השלמה לתואר ראשון בהוראה (.B.Ed)

נתיב זה מיועד לבעלי תעודת הוראה שאינה אקדמית.

תנאי קבלה

1. תעודת 'מורה מוסמך בכיר', על סמך לימודים סדירים במשך שלוש שנים במוסד להכשרת עובדי הוראה אשר ממוצע ציוניו בתעודת ההוראה הוא 80 לפחות.

2. תעודת בגרות מלאה.

3. מורים מעל גיל 30 שאין בידם תעודת בגרות יידרשו לעמוד בהצלחה בתוכנית הכנה ללימודים אקדמיים בהיקף של 6 ש"ש.

היקף הלימודים

בעלי תעודת 'מורה מוסמך בכיר' המעוניין להשלים לתואר ראשון בהוראה (.B.Ed) במסלול ובחוגים שלמד לתעודת מורה בכיר, חייב בלימודים בהיקף 38 ש"ש.

הלומדים לתואר ראשון בהוראה (.B.Ed) במסלול שונה אך בחוגים זהים חייבים בלימודים בהיקף 45 ש"ש.

הלומדים לתואר במסלול זהה אך בחוגים שונים חייבים בלימודים בהיקף 69 ש"ש. הלומדים לתואר במסלול שונה ובחוגים שונים חייבים בלימודים בהיקף 74 ש"ש.

במסגרת לימודי ההשלמה לתואר ראשון בהוראה לא יינתנו פטורים אקדמיים בגין לימודים קודמים. חריג לכלל זה הוא סטודנט שלמד ב"מוסד להכשרת מורים מוסמכים בכירים" שהמדינה מתקצבת ומפקחת, והלימודים בו נפרסו על פני שלוש שנים ברציפות ובהיקף של 90 ש"ש לפחות, והוא ממשיך ברצף את לימודיו לתואר "בוגר בהוראה" במכללה אקדמית, ניתן יהיה להכיר עד 8 ש"ש על לימודים קודמים.

מקצועות הלימוד לתואר ראשון בהוראה (.B.Ed)

מקצועות הלימוד המוצעים במכללה הם תנ"ך, תורה שבעל פה, מחשבת ישראל, ספרות, לשון עברית, לימודי ארץ ישראל, גאוגרפיה, היסטוריה, מתמטיקה, מתמטיקה והוראת מדעי המחשב, מדעי הטבע, תקשורת, אנגלית, אזרחות וחינוך מיוחד.

בנוסף לשיעורים בהתמחות או בהתמחויות לקבלת תואר ראשון בהוראה (.B.Ed), נדרשת השלמת קורסים בחינוך, וכן עבודה סמינריונית בחינוך (ללומדים במסלול חינוך מיוחד עבודה בחינוך מיוחד במקום בחינוך) ועבודה אחת או שתיים נוספות בהתאם לחוגי הלימוד הנלמדים.

תוכנית הלימודים המדויקת תיקבע בייעוץ אישי.

מינימום השעות, בכל מקרה, שיש ללמוד במכללה האקדמית הרצוג לשם קבלת תואר ראשון בהוראה (.B.Ed) הוא 12 ש"ש (לא כולל אנגלית ועבודות סמינריוניות).