הספר והמדבר בארץ ישראל – הכנס השנתי הארבעה עשר

הכנס השנתי הארבעה-עשר: "הספר והמדבר בארץ ישראל"
התקיים ביום ראשון א' בטבת תשפ"ב 5.12.21 במרכז סיור ולימוד סוסיא