תואר ראשון

התנסות קלינית

מערכת ההתנסות הקלינית מפגישה את הסטודנטים עם עולמה המעשי של ההוראה.
במהלך ההתנסות ישתתפו הסטודנטים בכל שבוע בימי הכשרה מעשית ובאמצעותם יכירו הסטודנטים את מערכת החינוך: מסגרות לימוד, תוכניות לימודים ואוכלוסיות תלמידים. את ההתנסות מנחה ומלווה מדריך פדגוגי (מד"פ).

בעזרת ההתנסות הקלינית ירכשו הסטודנטים הרגלי עבודה מגוונים, ילמדו להכין מערך שיעור ויצטיידו בכלים חדשניים שבעזרתם יוכלו לבנות יחידת לימוד. כמכשירים להוראה אנו מאמינים כי לצמיחתו המקצועית של המורה חייבת להתלוות מודעות לתהליכים רגשיים והכרתיים שמתחוללים בקרבו ולדפוסי הקשרים הבין־אישיים שבינו ובין הסובבים אותו – תלמידים, הורים ועמיתים למקצוע.

לצפייה במורים מיומנים בבית הספר ולאימוני ההוראה מתלווה סדנת מנהיגות חינוכית ודרכים בחינוך ובהוראה.

מתווה ההתנסות הקלינית ידרוש מן הסטודנט לפנות לטובת עבודה מעשית בין יום אחד ליומיים במהלך שבוע הלימודים, במשך שתיים משנות הלימוד במכללה.

משרד החינוך גיבש תוכנית הכשרה חדשה המכונה 'אקדמיה–כיתה'. התוכנית כוללת התנסות קלינית בבתי הספר בשנה השלישית של הלימודים במשך שני ימים מלאים. התנסות זו נעשית באותו בית הספר יומיים בשבוע.

להשלמת חובות ההתנסות הקלינית – ראו בתקנון המכללה במידעון או באתר.

לפרטים

מרכזת ההתנסות הקלינית: ד"ר תמי קמינסקי   tamik@herzog.ac.il

 

מרכזי התנסות בקמפוסים

קמפוס אלון שבות (גברים- סדירים ובני ישיבות)

מרכז ההכשרה: ד"ר עמינדב רוטנברג  aminadav60@gmail.com

מזכירות: שני קיוול  hitnasut@herzog.ac.il 02-9937308

קמפוס מגדל עוז (נשים)

מרכזת ההכשרה: ד"ר תמי קמינסקי   tamik@herzog.ac.il

מזכירות: ריקי גרינווד  hachsharamo@herzog.ac.il  073-3704134  

 

מרכזי ההתנסות הקלינית בחוגים

חינוך מיוחד

דבי שגיא: debbysagi@herzog.ac.il

מזכירות חינוך מיוחד: ריקי גרינווד  hachsharamo@herzog.ac.il  073-3704134  

אנגלית

מליסה ווגליין:  melweglein@gmail.com

מתמטיקה ומדעי הטבע

מירי וולף volfmiri@gmail.com