בית מדרש לנשים

מרכזת התוכנית: הרבנית ד"ר מיכל טיקוצ'ינסקי michalt@herzog.ac.il

תיאור התוכנית

אם את שואפת לקחת אחריות לחיים הרוחניים והדתיים שלך, ולהיות בת בית באוצרות הרוח היהודיים,
אם את מוכנה לאתגר האינטלקטואלי שבלימוד מעמיק,

אם את מעוניינת לשפר את כלי הלימוד שרכשת בעבר ולהעמיק את היכרותך עם מכלול הספרות התורנית,

אם את רוצה לבסס את יכולותייך בלימודי גמרא והלכה,

את מוזמנת להצטרף לתוכנית בית המדרש שלנו.

בית המדרש לנשים של מכללת הרצוג מותאם לבוגרות תואר ראשון (ומעלה), המעוניינות לשלב לימוד משמעותי בחייהן המקצועיים והאישיים או בדרכן במחקר, בהוראה ובעיון.
בית המדרש מבקש לקבל לשורותיו נשים הרואות אתגר בעיסוק מעמיק במקורות היהדות כמקור לליבון שאלות חינוכיות ולטיפול במבוכות הדור.

בראש תוכנית בית המדרש עומדת הרבנית ד”ר מיכל טיקוצ’ינסקי. במרכז הלימוד תעמוד מסכת מן התלמוד הבבלי, תוך עיון בהיבטים המגוונים של הסוגיות.
בנוסף על לימוד הגמרא בבקיאות ובעיון יתקיימו שיעורים של הרב פרופ' יהודה ברנדס, פרופ' עוזי פוקס, ועוד.

בית המדרש פועל בימים שלישי או/ו חמישי בקמפוס היכל שלמה, ירושלים.

הערות

 • התוכנית נלמדת בנוסף לשאר ההתמחויות שבוחרת הסטודנטית.
 • הקורסים הנלמדים בתוכנית ממירים קורסים בחוגים אחרים.

 

 

מיכל טיקוצ'ינסקי
הרבנית ד"ר מיכל טיקוצ'ינסקי

פנו אלינו לקבלת מידע על לימודים והרשמה

אז למה ללמוד בתוכית בית המדרש לנשים?

תוכנית הלימודים

יום שלישי:
9:00-10.30 סדר הכנה ולימוד בחברותא – הרבנית ד"ר מיכל טיקוצ'ינסקי
10.30-12.00 בין ישראל לעמים. שיעור בגמרא מסכת עבודה זרה – הרבנית ד"ר מיכל טיקוצ'ינסקי
12.00-13.30 סימסטר א'- הרב פרופ' עוזי פוקס: עיון בספרות השו"ת סוגיות ממסכת עבודה זרה.
סימסטר ב': הרב פרופ' יהודה ברנדס: הלכה ואגדה במסכת עבודה זרה

יום חמישי:
9:00-10:00 שיעור פתיחה – הרבנית ד"ר מיכל טיקוצ'ינסקי
10.00-12.00 סדר והכנה לשיעור הכללי במסכת עבודה זרה מונחה על ידי הרבנית ד"ר מיכל טיקוצ'ינסקי
12:00-13:30 שיעור כללי במסכת עבודה זרה- הרבנית ד"ר מיכל טיקוצ'ינסקי

תנאי קבלה

התוכנית מיועדת לבעלות תואר ראשון בחינוך או במקצוע הוראה ותעודת הוראה ממוסד חינוכי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה. המעוניינות להצטרף לתוכנית חייבות לעמוד בדרישות הבאות:

 1. ממוצע לימודי תואר ראשון: ציון 80 ומעלה.
 2. לימודי אנגלית בתואר ראשון: בציון 70 ומעלה
 3. שלוש שנות ניסיון בהוראה.
 4. ראיון ואישור ועדת קבלה.

שכר לימוד

שכר הלימוד ללימודי תואר .M.Ed נקבע לפי ערך שנת לימודים אוניברסיטאית. משך תוכנית הלימודים הוא שנתיים לפיכך גובה שכר הלימוד בתוכנית מלאה הוא 200%. גובה שכר הלימוד לפרטיו יחושב על ידי האקדמית יחידת שכר לימוד בהתאם לתוכנית הלימודים של הסטודנט שנקבעה לו על יד ראש התוכנית.

הכרה בלימודים קודמים

סטודנטית שקיבלה הכרה בלימודים קודמים עד 4 ש”ש תשלם שכר לימוד מלא לתואר.

סטודנטית שקיבלה הכרה בלימודים קודמים בהיקף של 5-10 ש”ש זכאית להנחה בשכר הלימוד לתואר לפי מספר הש”ש שהוכרו לה. בתכניות ביהדות ערך שעת-לימוד שבועית מחושבת על פי גובה שכר הלימוד המעודכן המחולק ל-22 (1/22%). בתוכנית ניהול וארגון מערכות חינוך ערך שעת-לימוד שבועית מחושבת על פי גובה שכר הלימוד המעודכן המחולק ל-24 (1/24%).

לימודים הנדרשים כהשלמות לקראת התואר

סטודנטית החייבת בלימודי השלמה עד 4 ש”ש לא תחוייב בשכר לימוד נוסף. סטודנטית החייבת בלימודי השלמה מעל 4 ש”ש ישלם 300 ₪ עבור כל שעת השלמה.

פיצול לימודים

סטודנטית רשאית לפצל שנת לימודים אחת לשנתיים רצופות ללא תוספת תשלום (סך הכל שלוש שנות לימוד).
כל פיצול אחר יחויב בתשלום נוסף עבור כל קורס שנדחה לשנה רביעית (450 ₪ עבור כל ש”ש – נכון לתשע”ו).

אגרות לימוד

על פי הנחיות משרד החינוך יש לשלם את האגרות הבאות, בנוסף לשכר לימוד:

 • דמי הרשמה בסך 400 ₪ (סטודנטים חדשים בלבד)
 • שימוש בספריה: 100 ₪ לכל שנת לימודים
 • ביטוח אישי: 35 ₪ (כלול בדמי הרשמה, חובה לתלמידי שנה ב)
 • כרטיס סטודנט: 40 ₪ (יש לצרף שתי תמונות)
 • רישום לשנה ב’

סטודנטית הממשיכה את לימודיה בשנת הלימודים תשע”ח תירשם לקורסים בהתאם לתוכנית הלימודים שלה. מומלץ לערוך יעוץ אקדמי עם ראש התוכנית לגבי חובות לימודיות לתואר על מנת להירשם לקורסים הרלוונטיים.

סטודנטית הממשיכה את לימודיה תסדר שכר לימוד ביחידת שכר לימוד לפני תחילת שנת הלימודים. סטודנטית ששילמה שכר לימוד בתשע”ז באמצעות הוראת-קבע מתבקשת למלא הוראת קבע חדשה (פרטים ביחידת שכר לימוד).

מלגות

משרד החינוך

משרד החינוך מעניק בדרך כלל סיוע בשכר לימוד למורים בשתי דרכים: החזר שכר לימוד או מענק שעות. (מענק שעות אינו מתאים למורים ב”אופק חדש”). פירוט הזכאים לסיוע זה ורשימת סדרי העדיפויות מופיעים בחוזרי מנכ”ל משרד החינוך ובתקציר על גבי טופס הבקשה שיש להגיש למשרד החינוך. ניתן לקבל טפסים אצל הגב’ תמר כהן ביחידת שכר לימוד.

אנו ממליצים לבדוק היטב את הערך הכספי של כל אחת מהחלופות לפני הגשת הבקשות. מי שנמצא בחצי שבתון, זכאי להחזר שכר לימוד או מענק שעות עבור המחצית השנייה של שכר הלימוד.

ארגוני מורים

הסתדרות המורים וארגון המורים מעניקים מלגות לחבריהם הלומדים לקראת תואר שני. יש לעקוב אחר הפרסומים שלהם במהלך השנה.

ועדת המלגות של המכללה

ועדת המלגות של המכללה דנה פעמיים בשנה בבקשות לסיוע בשכר לימוד על רקע כלכלי (לאחר חופשת חנוכה ולאחר חופשת פסח). הועדה מטפלת רק בסטודנטים מן המניין שאינם מקבלים סיוע ממשרד החינוך או מקרנות ההשתלמות ולומדים בתכניות המרכזיות של המכללה (ימי שלישי ורביעי). המכללה אינה מתחייבת להעניק מלגה לכל פונה. המלגה תוענק במחצית השנייה של שנת הלימודים.

ניתן לקבל טפסים אצל הגב’ תמר כהן ביחידת שכר לימוד.

הרשמה

מרכז הייעוץ והרישום:
טלפון: 02-9937337
rishum@herzog.ac.il

לשאלות ולפרטים נוספים ניתן לפנות לראשת התוכנית:
הרבנית ד"ר מיכל טיקוצ'ינסקי
michalt@herzog.ac.il
טלפון: 052-8996241

אנשי סגל