הכשרות אזוריות – קמפוסים

רשימת הקמפוסים מתעדכת כל הזמן

קמפוס

תאריכים

ריכוז

מחיר

הרשמה

קמפוס מדב"י

יום ראשון -ד ניסן – 26.3.23

עד

יום שישי – ט ניסן – 31.3.23 (כולל)

מבוא בזום
יום שישי – ב ניסן – 24.3.23

שראל לוי

1900 ש"ח

לילה אחד בשטח

לרישום לחץ כאן

קמפוס ירושלים 

יום חמישי – י' בתמוז – 29.6.23
עד
יום שישי – כ"ה תמוז – 14.7.23 (כולל)

ישורון פישר/מעין טל

1800 ש"ח 

לרישום לחץ כאן

* תלמידי ובוגרי הרצוג זכאים ל- 10% הנחה. יש לבצע רישום רגיל – הזיכוי יתבצע לאחרת קבלת אישור השתתפות בקמפוס.

* קיום כל ההכשרות מותנה במספר נרשמים מינימלי שיקבע על ידי המכללה

* קיום ההכשרה מותנה בעמידה בתקנות הקורונה ובהנחיות משרד הבריאות התקפות לימי הקמפוס.

המכללה שומרת לעצמה את הזכות להודיע על ביטול ההכשרה בגין מיעוט משתתפים עד שבוע לפני פתיחת ההכשרה.

לפרטים והרשמה:
יונינה ויסקי-מעוז
tiyulim@herzog.ac.il
02-5889004
שלוחה פנימית לחיוג מתוך המכללה: 492