הוראת מחשבת ישראל

לפניכם הזדמנות להעמיק ידע בהוראת מחשבת ישראל במסגרת תואר שני במכללת הרצוג. צפו בפרטי החוג המתקדם להוראת מחשבת ישראל, תנאי קבלה, אפשרויות למידה מרחוק ועוד.

ראש החוג: פרופ' דניאל רייזר danielre@herzog.ac.il
מרכז: ד"ר איתמר ברנר itamarb@herzog.ac.il

שאלות העומק של הקיום הדתי העסיקו את עם ישראל מראשיתו. מערכת היחסים בין האדם ואלוהים, אתגרים מוסריים, עיצוב של מידות ראויות ועוד – סוגיות אלה העסיקו ומעסיקות את עולם הרוח היהודי. בליבם של לימודי מחשבת ישראל עומדים מושגים כגון אמת ואמונה, נפש, רוח ונשמה, טעמי המצוות, מיסטיקה ורציונליות, מוסר וציות, גלות וגאולה. כל אלה נידונים ממגוון נקודות מבט, וכל הוגה מוסיף את הנדבך שלו לשיחה המתמשכת העוסקת בקשר שבין האדם לעצמו ובין האדם לאלוהיו.

שורשיה של מחשבת ישראל נטועים במקרא, בדברי הנביאים ובספרות התורה שבעל פה. לאורך הדורות הצמיח אילן זה ענפים רבים ומגוונים. כל דור, לצד לימוד דברי קודמיו, ניסה מחדש לתת פשר לשאלות הקיומיות של המאמין בהתבוננו על עצמו ועל העולם, ובעמידתו מול האל ותורתו.

ההנחה העומדת בבסיס תוכנית התואר השני בהוראת מחשבת ישראל במכללה האקדמית הרצוג היא ההישענות על שני עמודי התווך בהתייחס להוראת מחשבת ישראל – השיח והפרשנות.

השיח הוא הבסיס שביסוד דרך הלימוד וההוראה של מחשבת ישראל – מתוך שאילת שאלות באופן כן ונוקב, הקשבה וחיפוש, דיון ושכנוע.

הפרשנות היא הניסיון להבין את ההגות המתחדשת על בסיס יסודה הקבוע ולפתח יכולת הבחנה – כיצד בעלי עמדות שונות, פילוסופים ומקובלים, חסידים ומתנגדים, סומכים דבריהם ומפרשים מזוויות שונות אותם פסוקים.

תואר שני בהוראת מחשבת ישראל – כדאי לדעת

בשנת הלימודים הראשונה יתמקדו הקורסים בלימוד המחבר בין תוכני מחשבת ישראל לתכנים נוספים מתוך המסורת היהודית לגווניה. בקורסי הקיץ ובקורסים המקוונים נעמיק במגוון דרכים וצורות לימוד, פרשנות ומחקר.

את התוכנית ניתן לשלב עם אחת משתי תוכניות הדגל של פיתוח ההוראה של המכללה: תוכנית לפני ולפנים ותוכנית התחדשות פדגוגית.

הלימודים מתקיימים בימי שלישי או שישי בקמפוס היכל שלמה בירושלים.

לפרטים אודות תוכנית הלימודים ביום שישי לחצו כאן.

מטרות התכנית

העמקת התשתית המחשבתית והיישומית של המורים המלמדים מחשבת ישראל בבתי הספר העל־יסודיים ושלמחנכים המתמודדים עם שאלות של אמונה ומשמעות. התכונית יושם דגש על החתירה המתמדת לפתח בקרב תלמידינו את הבנת הצורך שבחיפוש אחר הפשר והמשמעות של כתבי הקודש ושל התורה שבעל פה מן הזווית המתחדשת של זמננו.

מבנה הלימודים

 •    מספר ש"ש : 18
 •    ימי לימוד : ג'

פרטים נוספים

היקף החוג: 18 שעות שנתיות למשך שנתיים לימודים.

שנות לימוד לתואר שני: 2

תוכנית הלימודים מורכבת משתי חטיבות לימוד:

 1. חטיבת לימודי תשתית ויישום בחינוך ובהוראה
  קורסים עיוניים בחינוך וקורסים בדרכי הוראה ותקשורת בין-אישית, סדנה לכתיבת עבודת גמר וכן כתיבת עבודת גמר המזכה בשעה שנתית נוספת.
 2. חטיבת לימודי התמחות
  קורסים עיוניים בתחומי הלימוד המשיקים לתורה שבעל פה: היסטוריה של התקופה, ריאליה תלמודית, משפט עברי, ספרות, מחשבת ישראל ולשון.

בנוסף כל תלמיד יגיש עבודה סמינריונית ועבודת גמר:

 • עבודה סמינריונית: העבודה תיכתב במסגרת אחד מהקורסים ובהדרכת מרצה הקורס. כתיבת עבודה סמינריונית פוטרת מכתיבת עבודה לסיום אותו קורס, אך אינה פוטרת מחובת מבחן הסיום של הקורס, במידה ויש מבחן.
 • עבודת גמר – מחקר ויישום:
  מטרת עבודת הגמר היישומית היא להביא לידי ביטוי מעשי את הידע והכלים שנרכשו בשנות הלימודים בתוכנית. עבודת הגמר תיעשה בזיקה לתכנים ולעקרונות הנלמדים במסגרת הסדנה לכתיבת עבודת גמר הייחודית לתוכנית.  בכל עבודה יהיו שלושה מרכיבים עיקריים:

  • הצגת הנושא / הפרק / הסוגיה באופן מעמיק: העלאת השאלות העיוניות והמחקריות שעולות מן העיון ביחידה שנבחרה וההצעות שהוצעו כדי להשיב עליהן.
  • הצגת התחומים הנוספים: התייחסות להיבטים הרב-תחומיים המשיקים לתחום היחידה שנבחרה.
  • הצעת תוכנית הוראה רב-תחומית: תוך הצגת השיקולים שהנחו את ההצעה להוראה.

פרטים נוספים:

 • ניתן לרכז את חובות השמיעה ביום לימודים שבועי במהלך שנה אחת בלבד ולהשלים את יתר הלימודים בקורסים מקוונים ומרוכזים.
 • סטודנט החייב בלימודי השלמה יוכל להתחיל את לימודיו בתוכנית במקביל להשלמות. ברם, הוא לא יוכל לעבור לשנה השנייה בתוכנית טרם השלים חובה זו.

שמעו על התוכניות הייחודיות המשולבת בחוג 

ומה יש לבוגרים שלנו לספר לכם

צרו קשר

מרכז ייעוץ ורישום: 02-9937337
מרכזייה: 02-5320900

 

ראש התוכנית:  פרופ' דניאל רייזר
דוא"ל: danielre@herzog.ac.il
שעות קבלה: בתיאום מראש עם מזכירות החוג


מרכז התוכנית:
 ד"ר איתמר ברנר
דוא"ל:  itamarb@herzog.ac.il
טלפון: 02-5889014  (פנימי 804)

יועצת לימודים: נעמי גלובק בן ישי
דוא"ל:  nomib@herzog.ac.il
טלפון:  02-5320902 (פנימי 802)

מזכירת החוג:   נעמי גלובק בן ישי
דוא"ל:  nomib@herzog.ac.il
טלפון:  02-5320902 (פנימי 802)

קורסים ולמידה מקוונת

כחלק ממערך הקורסים במכללה אנו מעמידים לרשות הסטודנטים מגוון רחב של קורסים פרונטליים ומקוונים.
מספר הקורסים המקוונים שניתן לשלב במסגרת התואר משתנים בהתאם לחוגים בהם תבחרו ללמוד.

לוח שיעורים חוג הוראת מחשבת ישראל תשפ"ד

לצפייה בתיאורי הקורסים תואר שני תשפ"ד  לחצו כאן

תנאי קבלה

 1. בעלי תואר .B.Ed או בעלי תואר .B.A + תעודת הוראה*.
 2. בוגרי החוג למחשבת ישראל או אחד החוגים המשיקים ממדעי היהדות* או מפילוסופיה כללית, בציון ממוצע 83 ומעלה.
 3. בעלי ותק של שלוש שנים לפחות בהוראה.
 4. ראיון קבלה.**

*תלמידים שאין להם רקע מספיק בלימודי מחשבת ישראל יידרשו ללימודי השלמה לפי החלטת ראש החוג.

**הזימון לריאיון יישלח לאחר קבלת טופס ההרשמה.

לוח זמנים אקדמי

לוח זמנים אקדמי

שכר לימוד ומלגות

שכר הלימוד ללימודי תואר M.Ed. ו .M.A נקבע לפי ערך שנת לימודים אוניברסיטאית. משך תוכנית הלימודים הוא שנתיים לפיכך גובה שכר הלימוד בתוכנית מלאה הוא 200%. גובה שכר הלימוד לפרטיו יחושב על ידי יחידת שכר לימוד בהתאם לתוכנית הלימודים של הסטודנט שנקבעה לו על יד ראש התוכנית.

להכרה בלימודים קודמים, ללימודים להשלמת תואר, לפיצול לימודים ולאגרות לימוד לחצו כאן

 

סיוע בשכר לימוד – מלגות

משרד החינוך

משרד החינוך מעניק סיוע בשכר לימוד למורים בשתי דרכים: החזר שכר לימוד או מענק שעות. (מענק שעות אינו מתאים למורים ב"אופק חדש"). פירוט הזכאים לסיוע זה ורשימת סדרי העדיפויות מופיעים בחוזרי מנכ"ל משרד החינוך ובתקציר על גבי טופס הבקשה שיש להגיש למשרד החינוך. ניתן לקבל טפסים אצל הגב' תמר כהן ביחידת שכר לימוד.

אנו ממליצים לבדוק היטב את הערך הכספי של כל אחת מהחלופות לפני הגשת הבקשות. מי שנמצא בחצי שבתון, זכאי להחזר שכר לימוד או מענק שעות עבור המחצית השנייה של שכר הלימוד.

ארגוני מורים

הסתדרות המורים וארגון המורים מעניקים מלגות לחבריהם הלומדים לקראת תואר שני. יש לעקוב אחר הפרסומים שלהם במהלך השנה.

ועדת המלגות של המכללה

ועדת המלגות של המכללה דנה פעמיים בשנה בבקשות לסיוע בשכר לימוד על רקע כלכלי (לאחר חופשת חנוכה ולאחר חופשת פסח). הועדה מטפלת רק בסטודנטים מן המניין שאינם מקבלים סיוע ממשרד החינוך או מקרנות ההשתלמות ולומדים בתוכניות המרכזיות של המכללה (ימי שלישי ורביעי). המכללה אינה מתחייבת להעניק מלגה לכל פונה. המלגה תוענק במחצית השנייה של שנת הלימודים.

ניתן לקבל טפסים אצל תמר כהן ביחידת שכר לימוד.tamarc@herzog.ac.il

 

מרכז ייעוץ ורישום: 02-9937337
מרכזייה: 02-5320900

 

ראש התוכנית:  פרופ' דניאל רייזר
דוא"ל: danielre@herzog.ac.il
שעות קבלה: בתיאום מראש עם מזכירות החוג


מרכז התוכנית:
 ד"ר איתמר ברנר
דוא"ל:  itamarb@herzog.ac.il
טלפון: 02-5889014  (פנימי 804)

יועצת לימודים: נעמי גלובק בן ישי
דוא"ל:  nomib@herzog.ac.il
טלפון:  02-5320902 (פנימי 802)

מזכירת החוג:   נעמי גלובק בן ישי
דוא"ל:  nomib@herzog.ac.il
טלפון:  02-5320902 (פנימי 802)

כחלק ממערך הקורסים במכללה אנו מעמידים לרשות הסטודנטים מגוון רחב של קורסים פרונטליים ומקוונים.
מספר הקורסים המקוונים שניתן לשלב במסגרת התואר משתנים בהתאם לחוגים בהם תבחרו ללמוד.

לוח שיעורים חוג הוראת מחשבת ישראל תשפ"ד

לצפייה בתיאורי הקורסים תואר שני תשפ"ד  לחצו כאן

 1. בעלי תואר .B.Ed או בעלי תואר .B.A + תעודת הוראה*.
 2. בוגרי החוג למחשבת ישראל או אחד החוגים המשיקים ממדעי היהדות* או מפילוסופיה כללית, בציון ממוצע 83 ומעלה.
 3. בעלי ותק של שלוש שנים לפחות בהוראה.
 4. ראיון קבלה.**

*תלמידים שאין להם רקע מספיק בלימודי מחשבת ישראל יידרשו ללימודי השלמה לפי החלטת ראש החוג.

**הזימון לריאיון יישלח לאחר קבלת טופס ההרשמה.

שכר הלימוד ללימודי תואר M.Ed. ו .M.A נקבע לפי ערך שנת לימודים אוניברסיטאית. משך תוכנית הלימודים הוא שנתיים לפיכך גובה שכר הלימוד בתוכנית מלאה הוא 200%. גובה שכר הלימוד לפרטיו יחושב על ידי יחידת שכר לימוד בהתאם לתוכנית הלימודים של הסטודנט שנקבעה לו על יד ראש התוכנית.

להכרה בלימודים קודמים, ללימודים להשלמת תואר, לפיצול לימודים ולאגרות לימוד לחצו כאן

 

סיוע בשכר לימוד – מלגות

משרד החינוך

משרד החינוך מעניק סיוע בשכר לימוד למורים בשתי דרכים: החזר שכר לימוד או מענק שעות. (מענק שעות אינו מתאים למורים ב"אופק חדש"). פירוט הזכאים לסיוע זה ורשימת סדרי העדיפויות מופיעים בחוזרי מנכ"ל משרד החינוך ובתקציר על גבי טופס הבקשה שיש להגיש למשרד החינוך. ניתן לקבל טפסים אצל הגב' תמר כהן ביחידת שכר לימוד.

אנו ממליצים לבדוק היטב את הערך הכספי של כל אחת מהחלופות לפני הגשת הבקשות. מי שנמצא בחצי שבתון, זכאי להחזר שכר לימוד או מענק שעות עבור המחצית השנייה של שכר הלימוד.

ארגוני מורים

הסתדרות המורים וארגון המורים מעניקים מלגות לחבריהם הלומדים לקראת תואר שני. יש לעקוב אחר הפרסומים שלהם במהלך השנה.

ועדת המלגות של המכללה

ועדת המלגות של המכללה דנה פעמיים בשנה בבקשות לסיוע בשכר לימוד על רקע כלכלי (לאחר חופשת חנוכה ולאחר חופשת פסח). הועדה מטפלת רק בסטודנטים מן המניין שאינם מקבלים סיוע ממשרד החינוך או מקרנות ההשתלמות ולומדים בתוכניות המרכזיות של המכללה (ימי שלישי ורביעי). המכללה אינה מתחייבת להעניק מלגה לכל פונה. המלגה תוענק במחצית השנייה של שנת הלימודים.

ניתן לקבל טפסים אצל תמר כהן ביחידת שכר לימוד.tamarc@herzog.ac.il

 

אנשי סגל

קמפוס היכל שלמה - ירושלים

כתובת: המלך ג'ורג' 58 ירושלים 9426223
טלפון: 02-5320900
פקס: 02-9965354