מרכז תמיכה לסטודנט

מרכז התמיכה הוקם על מנת לסייע לסטודנטים בעלי צרכים שונים (לקויות למידה, קשיים רגשיים, סטודנטים לאחר משבר, מגבלות פיזיות ובריאותיות, עולים חדשים וצרכים נוספים)  להצליח בלימודיהם האקדמיים במכללה. המרכז מספק ליווי, ייעוץ ותמיכה בתחומים שונים לפי צרכי הסטודנט במהלך לימודיו.

המרכז יפעל ע"פ תקנון אתיקה מקצועית.

  1. תמיכה רגשית
  2. התאמות בדרכי היבחנות
  3. סיוע אקדמי
  4. פרויקט סטודנט לסטודנט
  5. קורס כלים ללמידה אקדמית
  6. סיוע לעולים חדשים

מרכז התמיכה מציע פגישות סיוע רגשי לכלל הסטודנטים במכללה.
לקביעת פגישה אישית עם גילאת כהן באמצעות הדוא"ל.

גילאת כהן תמיכה רגשית  gilatco@herzog.ac.il

קמפוס אלון שבות:  יום ראשון – קומת הספרייה (ליד משרדי דעת)
קמפוס מגדל עוז: ימי שני ושלישי – ליד חדר האוכל

על מנת לבקש התאמות בדרכי היבחנות יש לפנות למרכז התמיכה בטופס הבא: טופס פניה לבקשת התאמות בדרכי היבחנות

לאחר מילוי הטופס, יוזמן הסטודנט לראיון.

לראיון יש להגיע עם:

  1. אבחון תקף
  2. תמונה
  3. מכתב פניה (בכתב יד) וטופס ויתור סודיות חתום ע"י הסטודנט

מועדי פניה ובקשה לקבלת התאמות עד התאריכים הבאים:

סמסטר א' – עד יום ה', ד' בשבט תשפ"ג, 21.1.2023
סמסטר ב' וקורסי קיץ – עד יום ה', ג' בתמוז תשפ"ג, 22.6.2023

יש להקפיד ולהגיש את הבקשה לפני תום המועד. לאחר מכן, לא ניתן יהיה להגיש בקשות להתאמות באותו סמסטר.


אילן עמר
 רכז התאמות  ilanam@herzog.ac.il

קמפוס אלון שבות: ימי ראשון 14:00-09:00
קמפוס מגדל עוז:  ימי שני 16:00-12:00 ימי חמישי 14:00-10:00

לאחר קבלת אישור ההתאמות יש להקפיד ולהביאו לכל מבחן.

סיוע וליווי הניתן ע"י סטודנטים לסטודנטים

פרוייקט הסיוע הלימודי נגיש לכל סטודנט ובכל תחום אקדמי או חברתי.
על הסיוע יש פיקוח מקצועי.

סטודנט מסייע יקבל תשלום של 55 ש"ח לשעה. (או התנדבות במסגרת רג"ב) סטודנטים המעוניינים נא לפנות בטופס הבא.
סטודנט שמעוניין לקבל סיוע לימודי ישלם תשלום מסובסד של 40 ש"ח לשעה. נא לפנות בטופס הבא.

מרכז התמיכה מציע קורס "כלים ללמידה אקדמית" לסטודנטים בעלי אישורי התאמות.
מטרת הקורס הינה הקניית כלים תאורטיים ומעשיים ללמידה אקדמית יעילה ועצמאית.

קמפוס אלון שבות: התמודדות עם למידה אקדמית מרצה: זאב קאים – סמסטר ב' יום ראשון בין השעות: 19:00-17:40
קמפוס מגדל עוז:. כלים ללמידה אקדמית – סמסטר א' מרצה: איילת טיין יום שני 17:20-16:00  / סמסטר ב' מרצה: גילאת כהן יום שני 17:20-16:00

מרכז התמיכה יעניק סיוע לסטודנטים עולים חדשים.
לבניית תוכנית אישית יש לפנות ל:

קמפוס אלון שבות: אילן עמר  ilanam@herzog.ac.il
קמפוס מגדל עוז: גילאת כהן gilatco@herzog.ac.il

ראש מרכז התמיכה לסטודנט: גילאת כהן  gilatco@herzog.ac.il
קמפוס אלון שבות (קומת הספרייה ליד משרדי דעת): יום ראשון
קמפוס מגדל עוז: (ליד חדר האוכל) ימי שני ושלישי


רכז התאמות אילן עמר
 ilanam@herzog.ac.il
קמפוס אלון שבות: ימי ראשון 14:00-09:00
קמפוס מגדל עוז:  ימי שני 16:00-12:00 ימי חמישי 14:00-10:00

רכזת סיוע אקדמי איילת טיין  ayeletth@herzog.ac.il
קמפוס אלון שבות: ימי ראשון 10:30-14:45
קמפוס היכל שלמה: ימי ראשון 17:20-19:00
קמפוס מגדל עוז: ימי שני 10:00-16:00

מרכז תמיכה בסטודנט- תמיכה רגשית

מרכז תמיכה בסטודנט – התאמות בדרכי היבחנות