תוכנית הלימודים המלאה בחוג למדעי הטבע

לסטודנטים שהתחילו ללמוד בשנת הלימודים תשפ"ב לחצו כאן
לסטודנטים שהתחילו ללמוד בשנת הלימודים תשפ"א לחצו כאן
לסטודנטים שהתחילו ללמוד בשנת הלימודים תש"ף לחצו כאן
לסטודנטים שהתחילו ללמוד בשנת הלימודים תשע"ט לחצו כאן