החוג להיסטוריה

ראש/ת החוג: ד"ר מיכל שאול michalsh@herzog.ac.il

פרטים נוספים

היקף הלימודים בחוג: 26 שעות שנתיות

שנות לימוד לתלמידי תואר ראשון: 4
היקף הלימודים ומספר שנות הלימוד לתלמידים במסלול להסבת אקדמאיים/הרחבת הסמכה משתנה בהתאם להכרה בלימודיהם הקודמים.

החוג להיסטוריה מחולק ללימודי 'חשיבה היסטורית' ולשלוש חטיבות התמחות (העת העתיקה, ימי הביניים, העת החדשה).

חשיבה היסטורית

לימודי 'חשיבה היסטורית' מחולקים לשלושה קורסי חובה:

  1.  חשיבה היסטורית – מומלץ לתלמידי שנה א'. קורס זה סוקר בקווים כלליים את תולדות מקצוע ההיסטוריה בעם ישראל ובעמים ועומד על רעיונות ומגמות יסוד במקצוע זה. מטרתו לספק מסגרת ותשתית מושגית ורעיונית לכל לימודי ההיסטוריה בחוג.
  2. מקורות היסטוריים ושימושם בהוראה – הוראת היסטוריה דורשת מן המורה להכיר מגוון של מקורות ודרכים שונות לניתוחם. בשיעור זה נכיר מגוון של מקורות היסטוריים- החל במקורות ארכיון וטקסטים קדומים וכלה בסרטים ושירים בני הזמן ונבחן את האופן בו ניתן לעשות בהם שימוש בכיתה.
  3. סמינר מתקדם – מיועד לתלמידים הוותיקים בחוג. הסמינר ייבחן באופן מעמיק נושא היסטורי מסוים, ויערך במסגרת מצומצמת של משתתפים המאפשרת דיאלוג בכיתה, העמקה בטקסטים והנחייה אישית של כתיבת עבודות סמינריוניות. בכל שנה ניתן יהיה לבחור קורס סמינר מתקדם מתוך מספר אפשרויות.

 

שלוש חטיבות ההתמחות:

  1. חטיבת העת העתיקהמראשית התקופה ההלניסטית ועד לנפילת האימפריה הרומית, בשלהי המאה החמישית לספירה. קורסי המבוא בחטיבה זו יעסקו בתולדות יוון ורומא ובתולדות העם היהודי בתקופת הבית השני, המשנה והתלמוד.
  2. חטיבת ימי הביניים: התפתחותן של אירופה והתרבות המערבית מנפילת רומא ועד לתקופת הרנסנס – תקופת ימי הביניים. כמו כן ילמדו תכנים אודות עליית האסלאם. במקביל תסקר בחטיבה זו ההיסטוריה היהודית בימי הביניים.
  3. חטיבת העת החדשה: קורסי מבוא המתארים את ההיסטוריה של התרבות המערבית וההיסטוריה של היהודים בעת החדשה. קורסי בחירה נוספים יעסקו בהיבטים שונים של התפתחות המודרנה בישראל ובעמים.

 

קורס דרכי הוראת המקצוע: על כל תלמידי החוג להשתתף בקורס שנתי בדרכי הוראת היסטוריה.

חובות החוג

חובות נוספות לסיום התואר