קורס אבחון דידקטי והוראה מותאמת במתמטיקה

רכזת אקדמית: ד"ר שרה גבעון

הלימודים מתוקשבים, הלמידה מרחוק בזום שיעורים סינכרוניים.
ניתן לסיים את כל התוכנית בשנה אחת
התנסות מעשית בהיכל שלמה בירושלים או במודיעין לפי נוחות המשתלם.

לימודים בימי שני
לימודי אבחון בבוקר 13:30-9:00
הוראה מותאמת אחר הצוהריים 19:45-13:45

דר' שרה גבעון

תאריך פתיחת הלימודים: יום שני כ"ו בתשרי תשפ"ה  28.10.24 

קורס אבחון דידקטי מיועד למורים בעלי תואר ראשון ותעודת הוראה בחינוך מיוחד או חינוך רגיל.

המטרה

מתן כלים בידי המורים המלמדים בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד להוראה ולקידום של תלמידים מתקשים ושל תלמידים לקויי למידה.

חשיפה והתנסות בדרכי הערכה והתערבות בכלי הוראה ייחודיים מקדמי למידה המותאמים להוראת תלמידים לקויי למידה באופן פרטני ובקבוצות קטנות בבית הספר היסודי והעל־יסודי.

התמחות באבחון דידקטי להכנת תוכניות התערבות בהוראה מותאמת והתאמות בבחינות.

יעדים

לימודי תעודה והתמחות בהערכה והתערבות לקידום תלמידים לקויי למידה ישמשו בסיס להמשך ההתפתחות המקצועית של המורים, בהתאם לתחומי התמחותם בעבודתם בשטח במקצועות עתירי שפה ובמתמטיקה, ויאפשרו מתן מענה על פי הצורך העולה מן השטח לקידום תלמידים מתקשים או עם ליקויי למידה הלומדים בחינוך הרגיל או בחינוך המיוחד.

התמחות בהוראה מותאמת ואבחון דידקטי בתחומי שפה וחשבון ליסודי ולעל יסודי.

התוכנית תכלול היכרות עם כלי האיתור, המיפוי והאבחון בתחומי הקריאה, הכתיבה והמתמטיקה ליסודי ולעל־יסודי. העמקה בשיטות של הוראה חלופית בכיתה, הוראה דיפרנציאלית, גיוון דרכי הוראה ואסטרטגיות למידה והתאמתן לשונות הלומדים.

הלומדים במסגרת קורס אבחון דידקטי והוראה מותאמת, ילמדו יסודות בהוראה מותאמת בשפה ובמתמטיקה, דרכי הערכה והתערבות ומעקב אחר התקדמות הלומד ותגובתו להתערבות. הלומדים ירכשו כלים מנחים להתייחסות רגשית ושיפור מיומנויות חברתיות והתנהגותיות של תלמידים עם ליקוי למידה.

קהל היעד

מורים מהחינוך הרגיל המלמדים בכיתות רגילות בבתי ספר יסודיים ועל־יסודיים, המעוניינים להרחיב את הידע בתחום הוראת תלמידים מתקשים ותלמידים לקויי למידה במקצוע ההתמחות שלהם: מתמטיקה או מקצועות עתירי שפה.

מורים המעוניינים לרכוש כלים בהוראה מותאמת לקידום תלמידים באופן פרטני או בקבוצות קטנות, במרכזי למידה או באופן פרטני.

מורים מהחינוך המיוחד המעוניינים להתמקד בהוראת תלמידים לקויי למידה הלומדים בכיתות רגילות או לרכוש כלים עדכניים בהוראה מותאמת מקדמת למידה.

מורים המעוניינים ללמוד אבחון דידקטי לצורך הכנת תוכניות התערבות מקדמות למידה ומתן התאמות לתלמידים לקראת מבחני הבגרות.

היקף ומבנה הלימודים

התוכנית המלאה היא תוכנית דו־שנתית ומודולרית – אפשר לסיימהּ בשנה אחת.

הנחה ללומדים את כל התוכנית בשנה אחת- שני סמסטרים.

תוכנית הלימודים מותאמת לפי ההכשרה של המורה. מורה עם הכשרה בחינוך מיוחד ילמד 270 שעות, מורה שיש לו הכשרה בחינוך הרגיל ילמד 570 שעות.

לבעלי ידע בהוראה מותאמת מהחינוך הרגיל תותאם תוכנית אישית והכרה בידע קודם בקורס באבחון דידקטי לצורך התערבות.

מבנה מפורט של הלימודים והנושאים הנלמדים יישלח למעוניינים.

פתיחת הקורס מותנה במספר הנרשמים.

שכר לימוד

למורים בשנת שבתון, תתבקש השלמה על התנסות מעשית שאינה מכוסה על ידי קרן השבתון- 850 ₪ לכל התנסות

הוראה מותאמת במקצועות עתירי מלל 

3,900 ₪ + 120 ₪ דמי רישום

4 תשלומים

הוראה מותאמת במתמטיקה

3,900 ₪ + 120 ₪ דמי רישום

4 תשלומים

לימודי אבחון דידקטי

7,900 ₪ + 120 ₪ דמי רישום לנרשמים חדשים

(10 תשלומים)

* הנחה תינתן לנרשמים לשתי התוכניות

לפרטים התייעצות ורישום: ד"ר שרה גבעון  050-6552261    givonsara@gmail.com

היחידה לפיתוח מקצועי:

דפנה בן עמי |   Dafnab@herzog.ac.il

כרמית כהן |   Carmitc@herzog.ac.il