Lecturers’ Books

שמות מקומות קדומים בארץ ישראל

יואל אליצור

בסוד היחוד

Ron Wacks

עלמות אהבוך

Yemima Chovav

אגדה למעשה

Yehuda Brandes

נקודת פתיחה

Amnon Bazak

תקווה ממעמקים

יעקב מדן

פרשות

Chaim Navon

פרקי האבות

ארכיון מורים

על פי דרכו

Yehuda Brandes

נס קיבוץ גלויות

ארכיון מורים

נאחז בסבך

Chaim Navon

לחפור את התנ"ך

ארכיון מורים

דניאל - גלות והתגלות

יעקב מדן

במלכות הקדושה

Yehuda Brandes

דוד ובת שבע

יעקב מדן

מידה כנגד מידה בסיפור המקראי

Yonatan Jacobs

פאר תחת אפר

Michal Shaul

דרך תשובה הורית

Daniel Reiser

Imagery techniques in twentienth century Jewish mysticism

Daniel Reiser

Promise to Keep

Yael Ziegler

רצון חירות והכרח

Eliezer Malkiel

מסע אל הסוד

Eliezer Malkiel

חכמה ותמימות

Eliezer Malkiel

כוונה, תחושה, רגש

Eliezer Malkiel

אהבת הרע בשיטתו של הרמן כהן

Eliezer Hadad

מיעוטים במדינה יהודית

Eliezer Hadad

התורה והטבע בכתבי הרמב"ם

Eliezer Hadad

שירת הרמ"א

מאיר נזרי

עד היום הזה

Amnon Bazak

סִיַּיעְתָּא לְתַלְמוּדָא – כרטיס גמרא

ארכיון מורים

ספר האגדה- מהדורת שנאן

ארכיון מורים

תלמודם של גאונים

Uzy Fuchs

המראֶה כמראָה: טכניקת הַדִּמְיוּן במיסטיקה היהודית במאה העשרים

Daniel Reiser

אשנב לאבולוציה

Merav Siani

פנים אל פנים

ארכיון מורים

The Masora on Scripture and Its Methods

Yosef Ofer

משכמו ומעלה

Rachel Ofer

חורבן וגבורה

Tehila Hertz

בדרכן

Tami Kaminsky

יהדות וזכויות אזרח

Yehuda Brandes

שיעוריו על מסכת מקוואות של הרב רא"ם הכהן

רא"ם הכהן

סביבות חיים

Merav Siani

היא שיחתי

Shuky Reiss

מחזור היוצרות של ר' שלמה סוילמן אלסנג'ארי לפרשת השבוע

Eden HaCohen

החינוך הבלתי פורמלי במציאות משתנה

Shlomo Romi

ילדים ומתבגרים במצבי סיכון בישראל. כרך ב’. קולם של בני הנוער וסוגיות מעולמם של עובדים בשדה החינוכי-טיפולי

Shlomo Romi

מדע תורתך - על מסכת כתובות בשני כרכים

Yehuda Brandes

יהדות וזכויות אדם

Yehuda Brandes

בעיני אלוהים ואדם

Yehuda Brandes

The Believer and the Modern Study of the Bible

Yehuda Brandes

מדע תורתך- מסכת ברכות

Yehuda Brandes

נצחוני בני

Amnon Bazak

אדם לאדם: מחקרים בפילוסופיה יהודית בימי הביניים ובעת החדשה מוגשים לפרופ’ זאב הרוי במלאת לו שבעים

Esty Eisenmann

תלמוד שנוי במחלוקת

Elisaf Tel Or

משפטיך למדני

Michal Tykocinsky

מגילת נאמנים

Shimon Klein

שפת אמת בשפת האם

Daniel Reiser

כבוד האדם וצלם אלוהים

Eliezer Hadad

Holocaust Memory in Ultraorthodox Society in Israel

Michal Shaul

כי בענן אראה

ארכיון מורים

Kazania rabina Kalonimusa Kalmana Szapiry z lat 1939–1942

Daniel Reiser

דיוקן בשביל הדורות

Brachi Elitzur

מנותקים: מה קורה כשמאה בני נוער מתעוררים ללא הסמארטפון שלהם?

Hananel Rosenberg

מדרש אגדת בראשית

Ezra Kahalani

אוקימתא – שיח הרמנויטי, שיח פרשני ומשמעות תיאולוגית בתלמוד הבבלי

Itamar Brenner

מכפרת המקדש לכפרת הקהל

Yosef Marcus

אי החירות

Yemima Chovav

המסורה הבבלית לתורה - עקרונותיה ודרכיה

Yosef Ofer

מיסטיקה בשירה העברית במאה העשרים

חמוטל בר יוסף

להבת אש קודש

Ron Wacks

השתוות

חמוטל בר יוסף

אהבת הרע בשיטתו של הרמן כהן

Eliezer Hadad

Ruth

Yael Ziegler

כל אחד הוא ילד מיוחד

ציפי מאק

תורת אמך

Yehuda Brandes

השוה הכתוב אישה לאיש

Eliezer Hadad

קהילות תאפילאלת

מאיר נזרי

פרשת דרכים

ארכיון מורים

קוצק

Daniel Reiser

רש"י כפרשן וכבלשן

Chanoch Gamliel

אמונה ואדם לנוכח השואה

ארכיון מורים

ההלכה והעולם המודרני

Amiram Domovich

שמחת הרגל בתלמודם של תנאים

David Henshke

שמואל א': מלך בישראל

Amnon Bazak

שמואל ב': מלכות דוד

Amnon Bazak

אסתר : מגילת סתרים

Yonatan Grossman

מקבילות נפגשות

Amnon Bazak

תוספות רמב"ן

Yonatan Jacobs

תוספות רמב"ן

Yosef Ofer

דרשות משנות הזעם, כרך ב

Daniel Reiser

דרשות משנות הזעם, כרך א

Daniel Reiser

ספר אהבה בתענוגים

Esty Eisenmann

הפילוסוף המקובל

Yehuda Bitty

מיזוג אופקים

ארכיון מורים

פירוש קדמון על מורה הנבוכים

Esty Eisenmann

גלוי ומוצפן

Yonatan Grossman

הרובע היהודי וכל נתיבותיו

Eyal Davidson

בכור שורו הדר לו

Yonatan Jacobs

אורנים

Yemima Chovav