תוכנית הלימודים המלאה בחוג לתורה שבעל פה

לסטודנטים שהתחילו ללמוד בשנת הלימודים תשע"ט:גבריםתוכנית הדר – נשיםתוכנית בית מדרש – נשים
לסטודנטים שהתחילו ללמוד בשנת הלימודים תשע"ח: גברים תוכנית הדר – נשים  תוכנית בית מדרש – נשים
לסטודנטים שהתחילו ללמוד בשנת הלימודים תשע"ז: גבריםתוכנית הדר – נשים תוכנית בית מדרש – נשים
לסטודנטים שהתחילו ללמוד בשנת הלימודים תשע"ו: גבריםנשים
לסטודנטים שהתחילו ללמוד בשנת הלימודים תשע"ה: גבריםנשים