סיורים

לפני הרשמה ויציאה לסיור יש לקרוא את ההנחיות ולפעול לפיהן.

ההרשמה לסיורים תיעשה דרך ה"מידע האישי". להנחיות לחצו כאן

 • ההרשמה תפָּתח כחודש לפני כל סיור ותיסגר יומיים לפני מועד הסיור.
 • על הסטודנט חלה חובה להכיר מראש את מועדי הסיורים ולשריינם, וכן לעקוב אחר עדכונים ושינויים העלולים להתרחש במועדים אלה.
 • יש לבדוק ב'מאפייני הסיור' בלו"ז הסיורים שהסיור אכן מתאים לך (דרגת קושי, לו"ז חריג, נשים הרות, וכדומה).
 • סטודנט שיגיע לסיור ללא הרשמה מוקדמת לא יזוכה ביום סיור.
 • הצהרת בריאות – רוב הסיורים כוללים קטעי הליכה בדרגות קושי שונות. ההרשמה לסיור מהווה הצהרה של התלמיד כי מצבו הבריאותי מאפשר לו להשתתף בסיור.
  הערות מיוחדות כגון דרגת קושי סיור, כניסה למים, הבאת פנסים וכד' יצוינו בלו"ז הסיור בסעיף 'מאפייני הסיור'.
 • המספר המינימלי לקיומו של סיור הינו 15 משתתפים. מתחת למספר המשתתפים המינימלי הסיור עשוי להתבטל ותינתן אפשרות להירשם לסיור אחר.

השלמת סיורים – השלמת סיור לאחר שנה מסיום הלימודים תחויב בתשלום 150 ₪.

 • ההרשמה מחייבת יציאה לסיור.
 • על היעדרות מסיור ללא ביטול או הודעה לפחות 24 שעות מראש, יחול קנס של 100 ₪. ביטול השתתפות בסיור המתקיים בימי א או למחרתו של יום חג/שבתון יעשה מינימום 72 שעות לפני מועד הסיור.
 • ביטול השתתפות בסיור יעשה ע"י שליחת מייל בלבד.
 • סיורים פדגוגיים: גברים – שירה רפאלי shirar@herzog.ac.il, נשים – ריקי גרינווד hachsharamo@herzog.ac.il
 • סיורים לימודיים: אשל סרן – hugim5@herzog.ac.il או גברים – minhal1@herzog.ac.il, נשים – officemo@herzog.ac.il
 • על היעדרות מפאת כח עליון שחל בבוקר הסיור, יש לשלוח דיווח במייל על היעדרות לכתובת הנזכרת. סיבת היעדרות מפאת מחלה וכד' לא תתקבל ללא שליחת המייל בבוקר הסיור.
 • אין להצטרף לסיור באמצעו או לפרוש לפני סופו. בקשת היעדרות חריגה מחלק מן הסיור תיעשה בתיאום עם מרצה הקורס. היעדרות חלקית שאינה מתואמת תגרום אוטומטית לגריעת הסיור מן המאזן האקדמי.
 • במקרה של שינוי בתוכנית הסיור (במדריך, במסלול וכו') יפורסמו השינויים באתר לקראת הסיור.
 • בימים גשומים, מושלגים או בעתות חירום, על הסטודנט לברר באתר אם חלו שינויים כלשהם בתוכנית הסיור או במועדו.
 • בכל סיור ימונה "אחראי סיור" שתפקידו ביצוע המעטפת הטכנית של הסיור. כל תיאום טכני כגון נקודות איסוף, רישום, נוכחות וכדומה יבוצעו בתיאום ישירות אתו. שמו של האחראי עם מספר הסלולרי שלו יפורסם בטבלת הסיורים בסמוך למועד הסיור.
 • ייתכנו שינויים מסיבות שהזמן גרמן ולכן יש לעיין בלו"ז הסיורים בסמוך למועד הסיור ולוודא שהוא מתקיים בזמן התוכנן.

חלק מן הסיורים יתקיימו גם בימים שאינם ימי הלימודים של החוג במהלך השנה,
יש והסיורים כוללים הליכה רגלית מרובה, יש והסיורים יוצאים מוקדם מן הרגיל ו/או חוזרים מאוחר מן הרגיל.
חובה לעיין היטב במטלות הקורס ובתאריכי סיוריו כבר בתחילת שנת הלימודים ולשריין בהקדם את תאריכי סיורי החובה.

החוג לתנ"ך

 

החוג ללימודי ארץ ישראל

 

החוג לגאוגרפיה

 

החוג למדעי הטבע

 1. אין להביא בשום פנים ואופן אורחים, תינוקות, ילדים או בני זוג לסיורי המכללה.
 2. באחריות הסטודנט לוודא כי בתחילת הסיור ובסופו נרשמה נוכחותו על ידי אחראי הסיור. העדר רישום נוכחות מלאה, כמוהו כהיעדרות מן הסיור.
 3. ציוד חובה לכל סיור – נעלי הליכה גבוהות וסגורות, כיסוי ראש, מים בכמות מספקת, מזון למהלך היום וכלי כתיבה.
 4. בחלק מן הסיורים יתבקשו התלמידים להגיש דוח לאחר הסיור.
 5. ההשתתפות בסיור לא תותר על בסיס נסיעה ברכב פרטי אחרי האוטובוס. הדרכת דרך מפי המרצה הינה חלק בלתי נפרד מן הסיור.
 • נקודת היציאה מתפרסמות בלוח הסיורים, נקודות איסוף נוספות על הדרך מתפרסמות גם הן. אין לעלות בנקודות שלא פורסמו מראש.
 • בימי הסיורים, אין הסעות למכללה (אף לא מירושלים), מפאת מיעוט משתתפים.
 • ההשתתפות בסיור לא תותר על בסיס נסיעה ברכב פרטי אחרי האוטובוס. הדרכת דרך מפי המרצה הינה חלק בלתי נפרד מן הסיור.

      הרשמה

ההרשמה לסיורים תיעשה דרך ה"מידע האישי". להנחיות לחצו כאן

 • ההרשמה תפָּתח כחודש לפני כל סיור ותיסגר יומיים לפני מועד הסיור.
 • על הסטודנט חלה חובה להכיר מראש את מועדי הסיורים ולשריינם, וכן לעקוב אחר עדכונים ושינויים העלולים להתרחש במועדים אלה.
 • יש לבדוק ב'מאפייני הסיור' בלו"ז הסיורים שהסיור אכן מתאים לך (דרגת קושי, לו"ז חריג, נשים הרות, וכדומה).
 • סטודנט שיגיע לסיור ללא הרשמה מוקדמת לא יזוכה ביום סיור.
 • הצהרת בריאות – רוב הסיורים כוללים קטעי הליכה בדרגות קושי שונות. ההרשמה לסיור מהווה הצהרה של התלמיד כי מצבו הבריאותי מאפשר לו להשתתף בסיור.
  הערות מיוחדות כגון דרגת קושי סיור, כניסה למים, הבאת פנסים וכד' יצוינו בלו"ז הסיור בסעיף 'מאפייני הסיור'.
 • המספר המינימלי לקיומו של סיור הינו 15 משתתפים. מתחת למספר המשתתפים המינימלי הסיור עשוי להתבטל ותינתן אפשרות להירשם לסיור אחר.

  השלמת סיורים

 • השלמת סיורים – השלמת סיור לאחר שנה מסיום הלימודים תחויב בתשלום 150 ₪.

  ביטול / היעדרות 

 • ההרשמה מחייבת יציאה לסיור.
 • על היעדרות מסיור ללא ביטול או הודעה לפחות 24 שעות מראש, יחול קנס של 100 ₪. ביטול השתתפות בסיור המתקיים בימי א או למחרתו של יום חג/שבתון יעשה מינימום 72 שעות לפני מועד הסיור.
 • ביטול השתתפות בסיור יעשה ע"י שליחת מייל בלבד.
 • סיורים פדגוגיים: גברים – שירה רפאלי shirar@herzog.ac.il, נשים – ריקי גרינווד hachsharamo@herzog.ac.il
 • סיורים לימודיים: אשל סרן – hugim5@herzog.ac.il או גברים – minhal1@herzog.ac.il, נשים – officemo@herzog.ac.il
 • על היעדרות מפאת כח עליון שחל בבוקר הסיור, יש לשלוח דיווח במייל על היעדרות לכתובת הנזכרת. סיבת היעדרות מפאת מחלה וכד' לא תתקבל ללא שליחת המייל בבוקר הסיור.
 • אין להצטרף לסיור באמצעו או לפרוש לפני סופו. בקשת היעדרות חריגה מחלק מן הסיור תיעשה בתיאום עם מרצה הקורס. היעדרות חלקית שאינה מתואמת תגרום אוטומטית לגריעת הסיור מן המאזן האקדמי.

  שינויים בתוכנית

 • במקרה של שינוי בתוכנית הסיור (במדריך, במסלול וכו') יפורסמו השינויים באתר לקראת הסיור.
 • בימים גשומים, מושלגים או בעתות חירום, על הסטודנט לברר באתר אם חלו שינויים כלשהם בתוכנית הסיור או במועדו.
 • בכל סיור ימונה "אחראי סיור" שתפקידו ביצוע המעטפת הטכנית של הסיור. כל תיאום טכני כגון נקודות איסוף, רישום, נוכחות וכדומה יבוצעו בתיאום ישירות אתו. שמו של האחראי עם מספר הסלולרי שלו יפורסם בטבלת הסיורים בסמוך למועד הסיור.
 • ייתכנו שינויים מסיבות שהזמן גרמן ולכן יש לעיין בלו"ז הסיורים בסמוך למועד הסיור ולוודא שהוא מתקיים בזמן התוכנן.

        לוחות זמנים והנחיות לפי חוגים

חלק מן הסיורים יתקיימו גם בימים שאינם ימי הלימודים של החוג במהלך השנה,
יש והסיורים כוללים הליכה רגלית מרובה, יש והסיורים יוצאים מוקדם מן הרגיל ו/או חוזרים מאוחר מן הרגיל.
חובה לעיין היטב במטלות הקורס ובתאריכי סיוריו כבר בתחילת שנת הלימודים ולשריין בהקדם את תאריכי סיורי החובה.

החוג לתנ"ך

 

החוג ללימודי ארץ ישראל

 

החוג לגאוגרפיה

 

החוג למדעי הטבע

       

    דגשים לקראת יציאה לסיור

 1. אין להביא בשום פנים ואופן אורחים, תינוקות, ילדים או בני זוג לסיורי המכללה.
 2. באחריות הסטודנט לוודא כי בתחילת הסיור ובסופו נרשמה נוכחותו על ידי אחראי הסיור. העדר רישום נוכחות מלאה, כמוהו כהיעדרות מן הסיור.
 3. ציוד חובה לכל סיור – נעלי הליכה גבוהות וסגורות, כיסוי ראש, מים בכמות מספקת, מזון למהלך היום וכלי כתיבה.
 4. בחלק מן הסיורים יתבקשו התלמידים להגיש דוח לאחר הסיור.
 5. ההשתתפות בסיור לא תותר על בסיס נסיעה ברכב פרטי אחרי האוטובוס. הדרכת דרך מפי המרצה הינה חלק בלתי נפרד מן הסיור.

  הסעות לסיורים

 • נקודת היציאה מתפרסמות בלוח הסיורים, נקודות איסוף נוספות על הדרך מתפרסמות גם הן. אין לעלות בנקודות שלא פורסמו מראש.
 • בימי הסיורים, אין הסעות למכללה (אף לא מירושלים), מפאת מיעוט משתתפים.
 • ההשתתפות בסיור לא תותר על בסיס נסיעה ברכב פרטי אחרי האוטובוס. הדרכת דרך מפי המרצה הינה חלק בלתי נפרד מן הסיור.

 

הגשת בקשה לליווי סיור עם נשק (בתשלום)

 

סיורים פדגוגיים – מתמטיקה, אנגלית וסיורים למשלימים