מורים חונכים / מלווים

המורה החונך שותף לתהליכי קליטה והערכה של המורה המתמחה בשנת הסטאז' ונפגש עמו אחת לשבוע. בשנה שלאחר מכן על המורה החדש, הנמצא בשנה השנייה לעבודתו לקיים 20 מפגשי הדרכה וצפייה עם מורה מלווה ללא תהליכי הערכה. תהליכים אלה תורמים להיקלטות המיטבית של המורה בבית הספר בשנות עבודתו הראשונות.