מטלות וציונים

בתחילת הסמסטר יש להגדיר את משקלי המטלות והמבחנים בקורסים השונים, על-פי ההוראות שבקובץ ההדרכה

חשוב לקרוא בעיון את ההוראות ולהגדיר נכון את מרכיבי הציון ושקלולם, כדי שהציון הסופי של התלמיד יהיה מדוייק.

עם סיום הקורס יש להזין ציוני מטלות ביניים ומטלות סיום לפי ההוראות.

קובץ הדרכה "הוספת מטלות" לחצו כאן
קובץ הדרכה "הקלדת ציונים" לחצו כאן
יבוא ציונים ממודל לראשים לחצו כאן
תגובה לערעור על ציון לחצו כאן
קובץ הדרכה הזנת ציונים באפליקציה לחצו כאן
הגדרת משקלי מטלות נוות ישראל
לחצו כאן

 

לאחר לחיצה על "סיום בדיקה" במערכת תומקס, ציוני המבחנים יסונכרנו אוטומטית למערכת "ראשים" ויופיעו בעמוד קליטת הציונים של הקורס.

 

ציוני התמחות בהוראה (סטאז') יש לשלוח להניה ספטנר  hitmachut@herzog.ac.il

 

ציוני מבחנים ועבודות משנים קודמות וציוני עבודות סמינריוניות יש לשלוח עם נושא העבודה ל:

avodotg@herzog.ac.il  – קמפוס הגברים / רונית מוסקוביץ

taliz@herzog.ac.il – קמפוס הנשים / טלי זנדברג