העשרה לשונית למורים לאנגלית

 

רכזת הקורס:  Dr. Lindsey Shapiro-Steinberg
שם ההשתלמות Language Development for English Teachers 
תחום דעת Language Proficiency 
קהל היעד

Teachers who wish to raise their level from a CEFR B2 to C1 

 

תיאור  This course provides novice English teachers with the opportunity to     continue developing their language skills in a structured and deliberate   learning environment. The course caters to teachers who are currently   on a B2 level and wish to move to a C1.By the end of the course the   learners will have enhanced all 4 language skills (reading, writing,   listening and speaking) vis-à-vis intensive focus on lexis, particularly   multi-word items and grammatical patterns.
מטרות ההשתלמות

 By the end of the course the teachers will have:

  1.Increased their productive and receptive lexical knowledge

 2.Enhanced their performance in the 4 language skills

 3.Deepened their understanding of the language learning process   through their own experience which will impact on their own classroom   practice.

נושאי ההשתלמות

 

 1.The course comprises 10 units of study

 2.Units are text based and target 15 lexical items.

 3.The targeted lexical items are practiced and developed throughout the   unit

 4. Lexical proficiency will be assessed continually through automated   means and a live teacher who provides feedback on speaking and   writing performance.

הקף ההשתלמות 30 hours 
דרישות ההשתלמות  Continual engagement with the materials and timely submissions.
הרשמה  The course will open on February 9th.

*יתכנו שינויים בתכנית ההשתלמות

 

להרשמה לחצו כאן