חוג למחשבת ישראל תשפ"ג – קמפוס מגדל עוז

 
 
סימון קורסים הנלמדים בהפרדה:
גברים
נשים

שלוחה נשים

קורסים מקוונים מחשבת ישראל

+  יסודות באמונה א | 24009300 | דר ריקלין נתן חנה | סמסטר א

| 24009300 | דר ריקלין נתן חנה | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 24009300
מורה דר ריקלין נתן חנה
כיתה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מורים למקצועות היהדות, ומורים בכלל בחינוך הדתי, נדרשים להתמודד עם שאלות אמונה של תלמידים. לדמותו של המורה כאדם מאמין משמעותית לגיבוש זהותו הדתית של התלמיד. ראוי שהמורה יהיה מסוגל להציג עמדות שונות בהגות היהודית באשר לשאלות יסוד במחשבת ישראל. בקורס זה נתייחס בעיקר לנושאי מציאותו  של האלוקים ותוקף מעמד הר סיני. השיעור נועד להעניק למורה למקצועות  היהדות ולמחנך כלים להתמודדות עם שאלות אמונה של תלמידים מתוך היכרות עקרונית עם מגוון דרכים וסגנונות אשר העמידה בפנינו מחשבת ישראל לתולדותיה .  

+  יסודות באמונה ב | 24009400 | דר ריקלין נתן חנה | סמסטר ב

| 24009400 | דר ריקלין נתן חנה | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 24009400
מורה דר ריקלין נתן חנה
כיתה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס זה נתמודד עם שאלות יסוד באמונה: דת ומדע, אתגר הפמיניזם והתורה והמצוות. השיעור נועד להעניק למורה למקצועות  היהדות ולמחנך כלים להתמודדות עם שאלות אמונה של תלמידים מתוך היכרות עקרונית עם מגוון דרכים וסגנונות אשר העמידה בפנינו מחשבת ישראל לתולדותיה .  

+  הגותו של הרמחל | 24001000 | דר וקס רון | שנתי

| 24001000 | דר וקס רון | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 24001000
מורה דר וקס רון
כיתה
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

רמחל (ר חיים משה לוצאטו) הוא ללא ספק מהאישים הבולטים והמיוחדים שקמו לעם היהודי במהלך הדורות. יצירתו של רמחל רבת פנים לה וידועה בהשפעתה על תנועות רוחניות שונות בעת החדשה: החסידות, המוסר וההשכלה. כתביו של רמחל עוסקים בהגות, מוסר, קבלה, לוגיקה ומחזות. אישיותו ותורתו הקנו לו מעריצים רבים, אך גם מתנגדים היו לו ולדרכו - במקום מושבו – באיטליה.

אחר שנעשה היכרות עם רמחל ובני דורו, נתמקד בעיקר בהגותו, בתורת המוסר שלו, ובפרשנותו לקבלה. רמחל הוא אחד מן הפרשנים היותר חשובים של קבלת הארי, ושיטתו נותנת בידינו .מפתחות יסודיים בלימוד נושאים מרכזיים בפנימיות התורה

מנושאי הקורס:מגיד כמקור ליצירה$$ יחודים להשגה$$  הפולמוס סביב רמחל ומשמעותו$$  טוב ורע$$ דבקות$$ קבלה ולוגיקה$$ מהותם של הספרות – אורות כלים או דמיונות$$ דרכי פרשנות הקבלה– התייחסות המקובלים לפרשנותו של רמחל$$ היחוד השלם$$ תורת המוסר של רמחל - בין צדיק לחסיד $$ המחזות של רמחל וזיקתם לתורתו$$ השפעתה שלתורת רמחל על הוגים מאוחרים$$ רמחל ותורת  החסידות, ועוד נושאים מרתקים...

+  מבוא לחסידות | 24000400 | דר וקס רון | שנתי

| 24000400 | דר וקס רון | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 24000400
מורה דר וקס רון
כיתה
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

החסידות היא תנועה רוחנית רחבת הקף הן בזמן פעילותה והן במגוון הוגיה ומנהיגיה. כך למשל, אינה דומה תורתה של חבד לתורת ברסלב. אך בתשתיתה של החסידות, רעיונות יסוד המשותפים לרוב ההוגים. נעמוד על רעיונות אלו ומקורותיהם, ביחס להגות היהודית שקדמה לה, ובעיקר בזיקתם לקבלה. בצד זה תהיה המגמה להכיר מגוון רב של הוגים, בשושלות המגוונות של  החסידות ואת המיוחד שבכל הוגה ושיטה. הקורס יתמקד בעיקר בעיון במקורות ההגותיים של החסידות, אך יתייחס גם להיבטים היסטוריים של התנועה החסידית. עיקר הלימוד יתבסס על עיון בתורות של גדולי החסידות, מראשיתה ועד למאה העשרים. בקורס נלמד על מושגי היסוד של החסידות שיאפשרו ללומד/ת התמצאות טובה בספרות החסידית הענפה וברעיותיה. 


קורסים ביום א

 

+  תורת הנפש בחסידות | 24014950 | פרופ רייזר דניאל | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 24014950 | פרופ רייזר דניאל | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 24014950
מורה פרופ רייזר דניאל
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 1 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

ייחודיותה של ההגות החסידות בא לידי ביטוי בהגותה האקזיסטנציאליסטית ובמיקודה הפסיכולוגי. החסידות תרגמה מושגים קבליים לשפה פסיכולוגית ושינתה את המיקוד הקבלי מן הממד הקוסמי אל הממד האישי-פסיכולוגי-פנימי. בקורס זה נדון ונעיין בתובנות הפסיכולוגיות שנוצרו והתפתחו בתורת הנפש בחסידות ונשווה אותן לפסיכולוגיה מודרנית.

+  שער הייחוד והאמונה לאדמור הזקן | 24013850 | פרופ רייזר דניאל | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 24013850 | פרופ רייזר דניאל | סמסטר ב | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 24013850
מורה פרופ רייזר דניאל
כיתה
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 16 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
רבי שניאור זלמן מליאדי, מייסד חסידות חבד, העמיק יותר מכול בתורת האלוקות (יחוד ה, אהבתו ויראתו). בשיעור זה נלמד, עקב לצד אגודל, את הפרקים הראשונים (א-ז) של ספרו, שער הייחוד והאמונה, ונתבונן במושג ייחוד ה וכיצד מושג זה משפיע על נפש האדם. 

+  עיון בספר מורה נבוכים | 24000250 | דר אייזנמן אסתר | שנתי | 10:35 - 11:55

| 24000250 | דר אייזנמן אסתר | סמסטר ש | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 24000250
מורה דר אייזנמן אסתר
כיתה
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 43 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
הרמבם הוא אחד ההוגים החשובים והמשפיעים, אך גם מעוררי הפולמוס, הגדולים ביותר בימי הבניים. בקורס נתוודע אל רעיונותיו של הרמבם כפי שהם משתקפים בספר מורה הנבוכים מתוך השוואתה לספריו האחרים של הרמבם. נעמיק במספר סוגיות בספר ונציע דרכים שונות, שננקטו במהלך ההיסטוריה הפרשנית שלו, כדי לרדת לחקר דעתו של הרמבם בסוגיות אלו.

+  ספר וסיפור בחסידות | 24014650 | דר כהן אביעזר | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 24014650 | דר כהן אביעזר | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 24014650
מורה דר כהן אביעזר
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 5 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

דבר ידוע הוא שהחסידות הציפה אתהשימוש בסיפור עד כדי הפיכתו מקור מרכזי להכרת המורים הגדולים כמו גם הערכיםשמורים אלה ביקשו להנחיל לשומעיהם.

שאלת היחס בין הסיפור והדרשה/תורהובאופן אחר יחסי משל ונמשל יעמדו במוקד הקורס שלנו. כיצד המורים החסידיים התייחסולסיפור ואפילו כיצד הצדיקו את השימוש בו. באופן טבעי תופיע לפנינו שאלת יחסי סיפורותורה ונחשף לויכוח הגדול בין גרשם שלום למרטין בובר היכן פוגשים באופן נכון יותראת הפנומן החסידי.

נכיר את מספרי הסיפור הבולטיםבמסורת החסידית תוך ניסיון לפגוש מנעד רחב הניתן של המורים החסידיים בכלל.  

+  התפילה בעולם משתנה | 24024750 | דר ספראי אורי | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 24024750 | דר ספראי אורי | סמסטר ב | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 24024750
מורה דר ספראי אורי
כיתה
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 37 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס


האתגר של עולם התפילה במציאות העכשווית הוא גדול ביותר: 
שאלת החיבור של המתפלל, עולם הדימויים המלווה את התפילה, נוסח התפילה והרלוונטיות שלו למאה ה-21, קיבוץ הגלויות, תפילה בזום, כמו מקומן של נשים בחיי בית הכנסת – כל אלה ועוד מציבים בפני הורים ומחנכים כמו גם בפני רבנים וראשי קהל שאלות הרות גורל.

במהלך הקורס נעמוד על האתגרים השונים העומדים בפני המתפלל בן-זמנינו ועל המגמות השונות הקיימות בעולם התפילה העכשווי. 

כמו כן, נבחן את היחס הרבני-הלכתי למגמות השונות, ואת דרך ההתמודדות של מחנכים ומנהיגי ציבור בני הדור האחרון עם האתגרים הגדולים שעולם התפילה מעורר.

קוד קורס 24009250
מורה דר וקס רון
כיתה
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 1 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

התפילה היא אבן יסוד בעבודת ה היהודית. היא משקפת פעולות אבל גם רעיונות עומק של המחשבההיהודית לדורותיה.

לימוד נושא התפילה בהגות היהודית מאפשר לנו להעמיק בסוגיות יסוד כמו: אפשרות השפעת התפילה, מול מי עומדים בתפילה,  מטרת התפילה, אופני התפילה, מהות התפילה ועוד

התפילה בקבלה תופסת מקום מיוחד, יעידו על כך סידורי הכוונות הרבים שהודפסו ומיושמים עד היום הזה. הכוונה בתפילה הוא כח פועל ומשפיע ולא רק על האדם אלא על כל הקוסמוס.

על מקומה המרכזי של התפילה בחסידות תעיד התורה הבאה: הנשמה אמרה לרב[=הבעשט],שמה שזכה שנתגלו אליו הדברים העליונים לא מפני שלמד הרבה בשס ובפוסקים הרבה, רק משום תפלה שהיה מתפלל תמיד בכוונה גדולה, ומשם זכה למעלה עליונה. כיון שכך, ענינה של התפילה נדון בהרחבה ובתשומת לב רבה בספרות  החסידות כדבר שיש ללמוד אותו גם באופן עיוני אך בעיקר כענין מעשי.

בקורס נפגש עם מקורות מגוונים מהגות החזלית, הפילוסופית, הקבלית והחסידית וכן מהוגים בני העת החדשה עד בני זמנינו.

כמוכן תהיה הדרכה מפורטת לכתיבת עבודה סמינריונית בקורס. כל לומד יוכל לעסוק בתקופה ונושא לפי בחירתו בתיאום והנחיה של מרצה הקורס.

 

+  מבוא לפילוסופיה של העת העתיקה | 24000550 | דר ליסון אלעד | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 24000550 | דר ליסון אלעד | סמסטר א | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 24000550
מורה דר ליסון אלעד
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 11 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מה זו פילוסופיה ובשביל מה זה טוב? פילוסופיה היא גישה לנקודת מבט חדשה על החיים, היא כלים לחשיבה, פיתוח הסקרנות לחשיבה ואפילו אהבת החשיבה עצמה. פילוסופיה היא ממש תשוקה לחשיבה. היא טורדת מנוחה וחושפת ממד של אנושיותנו הקשור בתכלית או במשמעות. אני מקווה שבעקבות הקורס תמצאו את הקסם, את הכאב ואת הדרמה הנפשית שמעוררת הפילוסופיה. 

באופן מעשי, זהו בעצם קורס מבוא לפילוסופיה שמטרתו פגישה עם יסודות של חשיבה פילוסופית באמצעות מבוא לפילוסופיה יוונית. הקורס לא נועד להיות קורס בתולדות הפילוסופיה היוונית אלא קורס שבו ניתן יהיה להתנסות בחוויה פילוסופית בעקבות קריאת טקסט או דיון. בקורס התייחסויות לסוגיות מרכזיות בפילוסופיה עתיקה כדוגמת היחס שבין מיתוס ללוגוס, על הראשית, כיצד שינוי אפשרי, היחס שבין תבונה וחושים, על ציניות, שקרים ומניפולציות, על הפוליטיקה ועל תפקידה הפוליטי של הפילוסופיה, וכן על הזדמנויות לראות את הפוטנציאל האקטואלי של החשיבה הפילוסופית.

+  מבוא לפילוסופיה של העת החדשה | 24000650 | דר ליסון אלעד | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 24000650 | דר ליסון אלעד | סמסטר ב | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 24000650
מורה דר ליסון אלעד
כיתה
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתת מחשבים (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מה זו פילוסופיה ובשביל מה זה טוב? פילוסופיה היא גישה לנקודת מבט חדשה על החיים, היא כלים לחשיבה, פיתוח הסקרנות לחשיבה ואפילו אהבת החשיבה עצמה. פילוסופיה היא ממש תשוקה לחשיבה. היא טורדת מנוחה וחושפת ממד של אנושיותנו הקשור בתכלית או במשמעות. אני מקווה שבעקבות הקורס תמצאו את הקסם, את הכאב ואת הדרמה הנפשית שמעוררת הפילוסופיה.

באופן מעשי, זהו קורס המשך במבוא לפילוסופיה שמטרתו פגישה עם יסודות של חשיבה פילוסופית באמצעות מבוא לפילוסופיה של העת החדשה, והוא כולל לימוד של דקארט,שפינוזה, לייבניץ, יום, ברקלי וקאנט. הקורס קצר ולכן יהיה צורך להכריע אם לגעת בכל אחד מהפילוסופים בקצרה או להרחיב על אחדים מהם. הקורס יכלול סוגיות מרכזיות כשאלת העצם שהינה  שאלת על המרכז או הראשית, היחס שבין חופש להכרח, מידת התלות של הפילוסוף באלוהים בניסיונו להבין את עצמו ואת העולם,בעיית הסיבתיות בעולם, יחס שבין מדע, מתמטיקה וגיאומטריה לפילוסופיה, מקור הוודאות ועוד. כהמשך לקורס בפילוסופיה עתיקה, תהיה בקורס התנסות בחשיבה פילוסופית באמצעות מגע בלתי אמצעי עם טקסטים מרכזיים ודיונים בכיתה.

+  מבוא למחשבת ישראל | 24020150 | פרופ רייזר דניאל | שנתי | 16:00 - 17:20

| 24020150 | פרופ רייזר דניאל | סמסטר ש | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 24020150
מורה פרופ רייזר דניאל
כיתה
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 1 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס מחשבת ישראל היא דין וחשבוןשעורכים יהודים על תפיסת העולם שלהם. לרפלקסיה זו יש מרכיבים שונים, וביניהם תפיסתהאל, תפיסת האדם, המשמעות של הפרקטיקה היהודית (ההלכה), תפיסת ההיסטוריה ועוד. בדרך כללהתבוננות מסוג זה מתעוררת מתוך משבר היסטורי, או מתוך מפגש עם תרבות אחרת. הקורסיעסוק בעיקר במחשבה היהודית מהעת העתיקה ועד העת החדשה, ויפרוס בפני הלומדיםסוגיות עיקריות שעמן התמודדו הוגים יהודים
קוד קורס 24020650
מורה דר כהן אביעזר
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 13 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מטרת השיעור מפגש בלתי-אמצעי עם ספר הדרשות המרכזי שלרבי נחמן, וממילא של חסידות ברסלב, ספר ליקוטי מוהרן. כמו כן נעיין בכמה מסיפוריו (סיפורי מעשיו ועוד) .
עיון כפול זה ינסה לתת מענה לשאלת סוד קסמה של תורת ברסלב בשנים האחרונות. העיסוק בספר זה איננו רק עיסוק בתורת מחברו, כי הרי לא פעם אנחנו מגלים שהספר מהווה מראה עבור כל אחד מאיתנו. ננסה לנהל דיאלוג עם הספר והרעיונות שהוא מעלה. נכיר תורה שהיא ביטוי לחיים, וחיים שהם מימוש של תורה. על רקע זה נשים אל לב גם לחיבורים נוספים כגון חיי מוהרן, חיי ושיחות הרן.  

+  דרכי הוראת מחשבת ישראל א | 90024750 | דר ריקלין נתן חנה | סמסטר א | 17:30 - 18:50

| 90024750 | דר ריקלין נתן חנה | סמסטר א | יום א | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 90024750
מורה דר ריקלין נתן חנה
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 44 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
דרכי הוראת מחשבת ישראל א
ייחודו של שיעור מחשבת ישראל בבתי הספר הוא בהיותו שיעור מכונן זהות. הקורס יעסוק במאפייניו המיוחדים של מקצוע מחשבת ישראל, בתרומתו הייחודית לגיבוש הזהות הדתית והערכית של תלמידנו ובאתגרים שהוא מציב עבורנו. נעמוד על מטרות הוראת מחשבת ישראל, ועל דרכים להתמודדות עם שאלות אמונה העולות בשיעורים. כמו כן נעסוק בשלבי הכנת שיעור במחשבת ישראל, בניתוח המקורות הנלמדים תוך זיהוי לב השיעור, זיקתו לעמדות אחרות והרלוונטיות שלו לעולמו של התלמיד. 

+  תורת המוסר ביהדות | 24015150 | פרופ רייזר דניאל | סמסטר ב | 17:30 - 18:50

| 24015150 | פרופ רייזר דניאל | סמסטר ב | יום א | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 24015150
מורה פרופ רייזר דניאל
כיתה
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 1 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס תורת האתיקה, היינו המוסר האנושי: האישי והחברתי, לא פסחה מעל היהדות. ראשיתה במוסר הנביאים המקראי והמשכה במדרשי חזל והלאה. ואולם המוסר התגבש לידי תורה שלמה רק במאה ה-11 בספר חובת הלבבות לרבינו בחיי אבן פקודה, ובמאה ה-12 בחסידות אשכנז, לאחר מכן בספרות הקבלה מבית מדרשו של הרמק ובסופו של דבר בשלוחות המודרניות של המיסטיקה היהודית: תנועת החסידות של הבעשט ותנועת המוסר של ר ישראל סלנטר. בקורס זה נלמד על הסוגים והסוגות השונות של המוסר, על האדם והחברה האידאלית כפי שהוצגו בתורת המוסר ועל המתח בין תורה זו, השואפת לאותנטיות לבין המסגרת הממסדית השגרתית

+  דרכי הוראת מחשבת ישראל ב | 90002450 | דר ריקלין נתן חנה | סמסטר ב | 17:30 - 18:50

| 90002450 | דר ריקלין נתן חנה | סמסטר ב | יום א | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 90002450
מורה דר ריקלין נתן חנה
כיתה
יום א
סמסטר ב
מיקום ממד מידענות (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס זה נתמודד עם אתגר ההוראה לשם הפנמה במחשבת ישראל, נעסוק בהוראה המכוונת ללמידה עצמית ושימוש בכלים דיגיטלים העומדים לרשותנו להוראת מקורות במחשבת ישראל וחשיבות הנכחתו של המורה במלוא אישיותו בכיתה.

קורסים ביום ג

 

+  בין ריהל לרמבם | 24000850 | דר אייזנמן אסתר | שנתי | 09:00 - 10:20

| 24000850 | דר אייזנמן אסתר | סמסטר ש | יום ג | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 24000850
מורה דר אייזנמן אסתר
כיתה
יום ג
סמסטר ש
מיקום כיתה 44 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס ר יהודה הלוי (ריהל) ור משה בן מיימון (רמבם) חיו בסמיכות זמנים ומקומות וגדלו באווירה דומה של יהדות ספרד במאה ה12. אף על פי כן הם אחזו בעמדות שונות מאוד לגבי שאלות יסוד כגון תכלית האדם, אופיה של הדת היהודית, טעמי המצוות ועוד. בקורס נתוודע אל האווירה התרבותית בה צמחו שני גדולי מחשבה אלו, נלמד כיצד אווירה זו משתקפת בהגותם של השניים אך נדגיש את המסקנות השונות שהם הגיעו אליהם בנוגע לשאלות היסוד הללו.

+  יסודות בכתבי הרב קוק | 24015750 | דר ריקלין נתן חנה | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 24015750 | דר ריקלין נתן חנה | סמסטר א | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 24015750
מורה דר ריקלין נתן חנה
כיתה
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 45 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הרב קוק הוא אחד ההוגים הנחקרים והנלמדים ביותר במחשבת ישראל בעת החדשה. בשיעור נלמד מספריו השונים וננסה לעמוד על עקרונות הגותו כמו: תפיסתו האימננטית, אופייה של הגאולה, היחס לעולם החול, תפיסת הנפש, החרות ועוד. 

+  בין הרב קוק לרב סולובייציק | 24015850 | דר ריקלין נתן חנה | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 24015850 | דר ריקלין נתן חנה | סמסטר ב | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 24015850
מורה דר ריקלין נתן חנה
כיתה
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתה 5 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס