרתה לפתח אצל הסטודנטית יכולות מעשיות שיסייעו לה להיות מורה מעניינת ומלהיבה המובילה את הכיתה ולא מובלת על ידה והמנסה לקדם ולהוביל את החבורה שעליה היא מופקדת.

התכנית שמה דגש על הצד המעשי, התחומים הנלמדים מועברים בצורה של התנסות.

מטרות התכנית

  • הכשרת נשות חינוך מובילות בעלות כישורי הוראה מצוינים, לצד תפיסה חינוכית וחברתית רחבה.
  • מינוף לימודי ה'תורה לשמה' להכשרה למנהיגות חינוכית ולהוראה מיטבית, מתוך תודעת חיבור מהותי בין העולמות.

הערות

  • התכנית נלמדת בנוסף לשאר ההתמחויות שבוחרת הסטודנטית.
  • הקורסים הנלמדים בתכנית ממירים קורסים מתוכנית הלימודים.

תנאי קבלה

התכנית הינה תכנית מצוינות אך אין בה דרישות סף לקבלה. הדרישה המרכזית של התכנית הינה יחס רציני להכשרה ועמידה בדרישות התכנית מתוך רצון להיות דמות חינוכית משמעותית. הלומדות במדרשת מגדל עוז מוזמנות להירשם לתכנית.

תכנית הלימודים

תכנית הלימודים מתקיימת בשני מסלולים מרכזיים:

  • עבודה מעשית ייחודית במגוון דגשים:

העבודה המעשית נעשית במסגרת ייחודית שפיתחנו במיוחד עבור בנות בית המדרש- 'בית מדרש' עבור בנות כתה ח' המגיעות כל שבוע למגדל עז. במסגרת זו הסטודנטיות מעבירות כל שבוע שיעורים תורניים עם דגש על למידה חוויתית. בנוסף הסטודנטיות משתתפות בקורסים ייחודיים בפדגוגיה (בגישת ברנקו וייס, ו'לב לדעת').

  • תכנית לימודים בנושא חברה ורוח:

סדרות קצרות בנושאים הקשורים למנהיגות חברתית במובן הרחב- מנהיגות בעולם התקשורת, בעולם המשפט ובעולם הממשל, זהות תרבותית – חברתית במדינת ישראל כיום, זהות נשית ומגדר ועוד. המרצים המגיעים לתוכנית הינם דמויות מפתח ברמה הארצית: אישי ציבור, יוצרים ואמנים, שופטים ודמויות נוספות מעולם האקדמיה והציבוריות הישראלית.

תכנית צורים פתוחה לכל הסטודנטיות אך לוח הזמנים שלה מותאם לתלמידות שנה ב' ו-ג' בבית המדרש במגדל עוז. לכן לוח הזמנים הינו שונה מלוח הזמנים המכללתי וחלים בו לא אחת שינויים. השתתפות בתכנית דורשת מהסטודנטית להיות מוכנה ללוח זמנים דינמי.

חובות התכנית

מטלה בסוף שנה לכל אחד מהקורסים (חינוך, חברה).

הרשמה לתכנית

בת שבע סמט: nbsamet3@gmail.com

אנשי סגל