החוג ללימודים כלליים (רב תחומיים)

ראש/ת החוג: ד"ר תהלה דרמון מלכה tehiladm@herzog.ac.il

פרטים נוספים

כל סטודנט יבחר שילוב של 2 חוגים מבתוך המסלול שבו הוא יבחר.

 

מסלולי הלימוד המוצעים לבחירת הסטודנטים:

  • מסלול יהדות: תנך, תושב"ע, מחשבת, לשון
  • מסלול רוח: היסטוריה, אזרחות, ספרות, מחשבת
  • מסלול מדעים: מתמטיקה, מדעים, מחשבים, גאוגרפיה

 

בנוסף מסלולים ייחודיים:

  • מסלול עם וארצו: ארץ, לשון, תנ"ך, היסטוריה
  • מסלול יהדות זמננו: היסטוריה, אזרחות, מחשבת
  • מסלול חברה ישראלית: תקשורת, אזרחות, גאוגרפיה
  • מסלול לשון ותרבות: אנגלית, לשון, ספרות

 

ניתן לשלב את החוג לחינוך מיוחד עם כל אחד ממסלולי הלימוד במקום אחד החוגים האחרים במסלול.

חובות החוג

חובות נוספות לסיום התואר