מוסדות "מעורבות חברתית"

מכללת הרצוג רואה במעורבות החברתית חלק מהותי מייעודה כמכללה להכשרת מורים. היא מבקשת לתרום לקידום זכויות האזרח וערכי השוויון והרווחה לאור תורת ישראל. במסגרת זו מעודדת המכללה את לומדיה למעורבות חברתית וקהילתית ומעניקה להם זיכוי של 1 ש"ש על פעילות מתועדת ומאושרת, בהתאם לחוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית (התשע"ח – 2018). בלשונית זו תמצאו את נוסח חוק עידוד מעורבות סטודנטים, ובקשות של גופים שונים המבקשים את תרומתכם לעשייתם.