הכשרות אזוריות – קמפוסים / השתלמויות לרענון תו תקן

לקובץ הדרכה לרישום מקוון – לחצו כאן

קמפוסמבואותתאריכיםריכוזמחירהרשמה
קורס מדריכי טיולים מרוכז תשע"טכ"ח סיון  – כ"ט אב תשע"ט   1.7-30.8.19שי זריהן8500 ש"חקורס קיץ מרוכז
(בשיתוף עם "אשכולות")
לתיאום נא לשלוח מייל לשולמית
eshkolot@eshkolot.org‏
ירושלים

 

יום חמישי
ט"ו תמוז תשע"ט
18.7.19
9:00-17:00
י"ט תמוז-א' אב תשע"ט
22.7-2.8.19
ישורון פישר2000 ש"חהרשמה
ירושליםי"ז אב- כ"ט אב תשע"ט

18.8.19-30.8.19

שי זריהן2000 ש"ח
ללא אש"ל
הרשמה
כרמליום חמישי
ה' אלול תשע"ט
5.9.19
16:30-20:30
ח'-י"ג אלול תשע"ט
8-13.9.19
סגולה זמירי1900 ש"חהרשמה
שפלהיום חמישי
ה' אלול תשע"ט
5.9.19
20:30-16:30
היכל שלמה, ירושלים
ח'-י"ב אלול תשע"ט
8-13.9.19
ישורון פישר1600 ש"ח
ללא אש"ל
הרשמה
נגביום שישי
כ' אלול תשע"ט
20.9.19
8:30-12:00
כ"ב-כ"ז אלול תשע"ט
22-27.9.19
שלמה בוסקילה1900 ש"חהרשמה
אילתיום שישי
י"ז חשוון תש"ף
15.11.19
 

י"ט-כ"ד חשוון תש"ף
17-22.11.19

 

שלמה בוסקילה1900 ש"ח

 

רענוני ביטחון ובטיחות ועזרה ראשונה לחידוש תו תקן בהיכל שלמה, המלך ג'ורג' 58 ירושלים בין השעות 09:00-18:30 ברציפות:

18.7.19ט"ו תמוז תשע"טרישום להשתלמויות:
בטחון ובטיחות ועזרה ראשונה
רישום לביטחון ובטיחות בלבדרישום לעזרה ראשונה בלבד
8.8.19ז' אב תשע"טרישום לבטחון ובטיחות + עזרה ראשונהרישום לביטחון ובטיחות בלבדרישום לעזרה ראשונה בלבד

 

תקנון השתתפות בהכשרות האזוריות