"המסלול המשולב" תעודת מדריך טיולים בתוך לימודי תואר ראשון

כל הסטודנטים בחוג ללימודי ארץ ישראל, יכולים לשלב בלימודיהם הסמכה להדרכת טיולים במערכת החינוך, ולקבל רישיון הדרכה עם שני איזורים.

כל זאת בעלות מוזלת במיוחד!

להלן תיאור המסלול לקראת תשפ"ד:

משרד החינוך מכיר בלימודים בחוג ללימודי ארץ ישראל של מכללת הרצוג ככאלה המכסים פרקים נרחבים מחובות השמיעה והסיורים המתקיימים במסגרת קורסי מדריכי הטיולים במערכת החינוך. לאור זאת, מתקיים בחוג ללימודי א"י מסלול משולב: תואר עם תעודת מדריך טיולים.

אנו רואים ערך בהשתלבות תלמידנו במערך הפעילות החוץ-בית-ספרית של מערכת החינוך, וסבורים כי לימודי חינוך, העיסוק בהוראה ושילובה בהדרכת טיולי בתי הספר משפיעים זה על זה לכדי השבחתו של המורה בתחומים השונים של ידיעת הארץ (לימודי ארץ ישראל, גאוגרפיה, של"ח וכד').

ברור כי למסלול אטרקטיבי כזה, יש גם השלכות בתחום התעסוקתי והוא מאפשר עוד תוך כדי שנות הלימודים, לעבוד ולהתפרנס מהדרכת טיולים במערכת החינוך.

ההשתתפות במסלול תובעת מאמץ והשקעה גדולים מאד, וכרוכה בחובת שילוב קורס שנתי במערכת השעות, המכונה "הדרכת טיולים במערכת החינוך" השווה ל-2 ש"ש, וכן בהשתתפות בסיורים מסוימים מעבר לחובות סיורי החוג, השתתפות בהכשרה האיזורית בקיץ תשפ"ב  ובעוד מספר מרכיבים המפורטים להלן. המעוניינים לרכז את חובות המסלול בשנת לימודים אחת, חייבים ללמוד בימי ראשון ובימי חמישי, או לחילופין לפרוס את המסלול על פני שתי שנות לימוד.

שתי ההסמכות האזוריות הניתנות בתעודת המדריך הן "שפלת יהודה הרי יהודה והשומרון" וכן "השרון ומישור החוף הדרומי".

מה זה מחייב, ת'כלס?

א. לסטודנטים שנה א' בתשפ"ד:

חובה להירשם תוך שנת הלימודים הראשונה לקורסים הבאים ולסיימם עם ציון בסוף סמסטר ב' תשפ"ד:

 1. קורס "הדרכת טיולים במערכת החינוך" בהיקף של 2 ש"ש.
 2. ארבעת המבואות ההיסטוריים:
  • מבוא לא"י בתק' המקרא [2 ש"ש]
  • מבוא לא"י בתקופת בית שני [2 ש"ש]
  • מבוא לא"י בימי הביניים [2 ש"ש] (בקמפוס אלון שבות הקורס הזה לא יתקיים בתשפ"ג וילמד בתשפ"ה)
  • מבוא לא"י בעת החדשה [2 ש"ש] (בקמפוס מגדל עז הקורס הזה לא יתקיים בתשפ"ד וילמד בתשפ"ה)
 3. מבוא לגיאולוגיה [1 ש"ש] (זהו סמסטר א' של הקורס מבוא לגיאולוגיה וגיאומורפולוגיה.)
 4. מבוא לארכיאולוגיה – קורס מקוון [2 ש"ש]

ב. עד כאן הפירוט של מה שנלמד ממילא במסגרת התואר. בנוסף לאלה, הכשרה זו מחייבת:

 1. "קמפוס שדה ע"ש טימי" – שתי גיחות של יום וחצי (חמישי+שישי) הכוללים לינות שטח (המועד המדויק יתפרסם בלוח הסיורים).
 2. קמפוס להכשרה אזורית בקיץ שבתום המסלול המשולב שאורכו 4 ימי שטח.
 3. השתתפות בכל סיורי החובה של קורסי החובה שפורטו לעיל. נדרש ציון סופי בקורסים אלה על מנת לסיים את הליך ההכשרה כאשר הנוכחות הסיורים הינם תנאי לציון זה
 4. תרגיל הדרכת עמיתים מסכם שמועדו יתפרסם בלוח הסיורים.
 5. השלמת יום סיור פרוזדור ירושלים.
 6. קורס עזרה ראשונה יעשה במסגרת לימודי התואר לפני שלב הנפקת תעודת המדריך. האחריות להשתבץ עצמאית באחד מן הקורסים המוצעים על ידי המכללה מוטלת על חניכי המסלול. קורס ביטחון ובטיחות ייעודי למדריכי טיולים יעשה בנוסף לנלמד במסגרת התואר.

הערות:

 1. קיימת תוספת שכר לימוד למסלול המשולב (בתשפ"ג: 1900 ₪).
 2. התוכנית אינה מיועדת למי שאינו תלמיד החוג ללימודי א"י.
 3. את כל קורסי החובה במסלול זה שנזכרו לעיל, חייבים ללמוד לפני או במקביל לקורס "הדרכת טיולים במערכת החינוך" ובכל מקרה לא בשנת הלימודים שאחריו.
 4. עם סיום החובות לקורס "מדריכי טיולים במערכת החינוך", תונפק למשתתף תעודת מדריך. עם זאת המשך תוקפו של רשיון ההדרכה אחרי שנה ד', מותנה בסיום התואר הראשון על כל חובותיו. במקרה של אי סיום חובות התואר עד סוף סמסטר ב' שאחרי שנה ד', ישלל רשיון ההדרכה והודעה על כך תועבר למינהלת הטיולים במשרד החינוך לגריעת המדריך מן המערכת. 
 5. תלמיד שסיים את הכשרתו במסלול המשולב וקיבל רישיון הדרכת טיולים אך הפסיק את לימודיו במכללה טרם קבלת התואר ב.א.ד. בלימודי א"י – יפקיד בידי המכללה את תעודת המדריך שבידו ובמקביל תישלח הודעה למינהלת הטיולים לגריעתו מן המערכת כמדריך טיולים במערכת החינוך. פרטים נוספים נמצאים בתקנון המופקד בידי הנרשמים למסלול זה.
 6. הקורס השנתי "הדרכת טיולים במערכת החינוך" לא נכלל במניין שעות החובה לחוג.
 7. פתיחת התוכנית מותנית במינימום נרשמים.
 8. התוכנית אפשרית לגילאי 21 ומעלה, בוגרי שירות צבאי/שירות לאומי. תלמידים שאינם עומדים בתנאי הסף – יוכלו לגשת לועדת חריגים במשרד החינוך. פניה תוגש דרך המשרד של המחלקה להכשרת מדריכים ומורי דרך המכללה (יונינה)
 9. ההרשמה למסלול אצל מזכירת התוכנית, ובכפוף לחתימה על התקנון. הנספח וטופס ההרשמה.

מומלץ לקרוא פרטים נוספים על התוכנית באתר משרד החינוך

בברכה,

עודד לאוב                                                                             ד"ר דורון שר־אבי
מרכז המסלול המשולב                                                           ראש החוג ללימודי א"י[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]