פדגוגיה מוטת עתיד

מצפן מערכתי במציאות משתנה:

מכללת הרצוג חרתה על דגלה פיתוח פדגוגיה המתאימה עצמה לאתגרי המחר. המכללה חוברת לגישה אותה פיתח משרד החינוך בצורה מערכתית שבראשה מצפן המאפשר התמודדות אמונית ערכית, פיתוח ושגשוג לאור מגמות עתיד עולמיות.

פדגוגיה מוטת עתיד תסייע בעיצוב דמות בוגר שיוכל להתמודד בהצלחה עם אתגרי המציאות המשתנה בהתבסס על: ידע, מיומנויות וערכים. העקרונות הבאים מהווים מנופי שינוי פדגוגיים וארגוניים המקדמים את המערכת במציאות רבת תהפוכות בה אנו חיים.

 

מרחבי למידה – שאלון

זהות

תכלול של זהות וייעוד אישי

הנעת הלומד לפיתוח זהות אישית במציאות משתנה

תמורתיות

תמורתיות

תרומה ליכולת הלומד לעיצוב עתידו במציאות משתנה

גלוקליות

גלוקליות

גיבוש של תודעה, זהות ויכולות גלובליות ולוקליות אצל הלומד ויצירת הרמוניה ביניהן

אי פורמליות

אי פורמליות

למידה במרחבי החיים

שיתופיות

שיתופיות

פעולה משותפת להשגת יעד פדגוגי משותף תוך כדי העצמת הפרט

פרסונליות

פרסונליות

התאמה אישית לצרכים ולרצונות הייחודים של הפרט

משחוק:

שילוב מרכיבי משחק בלמידה

דרכי הוראה מגוונות:

מגוון דרכים להנעת הלומד ללמידה משמעותית ומביאה לידי ביטוי אינטליגנציות מרובות

רעיונות מהארץ ומהעולם:

מה עושים במקומות אחרים? איך מחדשים ומגוונים את הלמידה המשמעותית? כתבות וסרטונים מהתקשורת הפורמלית והחברתית בנושא