הכשרות אזוריות – קמפוסים

רשימת הקמפוסים מתעדכת כל הזמן

קמפוס

תאריכים

ריכוז

מחיר

הרשמה

ירושלים
*הצטרפות לסיום קורס הכשרה שנתי

יום א- ח תמוז – 14.7.24
עד
יום א – כ"ב תמוז – 28.7.24 (כולל)
כולל ימי שישי

שראל לוי1800 ש"חלחץ כאן

* תלמידי ובוגרי הרצוג זכאים ל- 10% הנחה. יש לבצע רישום רגיל – הזיכוי יתבצע לאחרת קבלת אישור השתתפות בקמפוס.

* קיום כל ההכשרות מותנה במספר נרשמים מינימלי שיקבע על ידי המכללה

* קיום ההכשרה מותנה בעמידה בתקנות הקורונה ובהנחיות משרד הבריאות התקפות לימי הקמפוס.

המכללה שומרת לעצמה את הזכות להודיע על ביטול ההכשרה בגין מיעוט משתתפים עד שבוע לפני פתיחת ההכשרה.

לפרטים נוספים:
יונינה ויסקי-מעוז
tiyulim@herzog.ac.il
02-5889004 – משרד/וואטסאפ עסקי
שלוחה פנימית לחיוג מתוך המכללה: 492