דרושים

הצעות עבודה מאושרות לסטאז'

יש לבדוק היטב מול מנהל בית הספר שהשעות תקניות ומוכרות לצורך ההתמחות

 

ניתן למצוא הצעות נוספות באתר 'ארגון המורים':

www.irgun-hamorim.org.il

ובאתר משרד החינוך:

https://jobs.education.gov.il/

בדף הפייסבוק שלנו, באלבום הצעות עבודה

ובקבוצת הסטודנטים (הסגורה) בפייסבוק – אגודת הסטודנטים מכללת הרצוג