הכשרות אזוריות – קמפוסים

רשימת הקמפוסים מתעדכת כל הזמן

קמפוס

תאריכים

ריכוז

מחיר

הרשמה

קמפוס מדבר יהודה

ט"ו אלול – כ' אלול תשפ"ב
11-16.9.22 

מבוא בזום – יום שישי – י"ג אלול – 9.9.22
9:00-14:00

סגולה זמירי

1900 ש"ח 

ללא כלכלה
לינה – לילה אחד בשטח

לחצו כאן

קמפוס נגב

כ"ב-כ"ז אלול תשפ"ב

18-23.9.22

מבוא בזום – יום שישי – כ אלול – 16.9.22
8:00-12:00

גדי חיימוב

2100 ש"ח

ללא כלכלה

לינת שטח בימים א ו-ה
שאר הלילות – לינה מסודרת

לחץ כאן

* תלמידי הרצוג זכאים ל- 10% הנחה (לא כולל קמפוסים במחיר מיוחד). יש לבצע רישום רגיל – הזיכוי יתבצע בסוף הקמפוס

* קיום כל ההכשרות מותנה במספר נרשמים מינימלי שיקבע על ידי המכללה

* קיום ההכשרה מותנה בעמידה בתקנות הקורונה ובהנחיות משרד הבריאות התקפות לימי הקמפוס.

המכללה שומרת לעצמה את הזכות להודיע על ביטול ההכשרה בגין מיעוט משתתפים עד שבוע לפני פתיחת ההכשרה.

לפרטים והרשמה:
יונינה ויסקי-מעוז
tiyulim@herzog.ac.il
02-5889004
שלוחה פנימית לחיוג מתוך המכללה: 492