עבודות לדוגמא

עבודות לדוגמא תואר שני – תנ"ך

 

שם העבודה
התרבות החומרית והמרחב התרבותי של ממלכת שלמה
מגיש
אלקנה שרלו
מנחה
ד"ר חגי משגב
שנה
תש"ע
צפייה בעבודה

 

שם העבודה
הדילמה המוסרית בסוגיית שמעון ולוי (בראשית ל"ד)
מגיש
יעל אלון
מנחה
הרב ד"ר שוקי רייס
צפייה בעבודה

 

שם העבודה
הבשר והרוח עיון בבמדבר פרק י"א פסוקים ד'-ל"ה
מנחה
הרב ד"ר שוקי רייס
שנה
תשע"ג
צפייה בעבודה

 

שם העבודה
כניסת אהרן אל הקודש בספר ויקרא פרק ט"ז – לשם מה?
מגיש
יוסף מרקוס
מנחה
הרב ד"ר אברהם שמאע
צפייה בעבודה

 

שם העבודה
שאלות גיאוגרפיות בסיפור מכירת יוסף (בראשית ל"ז יב-לו)
מגיש
תמיר כהן
מנחה
פרופ' יואל אליצור
שנה
תשע"ג
צפייה בעבודה