תוכנית הלימודים המלאה בחוג לספרות

לסטודנטים שהתחילו ללמוד בשנת הלימודים תשפ"ג לחצו כאן
לסטודנטים שהתחילו ללמוד בשנת הלימודים תשפ"ב לחצו כאן
לסטודנטים שהתחילו ללמוד בשנת הלימודים תשפ"א לחצו כאן
לסטודנטים שהתחילו ללמוד בשנת הלימודים תש"ף לחצו כאן