סיורים

תאריכי סיורים ומעבדות תשפ"ד

 

תואר ראשון: סיורים לפי חוגים

החוג לתנ"ך:

 

החוג ללימודי ארץ ישראל:

 

החוג לגאוגרפיה:

 

החוג למדעי הטבע:

       

סיורים בחוגים נוספים:

 

תואר ראשון: סיורים פדגוגיים