החוג לתקשורת

ראש/ת החוג: שי ולדמן shaywa@herzog.ac.il

פרטים נוספים

היקף הלימודים בחוג: 26 שעות שנתיות

שנות לימוד לתלמידי תואר ראשון: 4

היקף הלימודים ומספר שנות הלימוד לתלמידים במסלול הסבת אקדמאים או הרחבת הסמכה משתנה בהתאם להכרה בלימודיהם הקודמים.

קורסי החובה מחולקים ללימודים עיוניים ולימודים מעשיים.

  1. לימודים עיוניים: שיעורי חובה הכוללים לימודי מבוא לתקשורת המונים, תולדות הקולנוע, מפת התקשורת בישראל ועוד.
  2. לימודים מעשיים: שיעורי חובה הכוללים סדנאות מעשיות בלימודי עיתונאות, טלוויזיה, ניו מדיה ועוד.
  • קורסי בחירה: שיעורי בחירה במגוון נושאים בתחומי התקשורת והקולנוע המותאמים לעידן המודרני
  • קורס סמינריון: השתתפות בקורס סמינריון בהיקף של 2 ש"ש
  • קורס בדרכי הוראת המקצועהשתתפות בקורס שנתי בדרכי הוראת תקשורת במסגרת החוג לחינוך
  • הכשרה מעשית: התנסות בהוראת תקשורת וקולנוע בבתי ספר בשטח