הנחיות חשובות לקראת הכניסה לכיתה

הכשרה מעשית – כללי התנהגות

אף שאתם עושים רק את צעדיכם הראשונים בתחום ההוראה, מוטלת עליכם אחריות מיד עם ראשית ההכשרה, הן בפני המסגרת הבית-ספרית והן בפני התלמידים.

התלמידים מצפים מכם לדרכי פעולה ולרמת ידע שאינן נופלות מאלו שהורגלו להן על ידי צוות המורים הקבוע של בית הספר. לכן, מעבר לכל הנחיה ונוהל שיימסרו להלן, אתם מחויבים לגלות אחריות ומסירות כלפי המשימה שקיבלתם על עצמכם. עליכם להכין את שיעוריכם בהקפדה, לדייק בזמנים ולנהוג בתלמידים בכבוד וברגישות.

נוהלי ההכנה לקראת השיעור
 • עליכם להתקשר עם המורה הקבוע של הכיתה לא יאוחר משלושה ימים לפני מועד השיעור
  (עדיף שבוע מראש), כדי שתוכלו להכין את השיעור ברצינות קודם לפגישה עם המד"פ.
 • גלו רגישות והבנה לסדר יומו של המורה, והתקשרו עמו בשעות סבירות
  (לכל המאוחר עד השעה 22:00).
  אם המדובר במורה המטופל/ת בילדים, השתדלו שלא להתקשר בשעות שאותן נוהגים הורים לייחד לטיפול בילדיהם.
 • 'כשם שפרצופיהם שונים כך דעותיהם שונות'.
  גלו פתיחות והבנה לדפוסי העבודה של המורה ואל תנסו לבקרם
  .
 • אחד הנושאים שיסייעו להצלחת השיעור הוא נוכחות בכיתה בשיעור (באותו מקצוע) שקדם לשיעורכם,
  לצורך היכרות עם דרכי הלמידה של הכיתה, עם התלמידים ועם דרכי הוראת המקצוע בכיתה זו.
 • לפני השיעור יש להיפגש עם המד"פ או לדבר אתו בטלפון, כדי ללבן סוגיות הכרוכות בהוראת השיעור.
 • יש להכין מערך שיעור מסודר שניסוחיו ברורים ומחודדים, ולמסור את מערך השיעור למד"פ קודם לשיעור.
 • יש להכין את הצילומים לשיעור יום קודם להעברת השיעור. דחיית הצילומים ליום ההוראה עלולה לגרום תקלות מביכות.
  במקרה חירום, כאשר מתברר לכם שלא תוכלו ללמד את השיעור המתוכנן, יש להודיע זאת מידית למד"פ במגמה לאתר פתרון הולם לבעיה שנוצרה.
 • לחברי הקבוצה הצופים בשיעור: יש לברר את תוכני השיעור ואת דרכי הוראתם הנאותות ולהצטייד בספרים המתאימים.
 • כאשר הנכם 'צופים' בשיעור, הקדימו ובדקו האם נמצאים בכיתה כיסאות נוספים, או שיש להביא כיסא או ספסל מבעוד מועד.
התנהגות הצופה בעת השיעור

בעת השיעור אתם מתבקשים לעקוב בערנות אחר הנעשה בכיתה, לרשום את תוכני ההוראה ולציין אירועים משמעותיים שהתרחשו במהלך השיעור.
בכל מקרה, במהלך השיעור אל תחליפו ביניכם דעות או הבעות פנים ביקורתיות. אלו מפריעות לריכוז התלמידים, ומערערות את הביטחון העצמי של המורה.
הימנעו לחלוטין מתגובות מזלזלות, גם כאשר תשובות התלמידים או התנהגותם נראות בעיניכם מגוחכות.

תום השיעור

במהלך הדיון שאחר השיעור יושמעו הערות והערכות באשר למהלכיו. הקפידו בכבוד חבריכם (או כל מורה אחר שלימד את השיעור), אך זכרו גם שדיון טוב ופורה מתנהל באווירה פתוחה, עניינית ומכבדת.

השלמת חובות הכשרה פדגוגית מעשית

א. יש להשלים את המטלות במהלך שנות ההכשרה המעשית הקבוצתית.
ב. השלמת שיעור גמר אחר תום שתי שנות ההכשרה הפדגוגית המעשית, כולל צפייה של איש צוות ההדרכה של המכללה, כרוכה בתשלום של 150 ₪ לכל שיעור גמר.
ג. מי שלא ביצע כלל את העבודה המעשית באחת משנות לימודיו במכללה, זכאי להשלימה – בשנה שלאחר מכן ללא תוספת תשלום.
ד. בשנים שלאחר מכן, השלמת לימודי ההכשרה הפדגוגית המעשית כרוכה בתשלום עבור 4 ש"ש, ככל קורס אקדמי אחר במכללה. ה. השלמת סיורים פדגוגיים מעבר לשנה שלאחר סיום ההכשרה, כרוכה בתשלום נוסף של 100 ₪ לכל סיור