מסלול הכשרת מורי של"ח

מסלול מקוצר להכשרת מורי של"ח

(2 ש'ש במקום 4 ש'ש)

 

מיועד לתלמידי החוגים:

לימודי ארץ ישראל, תנ"ך, גיאוגרפיה, היסטוריה, מדעי הטבע

 

תיאור התוכנית:

בשנה"ל תשע"ט, יפתח במכללה מחזור נוסף של הכשרת מורים לשל"ח, שישתלב במערכת השעות במכללה ויאפשר בתום מסלול התואר, להשתלב בהוראת של"ח בבתי הספר.

התוכנית משותפת למכללה ולמינהל חברה ונוער במשרד החינוך, והיא מאפשרת אפיקי תעסוקה נוספים בהוראה.

לשמחתנו, בוגרי התוכנית כבר השתלבו בהוראת השל"ח ברחבי הארץ ואנו מרחיבים את המעגלים לאור התרחבות המקצוע ודרישה למורות ומורים רבים לשל"ח ברחבי הארץ!

 

מורי השל"ח נמצאים בשורה הראשונה של "סוכני השינוי" בקרב בני הנוער כיום תוך שהם מובילים את מכלול התהליכים החינוכיים-ערכיים להכרת הארץ ולאהבת המולדת, ומחזקים בקרב בני הנוער את תחושת השייכות לארץ, למדינה ולזהות היהודית-ציונית. מורי השל"ח יוצרים עבור התלמידים מסגרת מקורית של למידה, התנסות וחוויה. המרחב החדש פותח לתלמידים מגוון של אפשרויות והזדמנויות לעשייה.

במהלך ההכשרה במכללה, ירכשו הסטודנטים כלים להוראה בשדה, במסגרת כיתות רגילות וכיתות מיוחדות, במסגרות פורמליות ובלתי פורמליות.

 

מסלול הלימודים:

 • שלב א': בתשע"ט- קורס שנתי (2 ש'ש), בימי ראשון (במקום 4 ש'ש כפי שהיה עד כה!!!) בשיעור החמישי (16:00 – 17:20), במהלך שנים ג' או ד' (לתלמידי רג"ב- החל משנה ב'). במהלך שנה זו, יערך "מרכז הערכה" לבדיקת אפשרות השָׂמָה כבר בתום שנת לימודים זו. במהלכה של חופשת הפסח של שנת תשע"ט- יצטרפו הסטודנטים לכנס מורי של"ח באזור ירושלים בתאריכים 14-16.4.19.
 • שלב ב': קורס משלים בתום שנת הלימודים תשע"ט, שאורכו 4 ימים. תלמידים שיִמָצאו מתאימים- יוכלו כבר בשלב זה להשתבץ בהוראת של"ח בשנת הלימודים העוקבת (שנת תש"פ).
 • שלב ג': [עבור המשתלבים בהוראה, שלב זה כבר מתקיים במסגרת משרת ההוראה]: "צירי מסעות" (בדומה לקמפוסים בתו התקן), השתלמויות ארציות להכרות עם אזורי הטיול השונים, והשתלמויות מחוזיות המיועדות להביא לידי היכרות עם מגוון תכניות חינוכיות וחידושים מתחום ידיעת הארץ.
 • לאורך שנות ההוראה בשל"ח מקיים כל מחוז השתלמויות מחוזיות אחת לחודש וכן השתלמויות הנחיה אישית.
 • קורס מגישי עזרה ראשונה: יש להשלים לפני תחילת ההוראה במערכת החינוך.

 

הכרה אקדמית:

מדעים

 • תלמידי החוג למדעים המסיימים את תכנית של"ח זכאים לפטור מקורסי בחירה בהיקף של 2 ש"ש
 • וכן משני סיורים ממכסת סיורי החוג.

 

ארץ ישראל

 • תלמידי החוג ללימודי א"י המסיימים את תכנית של"ח זכאים לפטור מן הקורס "דרכי הוראה בלימודי א"י" בהיקף של 2 ש"ש וכן משלושה סיורים ממכסת סיורי החוג.
 • שעות הלימוד (2 ש'ש) אינן נימנות במסגרת 26 ש"ש של חובות החוג.

 

גיאוגרפיה

 • תלמידי החוג לגיאוגרפיה המסיימים תכנית של"ח זכאים לפטור מקורסי בחירה בהיקף של 2 ש"ש
 • וכן משני סיורים ממכסת סיורי החוג.

 

תנ"ך

 • תלמידי החוג המסיימים את תכנית של"ח זכאים לפטור מקורסי בחירה בהיקף של 2 ש"ש
 • וכן משני סיורים ממכסת סיורי החוג.

 

 

שכר לימוד:

 • שכר לימוד לשנת תשע"ט 2,200 ש"ח (לעומת 3,200 ש"ח עד השנה הקודמת).
 • התוכנית תיפתח בתנאי שיהיו בה לפחות 15 תלמידים רשומים נכון ליום ז' בתשרי תשע"ט, 16.9.18.
 • התוכנית משותפת לגברים ונשים והיא תתקיים בקמפוס אלון שבות.
 • ההרשמה תיפתח בי"ב באב תשע"ח, 24.7.18 ותיסגר בז' בתשרי תשע"ט, 16.9.18.

 

 

הצטרפו לאחד המקצועות המיוחדים והחשובים במערכת החינוך, בואו להשפיע!

להרשמה לחצו כאן

יניב בלום – מנחה תוכנית השל"ח במכללה

ד"ר דורון שר-אבי – ראש החוג ללימודי ארץ ישראל