מידע לתלמידי הסבת אקדמאים/הרחבת הסמכה

מערכת ההתנסות הקלינית מפגישה את הסטודנטים עם עולמה המעשי של ההוראה.
במהלך ההתנסות ישתתפו הסטודנטים בכל שבוע בימי הכשרה מעשית ובאמצעותם יכירו הסטודנטים את מערכת החינוך: מסגרות לימוד, תוכניות לימודים ואוכלוסיות תלמידים. את ההתנסות מנחה ומלווה מדריך פדגוגי (מד"פ).

בעזרת ההתנסות הקלינית ירכשו הסטודנטים הרגלי עבודה מגוונים, ילמדו להכין מערך שיעור ויצטיידו בכלים חדשניים שבעזרתם יוכלו לבנות יחידת לימוד. כמכשירים להוראה אנו מאמינים כי לצמיחתו המקצועית של המורה חייבת להתלוות מודעות לתהליכים רגשיים והכרתיים שמתחוללים בקרבו ולדפוסי הקשרים הבין־אישיים שבינו ובין הסובבים אותו – תלמידים, הורים ועמיתים למקצוע.

לצפייה במורים מיומנים בבית הספר ולאימוני ההוראה מתלווה סדנת מנהיגות חינוכית ודרכים בחינוך ובהוראה.

מתווה ההתנסות הקלינית ידרוש מן הסטודנט לפנות לטובת עבודה מעשית בין יום אחד ליומיים במהלך שבוע הלימודים, במשך שתיים משנות הלימוד במכללה.

הסבת אקדמאים:

שנת התנסות מלאה

מרחיבי-הסמכה – בעלי ניסיון בהוראת התחום: 

תוכנית אישית הכוללת 10 שיעורי צפייה ו-5 שיעורי הוראה, כולל שיעור גמר בצפיית איש צוות ההדרכה

מרחיבי-הסמכה – חסרי ניסיון בהוראת התחום: 

חצי שנת התמחות חוגית (במקרים מיוחדים תישקל בניית תוכנית אישית שתחייב צפייה במורים בעלי ניסיון והוראה שיעורים בליווי מורה מאמן. שיעור גמר בצפיית איש צוות המכללה.)

 

הסבת אקדמאים:

שנת התנסות מלאה

מרחיבי-הסמכה – בעלי ניסיון בהוראת התחום: 

שנת התמחות בחוג (2 סמסטרים)*

מרחיבי-הסמכה – חסרי ניסיון בהוראת התחום: 

שנת התמחות בחוג (2 סמסטרים)*

* תלמידים שהמד"פ ימצא שחסרות להם מיומנויות יסוד בהוראת מתמטיקה, יידרשו להשלים סמסטר עבודה מעשית מתחילים במתמטיקה

 

הסבת אקדמאים:

שנת התנסות מלאה

מרחיבי-הסמכה – בעלי ניסיון בהוראת התחום: 

שנת התמחות בחוג (2 סמסטרים)*

מרחיבי-הסמכה – חסרי ניסיון בהוראת התחום: 

שנת התמחות בחוג (2 סמסטרים)*

* תלמידים שהמד"פ ימצא שחסרות להם מיומנויות יסוד בהוראת מתמטיקה, יידרשו להשלים סמסטר עבודה מעשית מתחילים במתמטיקה

הסבת אקדמאים:

שנת התנסות מלאה

מרחיבי-הסמכה – בעלי ניסיון בהוראת התחום: 

שנת התמחות בחוג למתמטיקה +חצי שנה בקבוצת הכשרה של מדעי המחשב (במחצית הראשונה של השנה )**

מרחיבי-הסמכה – חסרי ניסיון בהוראת התחום: 

שנת התמחות בחוג למתמטיקה +חצי שנה בקבוצת הכשרה של מדעי המחשב (במחצית הראשונה של השנה )**

** אין מניעה שהתוכנית תתנהל בשנה אחת, במחצית הראשונה יומיים בשבוע ובמחצית השנייה יום אחד.

הסבת אקדמאים:

שנת התנסות מלאה

מרחיבי-הסמכה – בעלי ניסיון בהוראת התחום: 

שנת התמחות בחוג (2 סמסטרים)+ שבוע מרוכז (שבוע שוליה)

מרחיבי-הסמכה – חסרי ניסיון בהוראת התחום: 

שנת התמחות בחוג (2 סמסטרים)+ שבוע מרוכז (שבוע שוליה)

הסבת אקדמאים:

שנת התנסות מלאה

מרחיבי-הסמכה – בעלי ניסיון בהוראת התחום

שנת התמחות בחוג (סמסטר מתחילים אנגלית+סמסטר מתקדמים אנגלית)

מרחיבי-הסמכה – חסרי ניסיון בהוראת התחום

שנת התמחות בחוג (סמסטר מתחילים אנגלית+סמסטר מתקדמים אנגלית)

הסבת אקדמאים:

שנת התמחות בחוג (9 ש"ש)

מרחיבי-הסמכה – בעלי ניסיון בהוראת התחום

שנת התמחות בחוג (9 ש"ש)

מרחיבי-הסמכה – חסרי ניסיון בהוראת התחום

שנת התמחות בחוג (9 ש"ש)

צרו קשר

מרכזת ההתנסות הקלינית: ד"ר תמי קמינסקי   tamik@herzog.ac.il

מזכירות:

מגדל עוז: ריקי גרינווד  hachsharamo@herzog.ac.il  073-3704134  

אלון שבות: שני קיוול hitnasut@herzog.ac.il 02-9937308