סגל מנהלי

ספרייה

ציפי קלר

ספרייה

מנהלת הספריות

אלון שבות

02-9937333

324

zk@herzog.ac.il

טופס פנייה
לכרטיס האקדמי

צילה מזרחי

ספרייה

מרכזת הנהלת הספרייה ומנהלת הספרייה - קמפוס אלון שבות

אלון שבות

02-9937322

322

zm@herzog.ac.il

טופס פנייה

נחמה פרידמן

ספרייה

מנהלת הספרייה - קמפוס ירושלים

ירושלים

02-5320924

824

nehamaf@herzog.ac.il

טופס פנייה

מיכל כהן

ספרייה

מנהלת הספרייה - קמפוס מגדל עוז

מגדל עוז

073-2730716

403

mc@herzog.ac.il

טופס פנייה

ספרייה קמפוס ירושלים

חפצי אונגר

ספרייה קמפוס ירושלים

מתאמת 'אלף', השאלה בין-ספרייתית, כתבי עת

ירושלים

02-5320908

808,805

cheftziu@herzog.ac.il

טופס פנייה

שלי פיקאר

ספרייה קמפוס ירושלים

מידענית, רכש

ירושלים

02-5320908

808

shellip@herzog.ac.il

טופס פנייה

נחמה קרומביין

ספרייה קמפוס ירושלים

השאלה, הדרכות, יעץ, ספרייה וירטואלית

ירושלים

02-5320908

808

nechamak@herzog.ac.il

טופס פנייה

ספרייה קמפוס מגדל עוז

מאירה סולברג

ספרייה קמפוס מגדל עוז

קיטלוג ויעץ מחקר ותורני

מגדל עוז

073-2730716

410

meira@herzog.ac.il

טופס פנייה

יעל הרשקוביץ

ספרייה קמפוס מגדל עוז

מידענית, אחראית חדר הדרכה ומידע

מגדל עוז

073-2730707

387

meidamo@herzog.ac.il

טופס פנייה

ספרייה קמפוס אלון שבות

אהרון ביג'ל

ספרייה קמפוס אלון שבות

ספרן תורני ראשי

אלון שבות

02-9937356

242

ab@herzog.ac.il

טופס פנייה

דוד אודס

ספרייה קמפוס אלון שבות

קיטלוג, מתאם 'אלף', מישחוק, ספרות תורנית באנגלית

אלון שבות

02-9937321

321

odes@herzog.ac.il

טופס פנייה

מאיר הכהן

ספרייה קמפוס אלון שבות

השאלה בין-ספרייתית, מידע ומדיה

אלון שבות

02-9937321

321

meirha@herzog.ac.il

טופס פנייה

אילנה וייזר

ספרייה קמפוס אלון שבות

מידענית ואחראית קשרי לקוחות

אלון שבות

02-9937321

321

elanawe@herzog.ac.il

טופס פנייה

אודיה מלק

ספרייה קמפוס אלון שבות

מידענית, אחראית חדר הדרכה ומידע

אלון שבות

290

odayam@herzog.ac.il

טופס פנייה

אסתי קליין

ספרייה קמפוס אלון שבות

אסטרטגיה דיגיטלית, פרימו, כתבי עת

אלון שבות

073-2179911

379

ek@herzog.ac.il

טופס פנייה

דודי ארונובסקי

ספרייה קמפוס אלון שבות

קיטלוג ויעץ ספרות תורנית

אלוןן שבות

02-9937330

242

davidar@herzog.ac.il

טופס פנייה