החוג לתורה שבעל פה

ראש/ת החוג: פרופ' עוזיאל פוקס uzif@herzog.ac.il

פרטים נוספים

שנות לימוד לתלמידי תואר ראשון: 4

היקף הלימודים ומספר שנות הלימוד לסטודנטים במסלול הסבת אקדמאים או הרחבת הסמכה משתנה בהתאם להכרה בלימודיהם הקודמים.

שיעורי החוג לתורה שבעל פה יתמקדו בשני תחומים:

  • העמקה בתחומי לימוד: התמחות במקצועות ובכלים אשר יקנו ללומד ידע ומיומנויות בלימוד התורה שבעל פה: מדרש הלכה ומדרש אגדה, משנה ותוספתא, תלמוד ירושלמי, מחשבת חז"ל, פרשנות התלמוד לדורותיה, דרכי הפסיקה ועוד.
  • לימודי עזר: שיעורים אלה מבהירים את הרקע ההיסטורי, הגאוגרפי והחברתי של חיבורי התורה שבעל פה.

קמפוס אלון שבות:

16 שעות שנתיות של לימודי עיון או הלכה במסגרת הלימודים בישיבה, ועוד 10 שעות שנתיות של לימודי מבוא והרחבה במכללה הכולל קורסים בספרות חז"ל.
תלמידי החוג ישתתפו בקורסים סמינריוניים בהיקף של 2 שעות שנתיות לפחות, וכן בקורס שנתי בדרכי הוראת תורה שבעל-פה במסגרת חובות החוג לחינוך.

בכל שנה על הסטודנטים להשתתף בשיעור בישיבה – עיון או הלכה. מסגרת השיעור תיבחר בתיאום עם רבותיו בישיבה. כתנאי לקבלת תעודת הוראה ממשרד החינוך על הסטודנטים לגשת למבחן ארצי על קטע שלא נלמד בגמרא ('אנסין').

 

קמפוס מגדל עוז:

  • הכרה בשיעורי מדרשה: תלמידות מדרשה יכולות לקבל הכרה על שיעורי מדרשה בגמרא ובהלכה שבמסגרתם הוגשה עבודה עם ציון. לטופס נלווה להגשת עבודה לחצו כאן.
  • קורס בדרכי הוראת המקצוע: על הסטודנטיות להשתתף בקורס שנתי בדרכי הוראת תורה שבעל פה במסגרת חובות החוג לחינוך.

חובות החוג

חובות נוספות לסיום התואר