השקת הספר "מדרש אגדת בראשית"

ערב לכבוד הוצאת הספר "מדרש אגדת בראשית"  מהדורה ביקורתית בצירוף מבוא וביאור של ד"ר עזרא קהלני
יתקיים ביום ראשון , נר שמיני של חנוכה א' בטבת 5.12.21
בהיכל שלמה בירושלים
בין השעות 21:15-19:00