תוכנית הלימודים המלאה בחוג לאנגלית

לסטודנטים שהתחילו ללמוד בשנת הלימודים תשפ"ג לחצו כאן
לסטודנטים שהתחילו ללמוד בשנת הלימודים תשפ"ב לחצו כאן
לסטודנטים שהתחילו ללמוד בשנת הלימודים תשפ"א לחצו כאן
לסטודנטים שהתחילו ללמוד בשנת הלימודים תש"ף לחצו כאן