תוכנית הלימודים המלאה בחוג ללימודי ארץ ישראל

לסטודנטים שהתחילו ללמוד בשנת הלימודים תש"ף:לחצו כאןנשים – הנתיב הגיאוגרפי
לסטודנטים שהתחילו ללמוד בשנת הלימודים תשע"ט:לחצו כאן
לסטודנטים שהתחילו ללמוד בשנת הלימודים תשע"ח:לחצו כאן
לסטודנטים שהתחילו ללמוד בשנת הלימודים תשע"ז:לחצו כאן
לסטודנטים שהתחילו ללמוד בשנת הלימודים תשע"ו:גבריםנשים
לסטודנטים שהתחילו ללמוד בשנת הלימודים תשע"ה:גבריםנשים