סגל מנהלי

ספרייה

ציפי קלר

ספרייה

מנהלת מערך הספריות

אלון שבות

02-9937333

318

zk@herzog.ac.il

טופס פנייה
לכרטיס האקדמי

צילה מזרחי

ספרייה

מרכזת הנהלת הספרייה ומנהלת הספרייה - קמפוס אלון שבות

אלון שבות

02-9937322

322

zm@herzog.ac.il

טופס פנייה

נחמה פרידמן

ספרייה

מנהלת הספרייה - קמפוס ירושלים

ירושלים

02-5320924

824

nehamaf@herzog.ac.il

טופס פנייה

מיכל כהן

ספרייה

מנהלת הספרייה - קמפוס מגדל עוז

מגדל עוז

073-2730716

403

mc@herzog.ac.il

טופס פנייה

קמפוס אלון שבות

אהרון ביג'ל

קמפוס אלון שבות

ספרן תורני ראשי

אלון שבות

02-9937356

242

ab@herzog.ac.il

טופס פנייה

דוד אודס

קמפוס אלון שבות

קיטלוג, מתאם 'אלף', מישחוק, ספרות תורנית באנגלית

אלון שבות

02-9937321

321

odes@herzog.ac.il

טופס פנייה

יעל ברון

קמפוס אלון שבות

קיטלוג ויעץ ספרות תורנית

אלון שבות

02-9937330

241

yaelb@herzog.ac.il

טופס פנייה

מאיר הכהן

קמפוס אלון שבות

השאלה בין-ספרייתית, מידע ומדיה

אלון שבות

02-9937321

321

meirha@herzog.ac.il

טופס פנייה

אילנה וייזר

קמפוס אלון שבות

ספרנית

אלון שבות

02-9937321

321

elanawe@herzog.ac.il

טופס פנייה

אודיה מלק

קמפוס אלון שבות

מידענית, אחראית חדר הדרכה ומידע

אלון שבות

290

odayam@herzog.ac.il

טופס פנייה

ציפי פישר

קמפוס אלון שבות

ספרנית ראשית, רכש ויעץ ספרות מחקרית

אלון שבות

02-9937321

321

zf@herzog.ac.il

טופס פנייה

אסתי קליין

קמפוס אלון שבות

אסטרטגיה דיגיטלית, פרימו, כתבי עת

אלון שבות

073-2179911

379

ek@herzog.ac.il

טופס פנייה

קמפוס היכל שלמה

חפצי אונגר

קמפוס היכל שלמה

מתאמת 'אלף', השאלה בין-ספרייתית, כתבי עת

ירושלים

02-5320908

808,805

cheftziu@herzog.ac.il

טופס פנייה

שלי פיקאר

קמפוס היכל שלמה

מידענית, רכש

ירושלים

02-5320908

808

shellip@herzog.ac.il

טופס פנייה

נחמה קרומביין

קמפוס היכל שלמה

השאלה, הדרכות, ספרייה וירטואלית

ירושלים

02-5320908

808

nechamak@herzog.ac.il

טופס פנייה

קמפוס מגדל עוז

הילה כהן

קמפוס מגדל עוז

מידענית, אחראית חדר הדרכה ומידע

מגדל עוז

073-2730707

387

meidamo@herzog.ac.il

טופס פנייה

מאירה סולברג

קמפוס מגדל עוז

קיטלוג ויעץ מחקר ותורני

מגדל עוז

073-2730716

410

meira@herzog.ac.il

טופס פנייה