הושענא רבה תשפ"א

20:00 – הרב אמנון בזק, ר"מ בישיבת הר עציון ומרצה במכללת הרצוג סביב ספר שמואל המסתיים בסיפור המגפה בימי דוד, שהייתה עונש על המפקד שערך דוד. מדוע חטא זה היה כל כך חמור, וכיצד בסופו של דבר נעצרה המגפה?

20:45 – הרב יעקב מדן, ראש ישיבת הר עציון, שיעביר שיעור על ענייני סוכות המרובים. לחג הסוכות ששה מוקדים שונים בתורה: א. העלייה לרגל והשמחה בירושלים עם העני, הגר, היתום והאלמנה. ב. עבודת המקדש והקרבנות הייחודיים. ג. ניסוך המים ובקשת הגשם. ד. הסוכה. ה. ארבעת המינים. ו. מצוות "הקהל" אחת לשבע שנים. מה פשר מוקדים כה רבים בחג אחד? מהו היחס המהותי ביניהם ומהו היחס ההיסטורי? בשיעור נעמוד על חלק ממוקדים אלה.

21:30 – ד"ר יעל ציגלר (מרצה בחוג לתנ"ך במכללת הרצוג): מדוע נברא האדם יחד עם החיות ביום השישי? דרך לימוד סיפור בריאת האדם ננסה לגלות מהו תכלית האדם על פי התורה.

22:15 – הרבנית ד"ר מיכל טיקוצ'ינסקי (ראש בית המדרש לנשים במכללת הרצוג): חז"ל היו אמונים על שפת האגדה כשם שהיו אמונים על שפת ההלכה. אך השאלה שמלווה אותנו מתום תקופתת חז"ל ועד היום היא מה היחס בין שתי אלו? מה מידת ההשפעה הלכתית שיש לחלקי האגדה? בשיעור ננסה לעקוב אחר התפיסות השונות בשאלה זו לאורך ההיסטוריה של הספרות הרבנית.

23:00 – הרב פרופ' יהודה ברנדס, ראש המכללה האקדמית הרצוג, שירצה על טיבה של קריאת ההושענא בחג הסוכות: השנה יותר מאי פעם מובן לנו הצורך בישועה מהירה, אך מדוע בדרך הזאת? מה מכילים הפיוטים הללו? מדוע הם כרוכים בהקפת הבימה עם ארבעת המינים? מה בין דרך הבקשה הזאת לבין תפילות אחרות? ומה המשמעות של כפולת השבע בהושענא רבה? ולשם מה נחוצה הערבה וחיבוטה?

23:45 – העיתונאית סיוון רהב-מאיר תבקש לברר אילו מתנות וצידה לדרך אפשר לקחת איתנו מכל חגי תשרי לתקופה של אחרי החגים השנה.