החוג לתקשורת

רכז/ת החוג: שי ולדמן shaywa@herzog.ac.il

פרטים נוספים

היקף החוג: 26 שעות שנתיות.

שנות לימוד לתלמידי תואר ראשון: 4
היקף הלימודים ומספר שנות הלימוד לתלמידים במסלול להסבת אקדמאיים/הרחבת הסמכה משתנה בהתאם להכרה בלימודיהם הקודמים.

הקורסים מחולקים ללימודים עיוניים ולימודים מעשיים.

  1. לימודים עיונייםשיעורי חובה הכוללים בין השאר את לימודי המבוא לתקשורת המונים, תולדות הקולנוע, מפת התקשורת בישראל ועוד.
  2. לימודים מעשייםשיעורי חובה הכוללים בין השאר סדנאות מעשיות מידי שנה בלימודי עיתונאות, טלוויזיה וניו מדיה.
  • קורסי בחירה: שיעורי בחירה מרתקים במגוון נושאים בתחומי התקשורת והקולנוע המותאמים לעידן המודרני
  • קורס סמינריון: השתתפות בקורס סמינריוני בהיקף של 2 ש"ש
  • קורס בדרכי הוראת המקצועהשתתפות בקורס שנתי בדרכי הוראת תקשורת במסגרת החוג לחינוך.
  • הכשרה מעשית: הכשרה מעשית הכוללת התנסות בהוראת תקשורת וקולנוע בבתי ספר בשטח