מטלות וציונים

בתחילת הסמסטר יש להגדיר את משקלי המטלות והמבחנים בקורסים השונים, על-פי ההוראות שבקובץ ההדרכה

חשוב לקרוא בעיון את ההוראות ולהגדיר נכון את מרכיבי הציון ושקלולם, כדי שהציון הסופי של התלמיד יהיה מדוייק.

עם סיום הקורס יש להזין ציוני מטלות ביניים ומטלות סיום לפי ההוראות.

 

 

את ציוני המבחנים הסרוקים יש להוריד כקובץ ממערכת TOMAX ולהזין בעמודה המתאימה, כמו ציוני המטלות.

 

ציוני התמחות בהוראה (סטאז’) יש לשלוח לאשל סרן ashelc@herzog.ac.il

 

ציוני מבחנים ועבודות משנים קודמות וציוני עבודות סמינריוניות יש לשלוח עם נושא העבודה ל:

avodotg@herzog.ac.il  – קמפוס הגברים / רונית מוסקוביץ

taliz@herzog.ac.il – קמפוס הנשים / טלי זנדברג