הלך אחר חכמים

תוכנית ייחודית וראשונה מסוגה, של בית מדרש מסייר, המשלב עיון בספר ובנוף כשהם שלובים זה בזה. במסגרת המפגשים נקיים את האמרה כפשוטה, ללכת אחר חכמים, ולסייר במרחב בו התקיימו בתי המדרש, כגון זה בקיסריה של רבי אבהו, זה של רבי אלעזר בן ערך באמאוס וכן הלאה, מעין "ביקור" בבתי מדרש אלה, תוך עיסוק נרחב בריאליה תלמודית.

לתוכנית המלאה לחצו כאן