שכר לימוד – תואר שני

גובה שכר הלימוד בתואר השני שווה לגובה שכר לימוד אוניברסיטאי לכל שנת לימודים – שנתיים בסך הכול. שכר הלימוד צמוד למדד: כ־15,500 ₪ לכל שנה.

גובה שכר הלימוד לפרטיו יחושב בידי יחידת שכר לימוד בהתאם לתוכנית הלימודים שנקבעה לסטודנט.

בתואר שני בטיפול באמצעות אומנויות – אומנות חזותית (.M.A.A.T) תוכנית הלימודים כוללת שנת התמחות (שנה ג') שעלותה כשנת לימוד אוניברסיטאית.

הכרה בלימודים קודמים

 • סטודנט שקיבל הכרה בלימודים קודמים:

  • עד 4 ש"ש – יחויב בשכר לימוד מלא.
  • בין 5–10 ש"ש – יזכה להנחה בשכר הלימוד לפי מספר הש"ש שהוכרו לו. בתוכניות ביהדות ערך שעת לימוד שבועית מחושב על פי גובה שכר הלימוד המעודכן המחולק ל־22 (1/22). בתוכנית ניהול וארגון מערכות חינוך ערך שעת לימוד שבועית מחושב על פי גובה שכר הלימוד המעודכן המחולק ל־24 (1/24).

לימודים הנדרשים כהשלמות לקראת התואר

סטודנט החייב בלימודי השלמה:

 • עד 4 ש"ש – לא ישלם שכר לימוד נוסף.
 • מעל 4 ש"ש – יחויב בתשלום 636 ש"ח לכל ש"ש, צמוד למדד יולי 2023.

פיצול לימודים

סטודנט רשאי לפצל שנת לימודים אחת לשנתיים רצופות ללא תוספת תשלום (סך הכול שלוש שנות לימוד).

כל פיצול אחר יחויב בתשלום נוסף עבור כל קורס שנדחה לשנה רביעית (עלות שעה אקדמית 636 ש"ח צמוד למדד יולי 2023 נכון לתשפ"ד).

דמי הרשמה:  400 ₪ 

שירותי ספרייה והוראה ממוחשבת: 100 ₪ לכל שנת לימודים.

אגרת אגודת סטודנטים ארצית: 10 ₪ לשנה. 

כרטיס סטודנט

כרטיס סטודנט של המכללה  40 ₪.
חידוש כרטיס משנה קודמת: 10 ₪.
הזמנת כרטיס סטודנט באתר המכללה. לא יופק כרטיס לחייבי שכר לימוד.

קנסות

א. היעדרות מקורס מרוכז ללא הודעה מראש – 200 ₪

ב. היעדרות ממבחן מועד ב’ – 100 ₪

ג. היעדרות ממבחן מועד ג’ – 200 ₪

ד. היעדרות מסיור ללא הודעה מראש – 100 ₪

ה. קנסות על איחורים מסוגים שונים ראו בתקנון מבחנים ועבודות

תשלום מראש

תלמיד ששילם את מלוא שכר הלימוד מראש, עד 15 בנובמבר בשנה האקדמית (מעל 1000 ₪), יזכה בהנחה של 2%.

העברה לחשבון המכללה

ניתן להפקיד לחשבון המכללה:

בנק: 20 (מזרחי טפחות)

סניף: 454  

מספר חשבון: 201322  

המוטב: מכללת הרצוג

ולשלוח בדוא"ל אישור הפקדה (אפשר גם בצילום מסך) לכתובת tamarc@herzog.ac.il לשם זיהוי ההפקדה. ההפקדה תירשם בחשבון שכר הלימוד רק לאחר הודעת התלמיד.

תשלום בהוראת קבע בנקאית

פריסת תשלום שכר הלימוד לעשרה תשלומים חודשיים החל מחודש אוקטובר של השנה האקדמית.

כדי לשלם בדרך זו:

יש לחתום בחשבון הבנק באינטרנט על "הקמת הרשאה לחיוב חשבון" עבור מכללת הרצוג, קוד מוסד 56200, ולשלוח את האישור שקיבלת בדוא"ל למזכירות המכללה, לכתובת tamarc@herzog.ac.il.

נא לא להגביל את גובה התשלום או את התאריך בחודש באתר הבנק. זה ייעשה מולנו.

אם שילמת בהוראת קבע בשנת הלימודים הקודמת, הוראת הקבע תמשיך לפעול אלא אם תישלח למכללה הנחיה אחרת.

לתשומת ליבך! לא ניתן לקבל קבלה מראש על תשלומים בהוראת קבע, אלא קבלה נפרדת לכל תשלום לאחר קבלתו.

תשלום בהוראת קבע באשראי

פריסת תשלום לעשרה תשלומים חודשיים, החל מחודש אוקטובר של השנה האקדמית.

יש לשלוח את פרטי האשראי בדוא"ל לרכזת שכר הלימוד בכתובת tamarc@herzog.ac.il: מספר כרטיס, תוקף ו־3 ספרות בגב הכרטיס.

הסכום ייגבה פעם בחודש, ותישלח בעדו קבלה פעם בחודש.

יתרון של שיטת תשלומים זו: היא אינה תופסת את מסגרת האשראי מראש לכל התשלומים.

אם שילמת בהוראת קבע בשנת הלימודים הקודמת, הוראת הקבע תמשיך לפעול אלא אם תישלח למכללה הנחיה אחרת.

תשלום באשראי

ניתן לשלם באשראי דרך 'מידע אישי' באתר המכללה. ניתן לפרוס את תשלום שכר הלימוד, בהתאם לגובה החוב, עד לעשרה תשלומים, שיסתיימו לכל המאוחר בספטמבר של פתיחת השנה האקדמית

לתשומת ליבך: הסכום תופס את מסגרת האשראי שלך! באחריותך לוודא שהדבר אפשרי בהגדרות חשבון האשראי שלך.

תשלום בצ'קים

ניתן לפרוס את תשלום שכר הלימוד לתשלומים חודשיים מחודש אוקטובר של פתיחת השנה האקדמית. מספר התשלומים ייקבע לפי גובה שכר הלימוד. יש לשלוח את הצ'קים (לפקודת מכללת הרצוג) או להביאם ידנית למשרד המכללה.

הסדר פריסת תשלומים בעזרת קרן שכ"ל

קרן שכ"ל, אשר פועלת עתה בשיתוף פעולה עם בנק מרכנתיל דיסקונט או עם בנק פפר, מעניקה הלוואות לסטודנטים, לעזרה במימון שכר הלימוד.

סכום ההלוואה הוא עד 20,000 ₪ לשנה, בפריסה של עד 60 תשלומים.

סכום ההלוואה יועבר ישירות למכללה לתשלום שכר הלימוד.

העברת סכום ההלוואה לחשבון המכללה עד 15.11 של השנה האקדמית תזכה את התלמיד ב־2% הנחת תשלום מראש.

הסדר התשלומים שלך יערך מול קרן שכ"ל, אשר תפנה אותך אל הבנק, ולא מול מכללת הרצוג. ההתקשרות בעניין ההלוואה, תנאי ההלוואה וההחזר היא בינך לבין הבנק, בלא מעורבות של המכללה.

יתרונות להלוואה זו:

אין צורך להעביר את חשבון הבנק העובר ושב שלך לבנק שנותן את ההלוואה.

אין דמי ניהול ואין עמלות, כולל במקרה של פירעון מוקדם של ההלוואה.

אין צורך בערבים או בתלושי שכר, אלא רק בהתנהלות בנקאית תקינה.

התנהלות נוחה וידידותית. ליווי של קרן שכ"ל לכל לווה בכל שלבי התהליך.

יש להגיש את הבקשה בממשק אינטרנטי. אין דרך נוספת להגשת בקשה.

לבירורים: 03-9635856

את כל המידע תיתן קרן שכ"ל בעקבות פנייה אליה. אין לפנות בשאלות בנושא זה למכללה.

 

מורים בשבתון

 • מורים בשנת שבתון חייבים לציין זאת בטופס ההרשמה.
 • גובה שכר הלימוד למורה בשנת שבתון, בכל תוכנית שהיא, ייקבע באגף להכשרה והשתלמות במשרד החינוך.
 • מורים בשבתון ישלמו עבור כל שעת לימוד במכללה על פי תעריף שבתון בלבד, עד לגובה שכר לימוד אוניברסיטאי.
 • מורים בשבתון הלומדים במספר מוסדות צריכים לתאם מראש את שכר הלימוד בכל מוסד, על פי חלקיות הלימודים בכל מוסד, מתוך כלל השעות הנלמדות.
 • תשלום שכר הלימוד ייגבה ישירות מקרן ההשתלמות (בתנאי שהקרן תאשר את הזכאות לכך), על פי התעריף שאושר על ידה. יש צורך לרשום בתוכנית הלימודים הנשלחת לקרן ההשתלמות את מספר השעות השבועיות (ש”ש) שיילמדו במכללה האקדמית הרצוג, כולל עבודות ומבחנים.
 • לטופס הרשאה לשנת השבתון, לחצו כאן.

הרשומים לשנת שבתון:

נא לחתום על טופס הרשאה לחיוב חשבון בקרן השתלמות בבנק הבינלאומי (רצ"ב), כדי שנוכל לגבות את שכר הלימוד ישירות מהקרן.

שים לב שברשותך הטופס הנכון – "ארגון המורים" או "הסתדרות המורים".

טופס הסתדרות המורים
טופס של ארגון המורים

את הטופס החתום יש להדפיס ולשלוח (מקורי בלבד), חתום בעט כחול למשרד המכללה.