תוכנית הלימודים המלאה בחוג ללימודי ארץ ישראל

לסטודנטים שהתחילו ללמוד בשנת הלימודים תשפ"א לחצו כאן לימודי א"י גיאוגרפיה
לסטודנטים שהתחילו ללמוד בשנת הלימודים תש"ף: לחצו כאן לימודי א"י גיאוגרפיה
לסטודנטים שהתחילו ללמוד בשנת הלימודים תשע"ט: לחצו כאן
לסטודנטים שהתחילו ללמוד בשנת הלימודים תשע"ח: לחצו כאן