חוג למחשבת ישראל תשפ"ג – קמפוס אלון שבות

 
סימון קורסים הנלמדים בהפרדה:
גברים
נשים

שלוחה גברים

קורסים מקוונים מחשבת ישראל

+  יסודות באמונה א | 24009300 | דר ריקלין נתן חנה | סמסטר א

| 24009300 | דר ריקלין נתן חנה | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 24009300
מורה דר ריקלין נתן חנה
כיתה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מורים למקצועות היהדות, ומורים בכלל בחינוך הדתי, נדרשים להתמודד עם שאלות אמונה של תלמידים. לדמותו של המורה כאדם מאמין משמעותית לגיבוש זהותו הדתית של התלמיד. ראוי שהמורה יהיה מסוגל להציג עמדות שונות בהגות היהודית באשר לשאלות יסוד במחשבת ישראל. בקורס זה נתייחס בעיקר לנושאי מציאותו  של האלוקים ותוקף מעמד הר סיני. השיעור נועד להעניק למורה למקצועות  היהדות ולמחנך כלים להתמודדות עם שאלות אמונה של תלמידים מתוך היכרות עקרונית עם מגוון דרכים וסגנונות אשר העמידה בפנינו מחשבת ישראל לתולדותיה .  

+  יסודות באמונה ב | 24009400 | דר ריקלין נתן חנה | סמסטר ב

| 24009400 | דר ריקלין נתן חנה | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 24009400
מורה דר ריקלין נתן חנה
כיתה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס זה נתמודד עם שאלות יסוד באמונה: דת ומדע, אתגר הפמיניזם והתורה והמצוות. השיעור נועד להעניק למורה למקצועות  היהדות ולמחנך כלים להתמודדות עם שאלות אמונה של תלמידים מתוך היכרות עקרונית עם מגוון דרכים וסגנונות אשר העמידה בפנינו מחשבת ישראל לתולדותיה .  

+  הגותו של הרמחל | 24001000 | דר וקס רון | שנתי

| 24001000 | דר וקס רון | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 24001000
מורה דר וקס רון
כיתה
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

רמחל (ר חיים משה לוצאטו) הוא ללא ספק מהאישים הבולטים והמיוחדים שקמו לעם היהודי במהלך הדורות. יצירתו של רמחל רבת פנים לה וידועה בהשפעתה על תנועות רוחניות שונות בעת החדשה: החסידות, המוסר וההשכלה. כתביו של רמחל עוסקים בהגות, מוסר, קבלה, לוגיקה ומחזות. אישיותו ותורתו הקנו לו מעריצים רבים, אך גם מתנגדים היו לו ולדרכו - במקום מושבו – באיטליה.

אחר שנעשה היכרות עם רמחל ובני דורו, נתמקד בעיקר בהגותו, בתורת המוסר שלו, ובפרשנותו לקבלה. רמחל הוא אחד מן הפרשנים היותר חשובים של קבלת הארי, ושיטתו נותנת בידינו .מפתחות יסודיים בלימוד נושאים מרכזיים בפנימיות התורה

מנושאי הקורס:מגיד כמקור ליצירה$$ יחודים להשגה$$  הפולמוס סביב רמחל ומשמעותו$$  טוב ורע$$ דבקות$$ קבלה ולוגיקה$$ מהותם של הספרות – אורות כלים או דמיונות$$ דרכי פרשנות הקבלה– התייחסות המקובלים לפרשנותו של רמחל$$ היחוד השלם$$ תורת המוסר של רמחל - בין צדיק לחסיד $$ המחזות של רמחל וזיקתם לתורתו$$ השפעתה שלתורת רמחל על הוגים מאוחרים$$ רמחל ותורת  החסידות, ועוד נושאים מרתקים...

+  מבוא לחסידות | 24000400 | דר וקס רון | שנתי

| 24000400 | דר וקס רון | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 24000400
מורה דר וקס רון
כיתה
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

החסידות היא תנועה רוחנית רחבת הקף הן בזמן פעילותה והן במגוון הוגיה ומנהיגיה. כך למשל, אינה דומה תורתה של חבד לתורת ברסלב. אך בתשתיתה של החסידות, רעיונות יסוד המשותפים לרוב ההוגים. נעמוד על רעיונות אלו ומקורותיהם, ביחס להגות היהודית שקדמה לה, ובעיקר בזיקתם לקבלה. בצד זה תהיה המגמה להכיר מגוון רב של הוגים, בשושלות המגוונות של  החסידות ואת המיוחד שבכל הוגה ושיטה. הקורס יתמקד בעיקר בעיון במקורות ההגותיים של החסידות, אך יתייחס גם להיבטים היסטוריים של התנועה החסידית. עיקר הלימוד יתבסס על עיון בתורות של גדולי החסידות, מראשיתה ועד למאה העשרים. בקורס נלמד על מושגי היסוד של החסידות שיאפשרו ללומד/ת התמצאות טובה בספרות החסידית הענפה וברעיותיה. 


קורסים ביום א

 

+  מבוא להגות הראשונים | 24000300 | דר מרציאנו יוסי | שנתי | 09:00 - 10:20

| 24000300 | דר מרציאנו יוסי | סמסטר ש | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 24000300
מורה דר מרציאנו יוסי
כיתה
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

מטרות הקורס מבוא להגות ראשונים הן:
א. היכרות עם הרקע ההיסטורי והפילוסופי בו נוצרה ספרות המחשבה היהודית הימי ביינימית. 
ב. עיון במספר סוגיות יסוד בהגות הראשונים והתמצאות בהם. (היחס לשכל, מצוות, עם ישראל, תפיסת אלקים, ייעוד האדם, 
.ג. רכישת מיומנויות קריאה. זאת מתוך התנסות בקריאה ועיון בספרים עצמם תוך הכרת המינוח, הסגנון וכיווני המחשבה.

.מבחינת ההוגים בהם נעסוק: הקורס יעסוק בעיקר בהגותם של רסג, ריהל והרמבם, אך יעסוק גם במחשבה המאוחרת יותר של שלהי ימי הביניים

+  מבוא להגות יהודית בעת החדשה | 24000100 | דר כהן אביעזר | שנתי | 10:35 - 11:55

| 24000100 | דר כהן אביעזר | סמסטר ש | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 24000100
מורה דר כהן אביעזר
כיתה
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

מטרת הקורס להכיר את השינוי המחשבתי המתרחש בעת החדשה, שינוי המיוצג בפילוסופיה של דיקרט וקאנט כמעבר מאונטולוגיה לאפסיטמולוגיה וההשלכות הדרמטיות שיש למהלך בו האדם הופך להיות מודע יותר ויותר למשמעות השפה בעולמו. עיקר עניינינו בקורס בחינת המקבילות כמו גם שינוי היחס לעולם ולאדם המתרחש בעולם ההגות היהודי. נעיין במשנתם של הוגים מייצגים כגון המהרל, שפינוזה ומנדלסון וכן מורים בולטים מהתנועה החסידית כמו גם מדברי אבות תנועת המוסר. משם נעבור להתמודדות של הוגים עם עולם הולך ומשתנה במאה ה20: פרנץ רוזנצוויג, מרטין בובר,הרב סולובייציק ועוד.


+  מבוא לפילוסופיה של העת העתיקה | 24000500 | דר מלכיאל אליעזר | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 24000500 | דר מלכיאל אליעזר | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 24000500
מורה דר מלכיאל אליעזר
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 41 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

· $$ $$ $$ הקורס יעסוק (כשמו)~בפילוסופיה היוונית, שהיא ראשיתה של הפילוסופיה המערבית, ובפרט בשלושת האבות:~סוקראטס, אפלטון ואריסטו

~

o $$ $$ $$ $$ $$ $$~סוקרטס:~דמותו וגישתו לחיים (הבּורוּת הסוקרטית$$ האירוניה הסוקרטית$$ אינטלקטואליזם$$ אחדות~הסגולה הטובה$$ חולשת הרצון)

~

o $$ $$ $$ $$ $$ $$~אפלטון: מבנה~הנפש$$ תורת האידאות ותורת ההיזכרות

~

o $$ $$ $$ $$ $$ $$~אריסטו:~ריבוי סוגי הטוב$$ מוטת הכנפיים של השלמות האנושית, אושר ומזל$$ שימור התופעות

~

· $$ $$ $$ ~

~
הקורס גם יכין את הקרקע לעיון בסוגיה אתית עכשווית, מזל מוסרי: האם צריך מזל בשביל חיים טובים?
~
~~~

~

~
~

+  מבוא לפילוסופיה של העת החדשה | 24000600 | דר מלכיאל אליעזר | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 24000600 | דר מלכיאל אליעזר | סמסטר ב | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 24000600
מורה דר מלכיאל אליעזר
כיתה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס תחילתה של העת החדשה – חדשה ומהפכנית מהיבטים רוחניים, מחשבתיים, אמנותיים, חברתיים ופוליטיים -- במאות ה17 וה18 במערב אירופה, והפילוסופיה החדשה מהווה היבט חשוב ומרכזי שלה. נעמוד ברמיזה על טיבה של מהפכה זו $$ $$– המהפכה הסובייקטיבית – ונתמקד בפרט ובהרחבה בהיווצרותה של תורת ההכרה כתחום פילוסופי מרכזי, ובמחלוקת היסודית שמתגלעת בה בין אמפיריציסטים ורציונליסטים, שתי אסכולות מרכזיות בפילוסופיה של תקופה זו, ששורשן בעת העתיקה ורשמן ניכר גם בימינו. נתחקה אחר הדיאלקטיקה של המחלוקת, נעמוד על לקחיה ונרמוז גם על האופן שבו הם משולבים בשיטתו המהפכנית של קאנט. כמו כן נשתדל לעיין בסוגיה אתית עכשווית, מזל מוסרי, מזל ואתיקה
קוד קורס 24013900
מורה תל אור אליסף
כיתה
יום ג
סמסטר ב
מיקום 203 קומה 2 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

עולם הסוד מלווה את המסורת היהודי מראשיתה. נבואה, דבקות, ספירות, שכינה, כוונות וייחודים הם רק חלק מאוצר מילים עשיר שהמסורת הקבלית עסקה בהן בהרחבה.
~לאורך הקורס נלמד על מגוון דמויות שנטלו חלק במסורת זו, נקרא ממגוון המקורות שהן יצרו, ונדון במשמעותם לחיינו שלנו.