החוג לתקשורת

רכז/ת החוג: שי ולדמן shaywa@herzog.ac.il

פרטים נוספים

היקף החוג: 26 שעות שנתיות.

שנות לימוד לתואר ראשון: 4.

הקורסים מחולקים ללימודים עיוניים ולימודים מעשיים.

  1. לימודים עיוניים: שיעורי חובה הכוללים בין השאר את לימודי המבוא לתקשורת המונים, תולדות הקולנוע, מפת התקשורת בישראל ועוד.
  2. לימודים מעשיים: שיעורי חובה הכוללים בין השאר סדנאות מעשיות בלימודי עיתונאות, טלוויזיה וניו מדיה.
  • קורסי בחירה: שיעורי בחירה מרתקים במגוון נושאים בתחומי התקשורת והקולנוע המותאמים לעידן המודרני
  • קורס סמינריון: השתתפות בקורס סמינריוני בהיקף של 2 ש"ש
  • קורס בדרכי הוראת המקצוע: השתתפות בקורס שנתי בדרכי הוראת תקשורת במסגרת החוג לחינוך.

הכשרה מעשית: הכשרה מעשית הכולל עשייה עיתונאית, טלוויזיונית ואינטרנטית, תוך התנסות ביצירה טלוויזיונית ותרגולים בניו מדיה.