המכללה האקדמית הרצוג - המכללה האקדמית הרצוג
       

Font Size

Cpanel

מאמרים

מגדים

 

 

כתב עת לענייני מקרא בו מתפרסמים מאמרים
המשקפים
גישות שונות בלימוד התנ''ך,

תוך התייחסות הן לפרשנות מסורתית והן לפרשנות חדשה.


מחיר מינוי לחמישה גיליונות (נ"א-נ"ה) - 110 ש"ח
מחיר גיליונות א-ה, ו-י, יא-טו (בכרך אחד) - 60 ש"ח
מחיר גיליונות יח-יט, כה - 30 ש"ח כל אחד

מחיר גיליון יובל מיוחד מגדים נ - בכריכה קשה, מכיל 275 עמודים (מפתחות א-נ) - 40 ש"ח

מפתח מגדים
 

חיפוש בפרסומי הוצאת תבונות 

לצפייה בקטלוג לחץ כאן