השתלמויות תוכן לצורך חידוש התעודה

השתלמויות תוכן לצורך חידוש התעודה

ההשתלמותמתאים לאזורי ההדרכהתאריךמחיררישום

ותגעש ותרעש הארץ

כנס שיח השדה ה- 5

לציון 50 שנה למלחמת יום כיפור

לצפיה בתוכנית המלאה
של הכנס

לחץ כאן

כל האזורים

יום חמישי

כ"ז תשרי

12.10.23

30 ש"חלחץ כאן

קיום ההשתלמות מותנה במספר נרשמים מינימלי שיקבע על ידי המכללה
* פעילות בית מדרש סביבתי – 2 מפגשים = יום השתלמות

המכללה שומרת לעצמה את הזכות להודיע על ביטול ההכשרה בגין מיעוט משתתפים עד שבוע לפני ההשתלמות.

לפרטים והרשמה:
יונינה ויסקי-מעוז
tiyulim@herzog.ac.il
טלפון במשרד/וואטסאפ – 025889004
שלוחה פנימית לחיוג מתוך המכללה: 492