החוג לתורה שבעל פה

ראש/ת החוג: ד"ר עוזיאל פוקס uzif@herzog.ac.il

פרטים נוספים

שנות לימוד לתלמידי תואר ראשון: 4
היקף הלימודים ומספר שנות הלימוד לתלמידים במסלול להסבת אקדמאיים/הרחבת הסמכה משתנה בהתאם להכרה בלימודיהם הקודמים.

שיעורי החוג לתורה שבעל פה יתמקדו בשני תחומים:

  • העמקה בתחומי לימוד: התמחות במקצועות ובכלים אשר יקנו ללומד ידע ומיומנויות בלימוד התורה שבעל פה. מדרש הלכה ומדרש אגדה, משנה ותוספתא, תלמוד ירושלמי, מחשבת חז"ל, פרשנות התלמוד לדורותיה, דרכי הפסיקה ועוד.
  •  לימודי עזר: שיעורים אלה מבהירים את הרקע ההיסטורי, הגיאוגרפי והחברתי של חיבורי התורה שבעל פה.

קמפוס גברים:

 

16 שעות שנתיות של לימודי עיון או הלכה במסגרת הלימודים בישיבה, ועוד 10 שעות שנתיות של לימודי מבוא והרחבה במכללה הכולל קורסים בספרות חז"ל.
תלמידי החוג ישתתפו בקורסים סמינריוניים בהיקף של 2 שעות שנתיות לפחות, וכן בקורס שנתי בדרכי הוראת תורה שבעל-פה במסגרת חובות החוג לחינוך.
בכל שנה על התלמידים להשתתף בשיעור בישיבה – עיון או הלכה. בחירת מסגרת השיעור בתיאום עם רבותיו בישיבה. כתנאי לקבלת תעודת הוראה ממשרד החינוך, על התלמידים לגשת למבחן ארצי על קטע שלא נלמד בגמרא ('אנסין').

 

קמפוס נשים:

 

  • הכרה בשיעורי מדרשה: תלמידות מדרשה יכולות לקבל הכרה על שיעורי מדרשה בגמרא ובהלכה שבמסגרתם הוגשה עבודה עם ציון. טופס נלווה להגשת עבודה נמצא באתר של המכללה.
  • קורס בדרכי הוראת המקצוע: על התלמידות להשתתף בקורס שנתי בדרכי הוראת תורה שבעל פה במסגרת חובות החוג לחינוך.