אנשי צוות

תכנית גברים:
מנהל הכשרה המעשית: ד"ר צחי לב רן levran@herzog.ac.il
מזכירות: שירה רפאלי shirar@herzog.ac.il  02-9937344
תכנית נשים:
מרכזת בתכנית נשים: ד"ר תמי קמינסקי  tammik2@walla.co.il
מזכירות: יונינה מעוז: yoninam@herzog.ac.il  02-9937311
מרכזי ההכשרה המעשית המעשית בחוגים:
מרכזת המסלול לחינוך מיוחד: שרית נחשון  saritn@herzog.ac.il
מזכירות חינוך מיוחד:      אילה נתנזון 02-9937311 שלוחה 5 ayalan@herzog.ac.il
מרכזת החוג לאנגלית:     ג'נט קופיאצקי  jenetk@herzog.ac.il
מרכזת החוג לגיאוגרפיה: אילנה מאיר  ilanania2@gmail.com
מרכז החוג למדעי הטבע: ד"ר גלעד פילוסוף  giladbiochem@gmail.com
מרכזת החוג למתמטיקה: מירי וולף  volfmiri@gmail.com
מרכז החוג לתקשורת:     שי ולדמן  shaywa38@gmail.com