מורים חונכים

נקודות חשובות בממשק שבין המורה המתחיל למורה החונך

 • התמחות בהוראה היא תהליך שמערכת החינוך במדינת ישראל מחייבת לצורך קבלת רישיון הוראה.
 • בשנת ההתמחות בהוראה מבקשת מערכת החינוך להעריך אם המורה המתחיל מתאים להוראה במערכת החינוך.
 • המורה החונך הוא מורה ותיק שמלווה את המורה המתחיל בשנת ההתמחות.
 • עמידה בכל מטלות הסטאז' וההערכות מאפשרת קבלה של רישיון הוראה קבוע בסוף השנה.
 • מורה מתחיל יהיה זכאי לרישיון הוראה לאחר הערכת משוב אמצע שנה, הערכה מסכמת, מסירת דו"ח מפגשים והשתתפות בסדנת הסטאז' והגשת מטלת סיום.

דיווחי המפגשים ומילוי ההערכות לתצפיות הן באחריות הבלעדית של המורה המתמחה.

תפקידי החונך

 • חונך את המורה המתמחה במהלך שנת ההתמחות ומספק תמיכה מקצועית ורגשית.
 • מסייע למתמחה להיקלט במוסד החינוכי באמצעות טיפוח היכולות החיוניות לעבודתו.
 • משמש כתובת להתייעצויות דחופות, לתמיכה ולפתרון בעיות שנוצרות במהלך העבודה עם תלמידים, עם הורים ועם אנשי צוות בבית הספר.
 • שותף בתהליך ההערכה של המתמחה על שני שלביו: הערכה מעצבת באמצע השנה והערכה מסכמת לקראת סיום השנה, לקראת קבלת הרישיון לעיסוק בהוראה.

דרכי העבודה של החונך

 • קיום מפגש שבועי אישי, קבוע ורציף של שעה עם המתמחה בזיקה לעבודתו ולנושאים החינוכיים שהוא נחשף אליהם במהלך עבודתו.
 • צפייה בשיעורי המתמחה וקיום שיחת משוב לאחר כל תצפית.
 • צפייה בשני שיעורים לפחות בכל מחצית שנת הלימודים בתיאום מראש עם המתמחה.
 • תיעוד תצפיות ושיחת משוב והבאתן לידיעת המתמחה ושמירתן כעדויות תומכות להערכה.
 • הזמנת המתמחה או המורה החדש לצפייה בשיעורים שמעביר החונך. מומלץ שהמתמחה יצפה במהלך שנת הלימודים בשני שיעורים לפחות שהחונך מלמד, בתיאום מראש.
 • יצירת קשר עם מנהל בית הספר או מפקחת גן הילדים, בעלי תפקידים וכלל הצוות לפיתוח תרבות קליטה מיטבית למתמחים במערכת החינוך.

התנאים הנדרשים כדי לשמש חונך

 • מורה או גננת בפועל המועסקים במשרד החינוך או הבעלות ואינם בשנת שבתון או בגמלאות, וכן בעלי תעודת הוראה או רישיון לעיסוק בהוראה.
 • ותק של ארבע שנים לפחות בהוראה.
 • ניסיון בהוראה בשכבת הגיל ובחלק ממקצועות ההוראה שהמתמחה מלמד.
 • גישה חיובית לקליטת עובדי הוראה חדשים מתוך רצון להעצים עמיתים להצלחה בהוראה.
 • בוגר קורס להכשרת חונכים ומלווים מאחד המוסדות האקדמיים להכשרת מורים או לחלופין לומד במקביל לעבודתו כחונך בקורס זה.
 • כל חונך יכול לחנוך עד שלושה מתמחים.

 תגמול לחונך

על הדיווח על החונכות אחראי מנהל בית הספר. התגמול מופיע בתלוש השכר.

 

טפסים

טפסים למורה החונך