חרבות ברזל

המכללה האקדמית הרצוג מוקירה את לומדיה העומדים על משמר ארצנו ומקדישים מזמנם לביטחון מדינת ישראל. המכללה מודה להם על פועלם ומקלה עליהם במידת האפשר בהליכי שיבתם למסגרת הלימודים ובהשלמת פערי לימודים שנוצרו בעקבות שירות המילואים.