צורים – הכשרת מחנכות

רכזי התוכנית

  • סמדר שלום smadish10@herzog.ac.il
  • בת שבע סמט batshevasa@herzog.ac.il

תיאור התוכנית

תוכנית להכשרת נשות חינוך מובילות ובעלות יכולות גבוהות בתחום ההוראה והחינוך ובניית עתודה ניהולית, המכוונת במיוחד לתלמידות שנה ב' במדרשת מגדל עוז.

התוכנית מתמקדת בתחום ההכשרה המעשית ומטרתה לפתח אצל הסטודנטית יכולות מעשיות שיסייעו לה להיות מורה מעניינת ומלהיבה המובילה את הכיתה ולא מובלת על ידה והמנסה לקדם ולהוביל את החבורה שעליה היא מופקדת.

התוכנית שמה דגש על הצד המעשי, התחומים הנלמדים מועברים בצורה של התנסות.

מטרות התוכנית

  • הכשרת נשות חינוך מובילות בעלות כישורי הוראה מצוינים, לצד תפיסה חינוכית וחברתית רחבה.
  • מינוף לימודי ה'תורה לשמה' להכשרה למנהיגות חינוכית ולהוראה מיטבית, מתוך תודעת חיבור מהותי בין העולמות.

הערות

  • התוכנית נלמדת בנוסף לשאר ההתמחויות שבוחרת הסטודנטית.
  • הקורסים הנלמדים בתכנית ממירים קורסים מתוכנית הלימודים.

תנאי קבלה

התוכנית הינה תוכנית מצוינות אך אין בה דרישות סף לקבלה. הדרישה המרכזית של התוכנית הינה יחס רציני להכשרה ועמידה בדרישות התוכנית מתוך רצון להיות דמות חינוכית משמעותית. הלומדות במדרשת מגדל עוז מוזמנות להירשם לתוכנית.

תוכנית הלימודים

תוכנית הלימודים מתקיימת בשני מסלולים מרכזיים:

  • עבודה מעשית ייחודית במגוון דגשים:

העבודה המעשית נעשית במסגרת ייחודית שפיתחנו במיוחד עבור בנות בית המדרש- 'בית מדרש' עבור בנות כתה ח' המגיעות כל שבוע למגדל עז. במסגרת זו הסטודנטיות מעבירות כל שבוע שיעורים תורניים עם דגש על למידה חוויתית. בנוסף הסטודנטיות משתתפות בקורסים ייחודיים בפדגוגיה (בגישת ברנקו וייס, ו'לב לדעת').

  • תוכנית לימודים בנושא חברה ורוח:

סדרות קצרות בנושאים הקשורים למנהיגות חברתית במובן הרחב- מנהיגות בעולם התקשורת, בעולם המשפט ובעולם הממשל, זהות תרבותית – חברתית במדינת ישראל כיום, זהות נשית ומגדר ועוד. המרצים המגיעים לתוכנית הינם דמויות מפתח ברמה הארצית: אישי ציבור, יוצרים ואמנים, שופטים ודמויות נוספות מעולם האקדמיה והציבוריות הישראלית.

תוכנית צורים פתוחה לכל הסטודנטיות אך לוח הזמנים שלה מותאם לתלמידות שנה ב' ו-ג' בבית המדרש במגדל עוז. לכן לוח הזמנים הינו שונה מלוח הזמנים המכללתי וחלים בו לא אחת שינויים. השתתפות בתוכנית דורשת מהסטודנטית להיות מוכנה ללוח זמנים דינמי.

חובות התוכנית

מטלה בסוף שנה לכל אחד מהקורסים (חינוך, חברה).

הרשמה לתוכנית

בת שבע סמט: batshevasa@herzog.ac.il