תוכנית הלימודים המלאה בחוג לתקשורת

לסטודנטים שהתחילו ללמוד בשנת הלימודים תשפ"ג לחצו כאן
לסטודנטים שהתחילו ללמוד בשנת הלימודים תשפ"ב לחצו כאן
לסטודנטים שהתחילו ללמוד בשנת הלימודים תשפ"א לחצו כאן
לסטודנטים שהתחילו ללמוד בשנת הלימודים תש"ף לחצו כאן