פר"שים – פרחי הוראה רב שנתיים

מרכזת התוכנית: ד"ר ברכי אליצור
brachi@herzog.ac.il

תוכנית לפיתוח, חיזוק והעצמה של הזהות המקצועית
וגאוות היחידה של פרחי הוראה

ד"ר ברכי אליצור

תיאור התוכנית

מקצוע ההוראה מצוי בשנים האחרונות בשפל חסר תקדים. מס' הפונים ללימודי הוראה הולך ופוחת ומי שבחרו במקצוע אינם שורדים בו. עד כה לא נצלנו במכללה את הפוטנציאל הגלום בפרחי ההוראה כמשאב יקר של שינוי תדמית המורה. הסטודנטים בתוכנית רג"ב יעמיקו בלימוד גורמי משבר החינוך והיבטיו, ולפיכך בחרנו בהם כמי שיתמודדו עם אחד מאתגריו – חוסרי המורים. הפצת רעיונות גדולים נעשית כיום בעיקר באמצעים טכנולוגיים ודיגיטליים, לפיכך – נעמיד לרשותם של הסטודנטים מיומנויות שיווק באמצעות כלים אלו.

מטרות התוכנית

 • העצמה וחיזוק זהותן המקצועית של הסטודנטיות כמורות לעתיד.
 • הצפת יתרונותיו של מקצוע ההוראה והמשמעות שהוא מעניק למי שעוסקים בו,
 • העצמת מרכיב השליחות של הבחירה במקצוע ההוראה. התכנים וההתנסויות יעודדו את פרחי ההוראה לאקטיביזם חברתי בתחום מעמד המורה.
 • הקניית מיומנות שימוש בכלים טכנולוגיים ואחרים לשיווק והפצת "רעיונות גדולים", בדגש על חשיבות מקצוע ההוראה.

תוכנית הלימודים

סדנת שגרירים לתלמידי שנה ב ביום א בסמסטר ב הכוללת:

 • כלים לניהול ראיונות
 • כלים דיגיטליים למיתוג והפצת רעיונות גדולים
 • איך כותבים סיפור
 • מינוף הכלים הדיגיטליים לקידום מעמד המורה

עבודה מעשית ייחודית הכוללת מרכיבים מיוחדים:

 • סיפורי השראה של מורים – הוצאת ספר בשיתוף עם אבינועם הרש ומשרד החינוך.
 • ראיונות – רגעי הנחת של המורים
 • ראיונות של אח"מים וברור מקומו של המורה בעבר להישגי ההווה
 • ראיונות של תלמידים על רגשותיהם כלפי המורים שלהם